Adamov

Adamov a Stará huť u Adamova
 
Do Adamova jezdíme už nejméně 15 let na pravidelné víkendové vycházky s pejsky. Je tam hodně možností, kde se s němi dá projít a krásné lesy, které jsou na vycházky jak stvořené. Představím Vám ale hlavně město a Starou huť.
 
Město Adamov -
Adamov leží na Drahanské vrchovině v hlubokých zalesněných údolích řeky Svitavy a Křtinského potoka a na svazích 13 km severně od okraje Brna a 7 km jižně od Blanska.
Náleží do okresu Blansko v Brněnském kraji.
Východně od Adamova se rozkládá atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras. Dno údolí v centru města se nachází v nadmořské výšce 258 metrů, zatímco obytná zástavba šplhá nad 300 metrů. Má 4884 obyvatel. 
Obec byla založena 1732 Josefem Adamem z Lichtenštejna. 
K dalšímu rozvoji Adamova došlo v druhé polovině minulého století, kdy zde byla vystavěna nová sídliště a výrazně vzrostl i počet obyvatel. V roce 1964 tak byl Adamov povýšen na město.
 
Historie Adamova - 
Historie Adamova je od prvopočátku spojena se železářskou výrobou, jejíž kořeny zde sahají až do roku 1360.
Původní osada nazývaná Staré Hamry nese asi od roku 1732 jméno Adamov, a to podle Adama Josefa z Lichtenštejnu, majitele zdejších železáren. 
V letech 1371 – 1414 drželi zdejší osadu moravští markrabí a patřila k novohradskému panství. Po většinu 16. století pak osadu Staré Hamry vlastnili páni z Boskovic. Až v roce 1597 přešla do majetku rodu Lichtenštejnů. Noví vlastníci se podíleli na zásadním rozvoji železářské výroby. Uvedli zde do chodu dvě vysoké pece. Nadějný rozvoj ani příliš nepřibrzdila tragická doba třicetileté války. K řádnému rozvoji a rozmachu železářské výroby přispěl rok 1743, kdy byla u Křtinského potoka vybudována dřevouhelná Františčina huť. V jejím sousedství vznikla dělnická kolonie s osadami Karlov a Josefov. 
Během druhé poloviny 19. století byly železárny přebudovány na strojírny a započalo se s výrobou hospodářských strojů. V roce 1890 zde byl dokonce vyroben první automobil v celém Rakousko-Uhersku.
 
V Adamově se nachází - 
Novogotický kostel Sv. Barbory (1855-1857) se Světelským oltářem - přes 7m vysoká dřevěná plastika s 59 postavami (1516-1525), pocházejícím z chrámu cisterciáckého opatství ve Světlé v Dolních Rakousích.
Bronzová busta T. G. Masaryka před ZUŠ
Busta Bedřicha Smetany od akademického sochaře Jana Třísky
Huť Františka s expozicí železářství v Josefovském údolí
Lesní studánky v okolí
 
V unikátním novogotickém kostele sv. Barbory lze obdivovat tzv. Světelský oltář, který byl vyroben v Dolním Rakousku. Jedná se o zajímavý soubor figurálních plastik ze 16. století. K zajímavostem Adamova patří i Adamovský zámek, který byl na konci 18. století postaven příslušníky rodu Lichtenštejnů. 
 
Jižním směrem od města se v hlubokém lese nalézá zřícenina hradu Ronov, který byl postaven v polovině 14. století a zanikl v době husitských válek.
 
Stará huť u Adamova - 
Z možných výletů doporučuji cestu do zachovalého areálu původní železářské výroby, tzv. Starou huť. Nalézá se v Josefovském údolí.
Památkový areál st. technické rezervace na ploše 12 hektarů. Dominantu tvoří vysoká dřevouhelná železářská pec o výšce 10 metrů se základnou o rozměrech 12x12 metrů. Expozici doplňují 2 menší pece, rampy. Bývalá modelárna zvaná Kameňák a obytná budova s expozicí železářství. Huť je jedním ze středisek Evropské cesty železa.
Součástí rezervace je i areál slovanského hutnictví železa, v němž jsou příležitostně v rekonstrukcích raněstředověkých kusových železářských pecích předváděny ukázkové tavby železa. Areál je volně přístupný a průchozí, v bývalé budově modelárny je umístěno muzeum železářství.
Jsou zde instalovány modely, z nichž mnohé jsou pohyblivé, ukázky místních rud, archeologické nálezy, litinové výrobky atd. Součástí aktivit Technického muzea Brno jsou příležitostné experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí, které byly odkryty v okolí na více jak patnácti lokalitách.
 
Doufám že se Vám bude v Adamově líbit stejně jako mě, hlavně okolní lesy jsou nádherné. 
 

Autor článku - Jessynka

bez souhlasu autora je kopírování zakázáno