Jihlava

Jihlava
 
Město Jihlava se nachází v centrální části České republiky. Je umístěno v jedné z nejhezčích turistických oblastí České republiky. Patří mezi historicky nejcennější města ČR a je nejstarším horním městem českých zemí. V dnešní době je Jihlava správním, obchodním, průmyslovým a kulturním centrem kraje Vysočina.
 
Město Jihlava -
Jihlava je hlavní město kraje Vysočina se starobylým jádrem města a pásem mohutných hradeb. Původně čistě moravská Jihlava (německy Iglau), je statutární město, rozkládající dnes po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. První zmínka o osadě jménem Jihlava pochází z roku 1233. Město leží na řece Jihlavě v. nadmořská výšce 460–700 metrů nad mořem.
K nejvýznamnějším stavbám města patří kostel sv. Jana Jakuba s nádhernými gotickými sochami. Dále mezi významné památky Jihlavy patří Brána Matky Boží a katakomby. Jihlavské podzemí tvoří významnou památku města. Jeho celková rozloha je 50 000 m2 a délka přibližně 25 km, což jej činí druhým největším podzemním labyrintem v ČR
Za druhé světové války sloužila část chodeb jako letecký kryt. Dnes je většina tunelů odborně zpevněna a veřejnosti je přístupno cca 10 km podzemních chodeb.
 
Historie Jihlavy -
Dějiny,  jehož osudy jsou nerozlučně spjaty se zdejšími nalezišti stříbrných rud, později především s rozvojem řemesel, zvláště soukenictvím. Do jeho podoby se nesmazatelně vepsaly stopy gotické, zvláště pak renesanční a barokní architektury. S dějinami města je rovněž spojena řada významných osobností – umělců, historiků, právníků, hudebníků a dalších.  Starobylá Jihlava patří mezi historicky nejcennější města České republiky. Původní slovanská osada rozkládající se na hranici Čech a Moravy se díky nálezu stříbra velmi rychle změnila na královské horní město - nejstarší v českých zemích. 
 
ZOO Jihlava -
ZOO leží v malebném údolí řeky Jihlávky. V areálu jsou vodní plochy, zalesněné svahy, louky i skály a to v bezprostřední blízkosti centra města, cca 10 minut pěší chůze. Příjezd z Masarykova náměstí Brněnskou ulicí přes starý Brněnský most na centrální parkoviště, nebo od letního kina.
Jihlavská ZOO vlastní největší kolekci drápkatých opic v České republice. ZOO bez mříží" je domovem pro více než 100 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením. ZOO se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. Návštěvnicky přístupné jsou tři pavilony: exotarium s expozicemi opic a plazů, pavilon šelem a Amazonský pavilon. Největším lákadlem pro návštěvníky stále zůstává Africká vesnice Matongo. Rozlohou "komorní" ZOO poskytuje návštěvníkům možnost občerstvení. Butik nabízí upomínkové předměty, netradičně řešený dětský koutek s kontaktní ZOO přitahuje hlavně dětské návštěvníky. Množství laviček a parková úprava nabízí odpočinek.
 
Větrný Jeníkov -
Jihovýchodně od Větrného Jeníkova, na Zálesí, podle silnice ze vsi k Jihlavě je kopec Peklo (699 m). 
 
Vyskytná -
Jméno Vyskytná máme doloženo poprvé r. 1226 pro Vyskytnou u Jihlavy. Stála-li již tenkrát naše Vyskytná, nemohlo to býti od příliš dlouhé doby, neboť většina osad na Pelhřimovsku vznikala ve druhé polovině XII. století. (Ve vstupní hale knihovny můžete vidět střepy konvice s hubičkou, které pocházejí z konce XII. Století). V listině z roku 1233 se dozvídáme o řece Vyskytné, dnes Jankovský potok, která tvořila hranici mezi klášterstvím želivským a biskupským panstvím řečickým. Je tedy jasné, že řeka dala jméno vesnici na ní vzniklé. Později bylo k jménu přidáváno i další označení - Biskupská nebo Česká.
 
Templářský hrad -
Na nejvyšším místě vsi, uprostřed hřbitova stojí gotický kostel Panny Marie, který je podle pověsti postaven na místě bývalého templářského hradu, osídleného dlouho do středověku. Na jeho místě stojí též památná zvonice. Pod ní vede údajně tajná chodba až do vsi a končí na jednom palouku. Až tam se prý kdysi lidé chodbou prokopali. Nalezli železné dveře, za nimiž je snad ukryt templářský poklad. Když se o počínání místních lidí dozvěděli páni z Pelhřimova, zakázali jim dále kopat a chodbou nařídil zasypat.
 
Hřbitovní kaple sv. Trojice -
 Hřbitovní kaple se nachází v těsné blízkosti kostela sv.Václava ve Stonařově a je součástí jeho dnešního upraveného ohrazení. Kdy byla kaple postavena není přesně známo, uvádí se 1.pol 13.století a stejně tak je neznámé její původní zasvěcení.
 
