Dačice

Dačice
 
Na rozhraní Čech a Moravy je město Dačice, kde stojí i starý a nový zámek, je pro výletníky krásnou turistickou zastávkou. 
 
Nový zámek Dačice -
Dačický nový zámek, dílo Krajířů z Krajku a Dubských z Třebomyslic z přelomu 16. a 17. století, je pěkným místem i díky velkému parku, který na zámek navazuje. Původně renesanční zámek přestavěný barokně a empírově. Jedná se o téměř čtvercovou budovu s vnitřním nádvořím; průchod do něj se nachází v jižním křídle. Historicky nejstarší je severní křídlo, jehož arkády jsou v současnosti zaskleny. Původně barokní stavba s hranolovou věží (pod níž se nachází kaple) má empírovou fasádu. Tu zvýrazňují ostění oken a výrazné římsy. Průčelí je členěno rizalitem s mohutnými pilastry a trojúhelníkovým štítem. K jižní straně objektu přiléhá zámecký park.
 
Co na zámku uvidíte -
V přízemí zámku se nacházejí sály s renesančními klenbami. Místnosti jsou vybaveny barokním nábytkem. Zvláště cenná je pak kolekce porcelánu z Frankenthalu. V přízemí se nachází i galerie s obrazy členů rodu Dahlbergů. Sloupky schodiště vycházejí z antických vzorů. V patře lze spatřit kazetové stropy a původní intarzované podlahy. Převládá empír - jeho nejtypičtějším představitelem na zámku je tzv. Francouzský salonek. Nejvýraznějším prostorem zámku je taneční sál s dobobou nástropní malbou. Upoutá i rozsáhlá, dřevem vykládaná knihovna.
Zůstaly zachovány vnitřní klenby některých síní a v nádvorní straně dvě patra nádherných žulových arkád. V prvním patře empírové interiéry a pozdně secesní knihovna, empírová hala a unikátní samonosné schodiště. V jižním křídle sídlí Městské muzeum a galerie. Na zámecký areál volně navazuje park s jezírkem.
 
Park u zámku -
Za zámkem se jihozápadně na svažitém terénu rozkládá v nadmořské výšce téměř 500 m zámecký přírodně-krajinářský park. Je bohatý množstvím stromů, keřů a bylin. Zahradně-architektonický záměr plně využívá členitého terénu, svažujícího se od budovy zámku k jihozápadu, a zahrnuje také plochu rybníka s ostrůvkem. Zámecký rybník uzavířá kaskádu téměř dvou desítek rybníků, založenou na potoce mezi klášterem v Kostelním Vydří a Dačicemi. Současnou rozlohou 10 hektarů patří park k menším zámeckým parkům, díky systematické péči však je důstojným reprezentantem zahradní architektury, spojené s venkovským šlechtickým sídlem. Krátká vycházka kolem kapličky trvá 10 minut, delší kolem rybníka asi 25 minut.
 
Zámecká kaple -
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v roce 1910 podle návrhu vídeňského architekta Hanse Prutschera. Prutscher je také autorem oltáře zhotoveného v roce 1911 ve stylu pozdní geometrizující vídeňské secese. Autorem hlavního oltářního obrazu s námětem Nanebevzetí Panny Marie, který je kopií podle originálu B. E. Murilla, je Edmund Pinter. Po stranách oltáře se mezi hlavami andělů nacházejí v kulatých medailonech reliéfy čtyř evangelistů. V horním nástavci je umístěn oválný obraz Nejsvětější trojice. 
Kaple je přístupná z prostor Městského muzea a galerie v jižním křídle zámku v otvíracích hodinách muzea.
 
Sklepení na zámku -
Sklep pod hospodářským křídlem vznikl patrně souběžně se stavbou zámku, nebo krátce po jeho dokončení na přelomu 16. a 17. století, a byl i později upravován. Hlavní prostor je sklenutý segmentovou valenou klenbou z lomového kamene, z něj vybíhají nižší sklípky, sekané do skály. 
Sklep sloužil původně ke skladování ledu a potravin, po zestátnění v roce 1945 byl pracovníky nájemnických organizací, sídlících v zámku, postupně zavážen popelem a odpadky, přední část sloužila k uskladnění uhlí a dřeva. 
V roce 2001 byla zavážka a zbytky paliv vyklizeny a sklep mohl být zpřístupněn jako zajímavý prostor zámeckého areálu.
 
Sbírka hodin -
Při prohlídce dačického zámku mohou návštěvníci spatřit téměř tři desítky hodin, které díky odborné péči hodináře pana Kapplera z Chýnova mohou být až na výjimky udržovány v chodu. Většina z nich pochází z kmenového mobiliáře, tedy z majetku bývalých majitelů zámku, ostatní byly do Dačic přivezeny po zpřístupnění zámku z jiných zámeckých sbírek.
 
