Znojmo

Znojmo
 
Znojmo je město, které se nachází na jižní Moravě, 52 km na jihozápad od Brna, na levém břehu řeky Dyje.
 
Město Znojmo - 
Městská památková rezervace s celou řadou gotických kostelů. U znojemského hradu se tyčí nejvýznamnější památka. Románská rotunda z počátku 11. století. Historické jádro města lze zhlédnout z radniční věže a v parném létě je příjemná prohlídka středověkého znojemského podzemí. U nedalekého hraničního přechodu Hatě je na několika hektarech obchodní a zábavní centrum. á 36 000 obyvatel a je to jedno z nejstarších měst v České republice – jeho historie začala již za dob Sámovy říše (5. století). Roku 1226 bylo Znojmo Přemyslem Otakarem I. povýšeno na město. Za návštěvu stojí především historické centrum města s křivolakými uličkami, romantickými vyhlídkami a stylovými zákoutími. Najdete v něm také mnoho památek.

Městské opevnění -
Je symbolem významu Znojma ve středověku, bylo tvořeno několika pásmy hradebních zdí a čtyřmi branami. Zesíleno bylo množstvím věží, bašt a vodními příkopy. Nejstarší hradební pás, vystavěný v souvislosti s vysazením středověkého města v průběhu 13. století, je nejmohutnější, nejlépe dochovaný, obklopuje celé historické Znojmo. V pravidelných intervalech se zde střídají tu hranolové, tu válcové věže. Nejvyšší z nich lze spatřit v Horním parku. 

Horní brána -
Zvaná též Pražská, byla velmi důležitým prostupem v opevnění Znojma, kudy do města přicházela tzv. haberská stezka z Čech. V nejstarším období (13. století) tvořil bránu klenutý vjezd skrze vnitřní hradební pás, chráněný vysokou hranolovou věží.
 
Radniční věž -
Věž je považována za symbol města, má 80 metrů. Po celý rok je přístupná a můžete se tak zde pokochat vyhlídkou na město a okolí. Věž postavil v letech 1445 - 1448 mistr Mikuláš ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Na zdivu jsou vytesány dva nápisy, které nám říkají dobu jejího vzniku. Věž je i s kopulí vysoká 79,88 m. Objekt je postaven na skále a jeho základy jsou hluboké až 3 m. Věžičková střecha byla nejdříve pokraty břidlicí, ale v roce 1592 byla nahrazena mědí. V minulosti měla věž velký význam – byl na ní strážný, který měl ve dne i v noci sledovat město i okolí. Tato činnost zde byla vykonávána až do roku 1924. 
Dnes tato stavba slouží jako vyhlídková věž, ze které je za jasného počasí velmi krásný pohled na široké okolí a v dálce lze pozorovat výběžky Českomoravské vrchoviny na severozápadě a Pálavské vrchy. Za velmi dobré viditelnosti můžeme zahlédnout i vrcholky vzdálené vrcholky rakouských Alp. 
 
Masarykovo náměstí - 
Hlavní náměstí ve Znojmě, nachází se na něm i radniční věž.
 
Podzemní chodby - 
Chodby jsou dlouhé celkem 30 kilometrů a rozprostírají se v několika patrech pod celým centrem města. Znojemské podzemí je labyrint navzájem se proplétajících podzemních chodeb, místy až čtyřmi patry nad sebou, o celkovém rozsahu cca 25 km. O přesném datu a účelu jejich vzniku neexistují žádné písemné záznamy v městských kronikách. Do tajemna můžete nahlédnout na nové prohlídkové trase s pohádkovým až hororovým laděním. Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. až 15. století propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Smyslem tohoto propojení byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a případným rabováním cizích vojsk přímo ve městě po jeho dobytí. Labyrint pod městem je několika chodbami propojen s okolní krajinou, což mohlo právě v dobách války a obležení být klíčové pro zásobování měšťanů. Podzemí mohlo poskytnout útočiště obyvatelům města i na dlouhou dobu - prostory byly odvětrány řadou šachet, sklepní ohniště či krby byly propojeny s komíny městských domů, vykopáno zde bylo několik studen a odvodňovací systém.
 
Znojemský hrad -
Hrad z 18. století byl přestavěn na zámek a dnes slouží jako muzeum. Dříve románský hrad, později přestavěný na barokní zámek. To je dnešní dominanta města Znojma. Řeka Dyje tvořila přirozenou obrannou překážku proti Rakousku. Proto v těchto místech vždy stávalo opevněné místo, které bylo opěrným bodem při obraně hranic. Původně zde tedy bylo slovanské hradiště a za Břetislava I. v první polovině 11.století sem bylo přeneseno sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat. Z románského hradu se po přestavbě na trojkřídlý barokní zámek dochovaly zejména rozsáhlé sklepy. Na nádvoří je Břetislavská studna s dřevěným rumpálem. V prostorách zámku je dnes umístěna expozice Jihomoravského muzea věnovaná historii Znojma.
 