Hrad Bobrová -
Roku 1283 se po Bobrové píše druhý manžel Elišky z Křižanova Hrabiše z rodu pánů ze Švabenic, který je zřejmě i zakladatelem hradu. Na konci 13. století byla dolní část Bobrové i s hradem připojena ke Křižanovu a centrem panství se stal nový křižanovský hrad. Nálezy dokládají život na hradě ještě v první polovině 14. století, šlo už však jen o dožívání a definitivně byl osud Bobrové zpečetěn na přelomu 14. a 15. století, kdy byl připojen ke žďárskému klášterství.
 
Budečské podzemí -
od zámkem v Budči se nalézají obrovské podzemní prostory. Dvoupatrové klenuté sklepy s nosnými pilíři a odvodňovacími kanálky po stranách.
Chodby jsou buď zděné nebo vysekané přímo do skály na níž celý zámek stojí. Velká část sklepů je bohužel v současnosti zasypána vinou přírodních vlivů a nebo lidským úmyslem. 
 
Jihlavský pivovar Ježek -
Nejstarší písemnou zprávou o Jihlavském sladovnictví je patrně zmínka v městské knize z první poloviny 14. století. Jihlavský pivovar dnes patří ryze české pivovarnické skupině K Brewery. V létě 2008 se pivovar vrátil k výrobě piva podle původních receptur. Pivo tak má oproti dřívějšku plnou chuť a tmavší barvu a při jeho výrobě se používá tradiční humnový slad vyrobený na Vysočině.
 
Muzeum Jihlava -
Jihlavské muzeum bylo založeno německým Muzejním spolkem v roce 1892. Až do roku 1945 bylo zaměřeno převážně na dokumentaci a sbírkové fondy spojené s životem německého obyvatelstva. Roku 1945 se dostává do české správy a v roce 1952 získává statut Krajského vlastivědného ústavu. V roce 2003 mění název na Muzeum Vysočiny Jihlava. Stálé expozice: · Dolování stříbra a mincování v Jihlavě · Středověká a renesanční Jihlava · Nerostné suroviny Českomoravské vrchoviny · Příroda Českomoravské vrchoviny · Geologie Českomoravské vrchoviny · Ochrana přírody a chráněná území na Jihlavsku Pobočky muzea · Roštejn – expozice v prostorách bývalého renesančního loveckého zámečku pánů z Hradce · Telč – expozice v objektu Státního zámku Telč · Třešť – expozice v nově zrekonstruovaných prostorách Schumpeterova domu.
 
Historické centrum -
Centrem historické části je Masarykovo náměstí, které svou rozlohou patří k největším historickým náměstím u nás. Raně gotická architektura se zachovala jen ve fragmentech a stopy po bývalém podloubí si můžeme prohlédnout v domech čp. 7 a 66-67. Roku 1983 uprostřed náměstí vznikla stylově zcela nevhodná budova obchodního domu, která narušila jeho historický vzhled. Dominantní stavbou je zde barokní jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly, který vznikl v letech 1683 až 1689. Ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská kolej. V současné době je v ní umístěna městská knihovna. V blízkosti kostela sv. Ignáce z Loyoly stojí budova radnice, která je jednou z nejvýraznějších staveb na náměstí. Ve dvou cenných historických domech na náměstí se nachází Muzeum Vysočiny založené roku 1892. Expozice muzea jsou věnovány přírodě a historii Vysočiny a dějinám města.
 
Kostel sv. Jakuba Většího -
Jeho věže tvoří zdaleka viditelnou dominantu města. Byl založen roku 1257 jako trojlodní halová stavba s presbytářem. Ulice Matky Boží končí na okraji historického centra bránou Matky Boží, jedinou zachovalou bránou středověké Jihlavy.
 
Morový sloup -
Byl postaven v roce 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. Na jeho místě stávalo ve středověku popraviště, později pranýř. V jeho blízkosti je umístěna pamětní deska Evžena Plocka, který se v roce 1969 nedaleko odtud upálil na protest proti sovětské okupaci.
 
Katakomby, podzemí -
Jihlavské podzemí tvoří další významnou památku města. Jeho celková rozloha je 50 000m2 a délka přibižně 25km, což jej činí druhým největším podzemním labyrintem v ČR hned po Znojmu.
 
Brána Matky Boží -
Je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran. Vznik se datuje spolu s výstavbou opevnění - na počátku 2. poloviny 13. století.
 
Hradby, opevnění -
Hradby byly budovány kolem vznikajícího města krátce po jeho založení před polovinou 13. století. Vedle hlavní hospodářské funkce mělo město i vojenský význam z důvodu strategické polohy na hranicích Čech a Moravy.
 
Jihlava je opravdu krásné město, moc ráda se tam vracím, a pokaždé navštívím především krásnou zoologickou zahradu, kterou všem kdo Jihlavu navštíví vřele doporučuji. 
 
Autor - jessynka  
bez souhlasu autora kopírování zakázáno