Vranov

Vranov nad Dyjí - Vranovská přehrada
 
Město Vranov nad Dyjí -
Vranov nad Dyjí je centrální středisko celého Vranovska. Nachází se na břehu řeky Dyje v těsné blízkosti rakouských hranic. 
Městečko, ukryté v romantickém údolí řeky Dyje, s pestrou škálou přírodních krás i památek vytvořených lidskou rukou v průběhu mnoha staletí.  Každá z nich by  sama o sobě určitě byla dostatečným důvodem k návštěvě tohoto regionu. Jejich jedinečná kombinace však dává Vranovu  punc neopakovatelnosti  a působí jako magnet. Přitahuje každého, kdo sem jednou zavítá, aby se znovu a znovu vracel. 
 
Historie Vranova nad Dyjí -
Původem patří Vranov mezi nejstarší moravské osady, které vznikaly v podhradí důležitých pohraničních hradů. Během své dlouhé historie městečko překročilo pomyslné hranice zámeckého podhradí  zejména v 19. století, kdy jej proslavila  vranovská kamenina  typu wedgwood. V r. 1816 zakoupil  majitel vranovského dominia Stanislav Mniszek místní výrobnu kameninového zboží průměrné kvality. Zdokonalení výrobní technologie a rozšíření produkce přinesly kýžený výsledek, třicátá  a čtyřicátá léta se pro továrnu stala obdobím vrcholného rozkvětu. Vyráběl se rozsáhlý sortiment zboží masově pronikajícího na tuzemský i zahraniční trh - kupř. jídelní, toaletní, psací a kuřácké soupravy, ale i květináče, vázy, kávostroje a ohřívače. Koncem čtyřicátých  a v průběhu padesátých let se ovšem začaly množit vážné výrobní a odbytové potíže a v r. 1882 byla továrna definitivně uzavřena. 
 
Morový sloup na náměstí -
Je z r.1716 (postavený vlastníkem vranovského panství Heřmanem Michaelem hrabětem z Althannů jako díkuvzdání za zdolání morové epidemie v r 1680), farní římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie (původně románská stavba ze 13, stol, autorem barokní přestavby v letech 1717-1720 patrně Jan  Bernard Fischer z Erlachu), Kaple sv. Ondřeje v areálu farního kostela (pozdně románská rotunda s apsidou z 1. pol.  13. stol., v podzemním podlaží kostnice).
 
Státní zámek Vranov nad Dyjí - 
Pohádkově pyšná krása vranovského zámku je dílem Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Vstup do monumentálního sálu předků střeží dvě gigantická sousoší z mušlového vápence věnovaná císařem Karlem VI. majitelce zámku Marii Anně Pignatelli. Sál pak zdobí galerie soch rodu Althannů. Je zde rozsáhlá sbírka kdysi proslulé vranovské kameniny typu Wedgwood a ukázky zámecké bytové kultury z doby klasicismu. Za návštěvu jistě stojí i kostel Nanebevzetí Panny Marie s krásnou barokní výzdobou. Vranovský zámek se nachází na řece Dyji, kousek od Vranovské přehrady. Pochází z roku 1100, avšak jeho současná podoba má svůj původ z velké části v přestavbě z roku 1665. Zámek je otevřen pro turisty od dubna do října. V osmdesátých letech 18. století bylo dostavěno jižní i západní křídlo zámku a vytvořen současný půdorys zámeckého nádvoří. Koncem 18. století byly zámecké interiéry komplexně zařízeny v klasicistním slohu.  Vedle dochovaného zařízení je v několika zámeckých místnostech vystavena i vranovská kamenina z produkce zdejší manufaktury v letech 1799 až 1882.
 
