Kunštát

Kunštát
 
V severní části Brněnského kraje leží okres Blansko a v něm, v krásném prostředí přírodního parku se nachází město Kunštát.Oblast Kunštátska leží na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí východních svahů Českomoravské vysočiny. V roce 1980 byl zřízen přírodní park Halasovo Kunštátsko.
 
Město Kunštát - 
Obec Kunštát byla 1. července 1994 povýšena na město.
Zakladateli Kunštátu byli páni z Kunštátu. z tohoto rodu pocházel i slavný český panovník Jiří z Kunštátu a Poděbrad, majitel kunštátského zámku od r. 1448. Tuto skutečnost Kunštát připomíná sochou krále, která zdobí náměstí města. Dále ve městě najdete 2 kosteli - farní kostel sv. Stanislava ze 17. stol a hřbitovní – ten je zasvěcen sv. Duchu.
Na náměstí jsou tři domy, na kterých jsou umístěny pamětní desky připomínající úzké spojení některých osobností s Kunštátem: historik a spisovatel Jan Tenora, básník Klement Bochořák – oba kunštátští rodáci – a básník František Halas. Na náměstí také bydlí a žije známý český spisovatel, básník a překladatel, pan Ludvík Kundera – kdysi blízký přítel Františka Halase.
Centrem současného života v Kunštátě je náměstí Krále Jiřího.
 
Na náměstí se nachází - 
barokní fara ze 2. pol. 18. století 
barokní dům z roku 1756
socha krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad z roku 1885
dům, kde pobýval František Halas
dům básníka, překladatele a spisovatele Ludvíka Kundery 
 
Zámek Kunštát - 
Jeden z nejstarších moravských hradů, postupně přestavěn na renesanční a barokní zámek.
Původně středověký hrad získal svoji současnou podobu přestavbami v polovině 16. století a dále v letech 1678–1680. První písemná zmínka o hradu na místě dnešního Kunštátského zámku pochází z roku 1280, avšak unikátní objev nádvorního průčelí původního pozdně románského hradního paláce dokládá založení hradu již v 1. polovině 13. století. Jeho stavebníkem byl Kuno, po němž sídlo i městečko založené v podhradí získalo své pojmenování. 
Dnešní podoba Kunštátského zámku je dána složitou stavební historií. Dnes můžete na zámku vidět stavební dějiny šlechtického sídla od doby pozdně románského slohu až po klasicismus.Stavitelem zámku a majitelem panství byl pan Kuna, po něm se sídlo i městečko nazývalo – Kunovo město. Posledními držiteli panství byla hrabata Kudnhof-Honrichsové. Dnes je uživatelem státního zámku Kunštát Moravský zemský archív v Brně. Od roku 2000 byl zámek prohlášen kulturní památkou. 
 
Prohlídka zámku - 
prohlídková trasa prochází interiéry, které jsou zařízené původním vybavením. Seznamuje návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Součástí zámeckého komplexu je i zámecká Květná zahrada a kvelb Dřevník, které jsou volně přístupné bez průvodce v rámci otevírací doby objektu. Pod jižními zdmi zámku je jeden z mála dochovaných psích hřbitovů, který je ojedinělou zvláštností v Evropě.
Hodnotný komplex zámeckých budov je obklopen parkem, zařízeným v 17. století a ve století následujícím rozšířeným na celé zámecké návrší.
V zámeckém dřevníku se konají sezóní výstavy. V rámci otvírací doby je volně přístupná květná zahrada. Neomezený přístup nabízí zámecký areál – psí hřbitov, terasy pod zámkem, Habrůvka, zámecká obora, zámecká střelnice, Jiříkova lípa.
 
Psí hřbitov u zámku - 
Pod jižními zdmi zámku se mohou turisté zastavit u jednoho z mála dochovaných psích hřbitovů - ojedinělou zvláštností v Evropě. 
Psí hřbitov se nachází před branou Kunštátského zámku, je tedy celoročně volně přístupný. Jedná se o místo se zajímavou atmosférou. Kolem roku 1890 jej založili tehdejší majitelé Kunštátského panství, svobodní pánové Honrichsové z Wolfswarffenu. Právě letopočet 1890 nese nejstarší čitelný pomníček, určený psovi jménem Lux.
Celkem se zde nachází 16 pomníčků, z nichž dvanáct nese čitelné jméno a letopočet. Čtyři další pomníčky jsou dnes již nečitelné. Většina pomníčků s čitelnými nápisy nese německá jména, jeden z nich, z roku 1921, pak nese české psí jméno - Žolička. Mezi další jména, která se na pomníčcích nacházejí, patří Issi, Zuppi, Flott nebo Mopsi.
 
Autor - jessynka 
 
bez souhlasu autora je kopírování zakázáno