Rotunda sv. Kateřiny -
Nachází se v areálu hradu, je zařazena mezi národní kulturní památky. Unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů českého státu. Na základech hradu z 1. pol. 11. století byl počátkem 18. stol. vybudován barokní zámek.
Expozice k dějinám Znojemska od pravěku do konce 19. stol., lapidárium a hradní podzemí. Výklad je zajištěn formou Audioguidů" ve 12 jazycích. Vstup podmíněn příznivými klimatickými podmínkami.
 
Loucký klášter - 
Byl založen v roce 1190, za husitských válek zničen a poté znovu budován v barokním stylu. Z původních konventních budov, které vystavěli premonstráti ve 13. století, stojí do současnosti pouze severní ambit s jedním původním oknem. Z plánů na nový konvent bylo realizováno jen jednou křídlo z pánovaných čtyřech. Východní křídlo, tzv. císařské, má monumentální schodiště vyzdobené freskami a medailony
 
Minoritský klášter -
Z původního gotického kláštera z poloviny 13. století, v němž byl po bitvě na Moravském poli v létech 1279 – 97 pohřben český král Přemysl Otakar II., se dochovala část gotického ambitu a torzo chrámové zdi.
Od konce 40. let 20. století slouží účelům muzea, které bylo založeno roku 1878 jako jedno z nejstarších na jižní Moravě. Jsou zde uloženy bohaté přírodovědné, archeologické i historické sbírky a umístěna odborná pracoviště. Ve stálých expozicích je prezentován výběr ze sbírek živé přírody, neživé přírody, archeologie, kovářství a unikátní sbírky orientálních zbraní.
 
Městská plovárna Louka - 
Aquapark nabízí kondiční a rekreační bazény, ostrov s proudovým kanálem, vodní atrakce, skluzavky, tobogán, hřiště pro plážový volejbal, míčové hry, streetball, stolní tenis, dětské brouzdaliště, hřiště s prolézačkami a pískoviště.
 
Koupaliště Pohoda -
Plavecký a rekreační bazén, dětské brouzdaliště, tobogán, skluzavka, vodní jeskyni, masážní lůžka. Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, půjčování slunečníků a sportovních potřeb.
 
Muzeum ve Znojmě -
Jihomoravské muzeum založené v roce 1878 otevřelo svou první expozici roku 1889. Byla zaměřena na památky minulosti Znojma. V roce 1910 došlo k významnému mezníku v dějinách instituce. Tehdy byly sbírky, díky kustodu Antonu Vrbkovi, přesunuty do prostor znojemského hradu. Celý hrad spolu s památnou rotundou získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna jeho názvu na Jihomoravské krajinské muzeum v roce 1931 odráží rozšíření muzejní činnosti na celý region. Po druhé světové válce muzeum postupně získává charakter odborného ústavu a rozšiřuje svoje expozice a depozitáře. Muzeum, které bylo založeno v roce 1878, v současnosti spravuje několik stálých expozic ve Znojmě i okolí a ve svých sbírkách uchovává přes 300 000 předmětů. Jihomoravské muzeum se zaměřuje na botaniku, geologii a zoologii regionu včetně území Národního parku Podyjí. Muzeum pečuje o historické památky a o bohaté sbírky umělecké. Muzejní knihovna má ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce. 
 
České muzeum motocyklů -
Unikátní výstavní a rekreační areál vzniklý postupným spojením třech sousedních usedlostí. Expozice asi 150ks historických motocyklů a automobilů.
 
Hatě u Znojma -
Hatě leží na hranicích mezi Českem a Rakouskem u Znojma.
Hatě je outletový komplex, který nabízí nepřeberné množství obchodů. Na ploše okolo 23 000 čtverečních najdete různé outlety prodávající od oblečení, bot, doplňků, přes hračky až po šperky. Hatě patří mezi vůbec první outlety v naší republice. Freeport outlet připravuje pro svoje zákazníky velmi zajímavé aktivity. Když pomineme dětský koutek, který ve Freeportu funguje denně, doprovodný program je opravdu bohatý. Na Vánoce se konají Mikulášské dny, kdy děti dostávají pozornosti od outletu. Každoroční součástí chodu tohoto nákupního centra je i dětský den. Hatě vás můžou překvapit i Dance show, která se zde koná. Akce jako Women´s day nebo Man´s vypovídají sami za sebe.
 
Autor - jessynka              bez souhlasu autora kopírování zakázáno!!