Turistické okruhy ve Vranově nad Dyjí -
Okruh Heleny Mniszkové je asi 4 km dlouhá procházka bývalým Vranovským lesoparkem. Začíná a končí u vchodu do Státního zámku Vranov  a zavede nás na některá pozoruhodná místa, například k Felicitině studánce, do areálu předválečných opevnění, k napodobenině antického chrámku, později zasvěcenému Panně Marii Ochranitelce tak zvaná Maria Schutz a k vyhlídce Tanečnice naproti zámku. Celý okruh je středně náročnou procházkou a volným krokem ho lze obejít za necelou hodinu.
Felicitin okruh je necelé 3 km dlouhá trasa mezi náměstím ve Vranově a vranovským zámkem. Při procházce tímto okruhem navštívíme místní část Benátky, okraj lesů Národního parku Podyjí na pravém břehu Dyje a malebnou Felicitinu studánku. Okruh vede středně náročným terénem a pohodlně ho lze absolvovat za necelou hodinu. 
Claryho stezka nás dovede z náměstí ve Vranově k tak zvanému Claryho kříži, romantické vyhlídce nad hrází Vranovsé přehrady. Cestou projdeme okolo několika zajímavých památek, například Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Mniszkova kříže a Kaple výběrčího. Po výstupu na horní hranu údolí se dostaneme do obce Onšov, odtud zpět do lesa ke Claryho kříži a prudkým svahem k Vranovské přehradě. Výškově náročnější stezka s návratem zpět na náměstí do Vranova po silnici měří okolo 7 km a lze ji pohodlně absolvovat za necelé dvě hodiny.
Okruh Junáckým údolím je žlutě značená turistická trasa začínající a končící před vchodem do Vranovského zámku. Prochází místní částí Benátky, náměstím, zastavěnou částí Vranova a Junáckým údolím s kamenným mostem z roku 1783, který leží již mimo mapu. Trasa je téměř 6 km dlouhá, vede středně náročným terénem a lze ji pohodlně absolvovat za hodinu a půl. 
 
Vyhlídkový kolový vláček -
Projížďka turistickým kolovým vláčkem je příjemným zpestřením návštěvy vranovské přehrady a to i v deštivých dnech, protože vláček je kompletně zastřešen. Jízda potěší nejen dospělé, ale především děti. Jízda se sedmi zastávkami začíná na pláži vranovské přehrady a vede přes hráz, záchytná parkoviště, centrum obce Vranov nad Dyjí až k samotnému státnímu zámku. 
 
Vranovská přehrada -
Vranovská přehrada je v létě populárním místem pro rekreaci, vznikla v 30. letech 20. století přehrazením řeky Dyje. 
Přehrada má ideální podmínky pro letní rekreaci, rybolov na Vranovské přehradě, cykloturistiku, příjemné jsou zde jarní a podzimní pobyty v krásné přírodě okolo Vranovské přehrady. Přehrada je oblíbeným místem rybářů s téměř každoročními trofejními úlovky sumců. Nachází se zde pozvolná písčitá pláž a voda v nádrži je nadprůměrně teplá. Dá se zde surfovat, jezdit na jachtě a provozovat další vodní sporty. Možné je také rybaření, protože nádrž je bohatá na ryby. Autem je pláž přístupná z Vranova nad Dyjí nebo od obce Štítary. Díky pozvolnému vstupu do vody je písčitá vranovská pláž vhodná i pro malé dětí. Příznivci aktivního odpočinku zde naleznou volejbalové hřiště, pingpongové stoly, tobogán, půjčovnu loděk, vodních šlapadel a sportovních potřeb.
 
Historie přehrady -
Přehrada byla vybudována v letech 1930–1933 a její celková plocha je 762,5 hektaru.
V březnu 1930 se začala údolní přehrada (na řece Dyji) u Vranova nad Dyjí (největší vodní stavba v tehdejší ČSR) budovat společně s novým Bítovem, dvěma mosty a inženýrskými stavbami v novém Bítově pod vedením zemského vrchního stavebního rady Ing. Karla Navrátila. Dílo, kde v průběhu stavby pracovalo 2 500 lidí, bylo dokončeno za tři a půl roku a na podzim roku 1933 se vodní nádrž začala napouštět vodou. Uvedení do provozu bylo v roce 1934. Objem vody ve Vranovské přehradě je cca 150 miliónů m3. Vranovská přehrada přijímá také vody Želetavky, která se vlévá do Dyje u hradu Bítova. Nádrž přehrady dosahuje až 1,5 km pod Podhradí nad Dyjí. Celková délka Vranovské přehrady činí 30km, největší hloubka (46m) je přímo u zdi a pod prvním mostem u Bítova dosahuje asi 30 metrů. Hladina Vranovské přehrady má plochu 763 ha a nachází se ve výšce 351 m nad mořem. Brilantní stavba - přehradní zeď Vranovská přehrada vybudovaná jako gravitační zeď z litého betonu. Je vysoká 55 a dlouhá 285 metrů.
První myšlenka na postavení Vranovské přehrady se zrodila již před první světovou válkou. Syn vranovského stavitele Schmidta,student architektury na technice ve Švýcarsku, podal o prázdninách v roce 1903 se skupinou spolužáků návrh na výstavbu přehrady u Vranova nad Dyjí. Řeka Dyje způsobovala v minulosti často záplavy a ničila vše, co jí stálo v cestě. Jediným řešením v této situaci byla stavba Vranovské přehrady, jejíž betonové zdi by zadržely stamiliony kubických metrů vody a sloužila by k využití vodního živlu v podobě výroby elektrické energie v přehradní elektrárně. 
 
