Kroměříž

Kroměříž
 
Kroměříž přezdívaná Hanácké Athény, je okresní město ve Zlínském kraji, leží v jižní části Hornomoravského úvalu na pravém břehu řeky Moravy. 
 
Město Kroměříž -
Kroměříž byla v nedávné minulosti vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky, historické centrum je spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou chráněné jako městská památková rezervace a národní kulturní památka a od roku 1998 je komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město se každoročně stává dějištěm řady hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů. Kroměříž rozprostírající se na březích řeky Moravy má co nabídnout i milovníkům přírody. A na své si přijdou také příznivci aktivního pohybu, sportu nebo vinařské turistiky - při návštěvě proslulých Arcibiskupských sklepů. První písemná zpráva o Kroměříži pochází z roku 1110.
 
Zámek Kroměříž -
Arcibiskupský zámek v Kroměříži je od roku 1998 zapsán spolu s historickými zahradami na seznam památek UNESCO. Pro návštěvníky je zpřístupněna věž, sala terrena, historické sály I. a II. patro a obrazárna. 
Přímo u zámku je Podzámecká zahrada a západním směrem od zámku slavná Květná zahrada. Chropyňský zámek v sousedství zámeckého rybníka byl vybudován na starších základech v roce 1615. Návštěvnicky přitažlivé jsou především oba hlavní historické sály zámku, Rytířský s kazetovým stropem a sbírka zbraní z třicetileté a tureckých válek, a Ječmínkův. 
 
Vinné sklepy -
Počátky Arcibiskupských sklepů, které jsou součástí kroměřížského zámku, jsou už v roce 1266. Císař Karel IV jim v roce 1345 udělil výsadu vyrábět mešní víno, které produkují dodnes. Největší sud pojme přes 19 tisíc litrů vína a nejstarší sud je z roku 1805. Součástí sklepů je vinotéka s expozicí vín a Arcibiskupský archiv vín.
 
Podzámecká zahrada -
Podzámecká zahrada byla založena již ve středověku.
Byla původně jen zelinářskou a květinovou zahradou pod hradem na prostorách k řece Moravě. Od 15.století se měnilo její poslání i vzhled a v 17.století byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky. V 19.století došlo k přebudování zahrady na stylový krajinářský park o velikosti 64 ha, využívající provedené regulace řeky Moravy a odvodnění bažinatého lužního lesa. Bohatým využitím vodní složky (potůčky, rybníky), botanickou skladbou luk i porostů s romantickými stavbami a sochařskou výzdobou se řadí k předním evropským krajinářským parkům. Po roce 1945 byl vybudován Koutek živé přírody a po roce 1970 část zahrady upravena na sportovní areál pro školy. V Podzámecké zahradě roste platan javorolistý s obvodem kmene 510 centimetrů a věkem okolo 150 let. 
 
Květná zahrada -
Součástí přestavby města, zničeného v polovině 17.století válkou, se stal Libosad, postavený italskými architekty Filibertem Luchesem a Giovannim Pietrem Tencallou za hradbami města na neúrodné půdě pro potěchu všech uměnímilovných hostů. Na 16 ha byla vystavěna italská zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Přistavený nový vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky ( Hrubý a Tropický skleník) se mimořádně cennou sbírkou tropické a subtropické flóry. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem.
 
Biskupská mincovna -
Byla vybudována biskupem Karlem II.z Liechtensteina-Castelcorna. Vybudoval novou mincovnu v roce 1665 ještě za provozu dosavadní mincovny. Nová mincovna nebyla zastřešena, když do ní koncem roku 1665 bylo zavedeno vybavení i zařízení z Vyškova. Dokončena byla v roce 1667. Mincovna sice v roce 1668 vyhořela, ale opravy netrvaly dlouho. V Kroměříži byli kvalitní pracovníci, kteří byli schopni plastického ztvárnění aversu a reversu mince či medaile. V roce 1669 byla vyražena první zlatá medaile ve váze 100 dukátu. V roce 1670 byla vytvořena portrétní medaili biskupa Karla II. Liechtensteina-Castelcorna, která byla také téhož roku ve váze 20 dukátů vyražena ve zlatě. Když mincovna přestala sloužit, dospěla až k havarijnímu stavu. Její rekonstrukce proběhly od roku 1998. V budově se vystavují nástroje a stroje, které byly při výrobě mincí a medailí používány. 
 
Historie Kroměříže -
Historické město osídlené od počátků dějin. Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se stala v první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Slovanská ves byla kolem roku 1260 povýšena na město. Biskupové vybudovali v Kroměříži reprezentační letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké a raně novověké město utrpělo husitskými válkami, v 17. století hlavně švédskými vpády v třicetileté válce. Dočkalo se velkorysé obnovy, historické jádro Kroměříže zůstalo v podstatě uchováno i v průmyslovém období. Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Návrh ústavy s výraznými demokratickými prvky vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě.
 
Muzeum Kroměřížska -
V Kroměříži se nachází Muzeum Kroměřížska, jehož expozice „Příroda a člověk“ podává přehled vývoje osídlení regionu od pravěku až po období Velké Moravy a důkladně mapuje přírodní zajímavosti okresu Kroměříž. V expozici „Památník Maxe Švabinského“ lze shlédnout na 130 originálů olejomaleb, grafiky, kreseb, návrhů monumentálních děl i známek a bankovek tohoto slavného kroměřížského rodáka.
 
Galerie v Kroměříži -
Kroměřížsko je krajem zaslíbeným výtvarnému umění. V zámecké obrazárně v Kroměříži se nacházejí skutečné skvosty světového malířství, pocházejí odsud významní výtvarní umělci Max Švabinský a Emil Filla a kromě jejich expozic je v regionu k vidění i několik výstav zaměřených na tvorbu místních umělců. Galerie s nejcennějšími díly malířského umění je v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Ve zdejší obrazárně lze shlédnout díla mistrů světového malířství.
 
Okolí Kroměříže -
Stojí za návštěvu také zámky v Holešově a Bystřici pod Hostýnem. Romantická zřícenina Cimburk uprostřed Chřibských lesů, magické kouzlo má také barokní hřbitov ve Střílkách.
Na Hostýně s pozůstatky keltského oppida se nachází významné církevní památky v čele s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a křížovou cestou Dušana Jurkoviče.
Opomenout nelze ani lidovou architekturu a především soubor památek lidového stavitelství v Rymicích nebo dřevěnice na Rusavě. Zvláštní místo zaujímají technické památky, zejména větrné a vodní mlýny nebo lesní klauza na splavování dřeva u Rajnochovic.
Především Holešov, ale také Koryčany, jsou úzce spjaté s židovstvím. Zejména Šachova synagoga patří k velmi vyhledávaným židovským památkám.
K zajímavým turistickým cílům určitě patří i Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži, rozhledny Brdo a Hostýn nebo pomník obětí napoleonských válek v Holešově.
Další atrakcí je rozhledna na nejvyšším vrcholu Chřibů – Brdu – v nadmořské výšce 587 m. Nová kamenná rozhledna z roku 2004 nahradila starší dřevěnou, která dosloužila před třiceti lety.
Raritou je rozhledna na Hostýně, postavená v roce °1898. Její součástí je i kaple.
 
Doufám že se Vám bude v Kroměříži líbit stejně jako mě.
 
Autor - jessynka
 

bez souhlasu autora kopírování zakázáno