Křtiny

Křtiny
 
Křtiny se nachází v malebném lesnatém údolí nedaleko Blanska, ležící 14 km severovýchodně od Brna.
Patří k našim nejstarším poutním místům, už jako malá holka jsem tam jezdila každoročně na pouť. V té době moc kolotočů a stánků nikde nebylo, tak jsem se tam vždy těšila, tenkrát  jako dítě nejvíc na kolotoče, ale také jsem se vždy ráda podívala do chrámu.
 
Poutní chrám - 
Současný chrám, ke kterému každoročně míří tisíce poutníků, pochází z 18. století. Mohutnou centrální stavbu křížového půdorysu s monumentální kupolí a věží nad průčelím vystavěl František Ritz z Brna v létech 1712-1750.
Poutní chrám, vůbec největší stavba mistra barokní gotiky J. B. Santiniho, je mnohými znalci považovaný za nejkrásnější z jeho staveb, ale také nejpůvabnější církevní památku České republiky. Poutní tradice se váže ke gotické kamenné soše Madony, umístěné na hlavním oltáři. Z areálu, který měl být podle původního urbanistického projektu mnohem větší, byl dokončen pouze centrální chrám s jedinou kaplí a ambitem, ale komplex i tak působí velmi impozntním dojmem.
Chrám je velmi rozlehlý, je dlouhý 65 metrů, široký 38 metrů a jeho kopule se klene do výšky pětatřiceti metrů. Kostel má 73 metrů vysokou věž a osvětluje jej přes 30 oken. Je to velmi rozlehlá, nápadná a obci dominantní stavba ,která díky své architektuře a vnitřní výzdobě patří k nejcennějším památkám barokního slohu na Moravě.
Součástí poutního chrámu je i nevelký ambit (krytá okružní chodba) s rajským dvorkem uprostřed. V ambitu je krásná barokní kaple nesoucí jméno sv. Anny. Zdi ambitu i kaple jsou ozdobeny množstvím obrazů.
 
Zvonkohra - 
Návštěvníci mohou ve Křtinách vidět také jednu z největších zvonoher u nás, ve  Křtinské kostnici, objevené v r. 1991 a zpřístupněné v r. 2005. V ambitu zvonkohra se 39 zvony.
 
Zámek Křtiny - 
Zámek Křtiny je jednoduchá dvoupatrová barokní stavba s půdorysem ve tvaru písmene T, jehož boční křídlo s průjezdem se napojuje na poutní kostel Panny Marie. Nový zámek je patrový architektonicky nevýrazný objekt. 
Koncem 19. století náležel zámek Vincenci z Bubna a Litic, který vystavěl východně od kostela patrovou budovu nazývanou Nový zámek. Na přelomu 19. a 20. století patřily Křtiny Liechtensteinům. Roku 1920 se bývalá panská rezidence stala sídlem Školního lesního podniku Vysoké školy zemědělské v Brně. 
 
Město Křtiny -
Město má v současné době 781 obyvatel a neobvykle bohatou a zajímavou historii. 
Název Křtiny je odvozen od latinského KIRTINA – údolí křtu. 
 Rekreačnímu odpočinku slouží veřejné koupaliště, zbudované v r. 1930 a renovované v r. 1976 dnes i s klidným kempem.
Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.
 
Ve Křtinách se nachází -
Přes obec je směrována značená cyklistická trasa
Po obou stranách údolí, které vede ze Křtin do Adamova, je celá řada menších i větších jeskyní
Mariánský chrám
Mezi křtinské dominanty patří i dva místní zámky
Arboretum
Nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na ŠLP Křtiny je Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi obcemi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od jihomoravské metropole
Boží muka
Dne 16. dubna 2000 byla za velkého zájmu občanů požehnána P. Tomášem Prnkou studánka a Boží muka zvaná Poklona
 
Historie města -
Křtiny nebyly ve své historii ušetřeny válečných útrap: v době husitských bouří došlo k vyvraždění a vypálení  ženského kláštera, v průběhu třicetileté války žoldnéři knížete Gábora vyloupili ves, později Valaši a po nich v r. 1645 Švédové. V roce 1809 zde byla  francouzská pěchota po dobu 1 roku, v roce 1866 za rakousko pruské války byl zde po dobu asi 11 dní pruský armádní sbor. Ve 20. století I. světová válka – padlo 17 občanů, pak II. světová válka a s ní věznění občanů za doby okupace. Postihly je i požáry a nejen stavení, ale i v r. 1611 faru a v r. 1844 šindelem krytou střechu kostela a kaple sv.Anny, roztavily se i zvony.
 
Autor - jessynka  
bez souhlasu autora je kopírování zakázáno