Přehrada dnes -
Vranovská přehrada slouží dnes nejen jako významná zásobárna pitné vody, ale je využívána jako centrum rekreace a turistického ruchu. Vranovská přehrada je obklopena lesy, plážemi a chatami. Oplývá mimořádnými přírodními scenériemi, zejména hluboce zaříznutými meandry, skalnatými stěnami, bizarními skalními útvary. Reliéf je pokryt původními listnatými porosty, zejména dubovými, dubohamrovými a bučinami, jehličnany-borovicemi, smrky, modříny. Pro toto území je charakteristická mimořádná rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Klimatické podmínky jsou velmi příznivé v letním období, kdy teplota vzduchu překračuje 30°C a teplota vody se pohybuje mezi 20 až 25°C. Voda ve Vranovské přehradě je po celou sezónu čistá, bez sínic. Patří mezi nejteplejší přehrady v republice. Malebná zákoutí Vranovské přehrady- Moravského Jadranu, (jak je nazývána tato oblast), lákají k rekreaci tisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí.
Dominantním objektem na Vranovské přehradě /vranovská pláž/ je také Lávka pro pěší, (most přes Švýcarskou zátoku), postavená v letech 1992-1993, spojující pláž s hrází.
 
Camp Pláž Vranovská přehrada -
Rekreační areál Vám nabízí koupání v nádherném prostředí a čisté vodě. 
Za příznivého počasí se návštěvníkům zdarma promítají filmy v letním kině přímo na pláži, a to 4x v týdnu. Pořádají se animační programy, loutkové divadlo, o víkendech probíhají různé kulturní programy např.  Vranovské léto, Výlov sektu, Miss pláž.
Sportovní nadšenci uvítají několik stolů na stolní tenis a několik víceúčelových hřišť, která se dají využít ke hraní volejbalu, nohejbalu, petanque, basketbal, atd.
 
Chatová osada U Tobogánu -
Chatová osada je umístěna přímo na hlavní pláži Vranovské přehrady. Od vody je vzdálená cca 100 m. Je ideálním místem jak k prožití rodinné rekreace, tak i pro sportovně založené klienty, pro které je zde připraveno mnoho turistických tras do překrásného okolí Vranovské přehrady s návštěvou Vranovského zámku, zříceniny Cornštejn, hradu Bítov, města Znojma a Telče. nabízí se zde i možnost sportovního vyžití, např. volejbal, stolní tenis, softtenis atd.
 
Chatová Osada U Lesa -
elý oplocený areál chatové osady se nachází těsně nad hlavní pláží v borovém lese. Od vody je vzdálená cca 300 m. Je ideálním místem jak k prožití rodinné rekreace, tak i pro sportovně založené klienty, pro které je zde připraveno mnoho turistických tras do překrásného okolí Vranovské přehrady.
 
Chatová osada Slunečnice -
reál se nachází v nejatraktivnější části Vranovské přehrady v klidném lesním prostředí cca 200 m od hlavní pláže v lokalitě zvané Štítarský les. hlavní pláž Vranovské přehrady v areálu je hostům k dispozici stylová pivnice, vinárna s TV, společenská místnost s TV, biliár, kuželky, volejbalové hřiště, stolní tenis, ohniště, kolotoče, houpačky a pískoviště pro děti.
 
Cornštejn - 
Zřícenina mohutného hradu byal vypálena vojsky českého krále Jiřího z Poděbrad, který tak ztrestal loupeživého majitele panství. Dnes se tyčí nad hladinou řeky Dyje zbytky hradu, které na Vás dýchnou svou tajemností.
 
Autor - jessynka           bez souhlasu autora kopírování zakázáno!!!