Historie zámku -
Stavbu nového zámku v Dačicích zahájil Oldřich Krajíř z Krajku po r. 1590. Po Oldřichově smrti r. 1600 prodala jeho sestra Kateřina panství moravských zlatých Vilémovi Dubskému z Třebomyslic, který stavbu zámku dokončil. Pro účast na stavovském povstání bylo dačické panství Vilémovi zkonfiskováno; r. 1622 je královská komora prodala Lvu Burianu Berkovi z Dubé a z Lipé. Příbuzenské vztahy Berků s Fürstenberky, kteří je ve vlastnictví zámku v r. 1655 vystřídali, vedly k vleklým majetkovým sporům. Dačice tak přešly do rukou pánů z Vrbna a Bruntálu a z Osteina. Zámek dvakrát vyhořel: v letech 1645 a 1721. Na opravu objektu po druhém požáru navázaly barokní přestavby realizované F. Camelim v l. 1732 - 1733. V r. 1804 získal zámek Fridrich Karl von Dahlberg. Dahlbergové provedli poslední velkou přestavbu zámku v empírovém slohu; práce řídili vídeňský stavitel Riedl v r. 1816 a architekt K. Schleps v l. 1831 - 1832. V r. 1818 byl také kolem zámku zřízen anglický park. Dahlbergové vlastnili objekt až do r. 1945, kdy byl zestátněn.
 
Starý zámek -
Tento renesanční palác nechal postavit v letech 1572 – 1579 Albrecht Krajíř z Krajku jako své nové sídlo. Jde o dvoupatrovou budovu obdélníkového půdorysu zakončenou po jejím obvodu vysokou atikou a cimbuřím. Vzhled budovy se bez vnějších změn dochoval do dnešní doby. Fasáda je pokryta sgrafitovým kvádrováním a naposledy byla restaurována v roce 1992. Nad hlavním vstupním portálem jsou umístěny erby Albrechta Krajíře z Krajku a jeho manželky Magdaleny z Vřesovic. Dnes je Starý zámek sídlem části městského úřadu.
 
Bašta -
Bašta je jednou z dochovaných částí prvního panského sídla, které vznikalo od konce 15. století jako hospodářský dvůr s tvrzí. Na baštu zřejmě navazovala hradební a ohradní zeď. Obytná budova tohoto prvního panského sídla byla dokončena ve druhé čtvrtině 16. století v renesančním stylu. Toto sídlo však pánům postupně přestalo vyhovovat a jeho funkci později převzal tzv. Starý zámek. Bašta se nachází mezi Starým zámkem a autobusovým nádražím.
 
Město Dačice -
Město Dačice proslulo u nás i v zahraničí vynálezem kostkového cukru. Dačice se rozkládají nedaleko jižních vrcholků kopců z Českomoravské vysočiny. Přes Dačice vede několik turistických tras. V okolí města najdeme několik menších lesních porostů, nejbližší větší les je východním směrem od města. U západního okraje města směrem na sever je vybudována řada chovných rybníků. Několik rybníků je také u východního okraje města. Dačicemi protéká řeka Moravská Dyje, do které na území města ústí říčka Vápovka. Městem prochází dálková Česko-moravská cyklistická trasa s názvem Trasa řemesel a vyznání. Další cyklistická trasa nás povede východním směrem z města do Dobrohošťského lesa. Jižním směrem z města podél toku Dyje můžeme dojít k historické památce Loucký mlýn. Východním směrem povedou naše kroky do Dobrohošťského nebo Sosnového lesa. V Sosnovém lesa vystoupáme na vrchol kopce Baba ( 665 m.n.m.). Východním směrem dojdeme do obce Český Rudolec, kde na břehu rybníka stojí zámek nesoucí název Malá Hluboká. 
Město má dvě náměstí, mezi kterými byl vybudován parčík. Středem města je Palackého náměstí s několika dochovanými renesančními domy.
 
Koupaliště Dačice -
Nově postavené moderní koupaliště bude zprovozněno 16. června 2007. Návštěvníci mají možnost využít plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi a chrliči. Dominantou koupaliště je 16 metrů dlouhá třídráhová skluzavka a 52 metrů dlouhý tobogán. Nejmenší mohou využít dětské brouzdaliště se skluzy a stříkajícím nosorožcem. Tento areál s vyhřívanou vodou, možností občerstvení a sportovního vyžití je určen pro všechny generace.
 
Pomník kostky cukru -
Pomník byl na prostranství před kostelem sv. Vavřince umístěn v roce 1983 jako přípomínka vyrobení prvního kostrového cukru na světě v Dačicích v roce 1843, o které se zasloužil ředitel Dačické rafinerie Jakub Kryštof Rad. 
 
Barokní kaple sv. Rocha a Šebestiána na starém hřbitově -
Kaple pochází z konce 17. století a připomíná morovou epidemii v roce 1680. 
 
Mariánský sloup zvaný Loreta -
Mariánský sloup dal postavit kolem roku 1725 tehdejší majitel panství Václav Albrecht z Vrbna a Bruntálu. Pod korintským sloupem s postavou Panny Marie Immaculaty se nacházejí sochy sv. Václava, Vojtěcha a Prokopa. Sochařská výzdoba je připisována místnímu umělci Sebaldu Kölbelovi.
 
Pevně věřím že se Vám bude v Dačicích líbit a budete se tam stále vracet, protože za 1 den určitě neuvidíte vše. 
 
Autor - jessynka                                                                                                                                                             bez souhlasu autora kopírování zakázáno