Hustopeče

Hustopeče 
 
Město Hustopeče leží asi 25 km severozápadně od Břeclavi u dálnice z Brna do Bratislavy.
 
Město Hustopeče -
Hustopeče jsou město ležící v oblasti jednoho z nejstarších osídlení na jižní Moravě, severně od hráze Nových Mlýnů. Leží ve vinařském kraji nedaleko Novomlýnských nádrží a CHKO Pálava. Daleko odtud není do Lednicko-Valtického areálu a vynikající dostupnost toho regionálního centra je dána i polohou u dálnice mezi Brnem a Bratislavou. Město naleznete cca 25 km jihovýchodně od Brna.
Ve středu města je řada památkově chráněných domů, jejichž kořeny sahají do 16. století. Nejvýraznější dominantou západní strany náměstí je novorenesanční radnice z let 1905 - 1906. V dnešní době je zde sídlo městského úřadu a pozoruhodná expozice zachycující minulost města a okolí. Také kašna na náměstí ze 16. století a morový sloup z r. 1738 jsou památkově chráněny. Kostel sv. Václava a Anežky České byl znovu postaven v 90. letech 20. století na místě, kde stával původní chrám.
Pozoruhodný je i městský hřbitov, kde se nachází kaple a kříž z r. 1762 a kde jsou pohřbeni rodiče prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, jenž zde dokonce v letech 1861-1863 studoval.
V Hustopečích byla po 2. světové válce vybudována řada sportovních a rekreačních zařízení, jako je víceúčelová sportovní hala, krytá plavecká hala s bazénem 8 x 25 m, letní koupaliště se solárním přihříváním vody, tenisové kurty, zatravněný fotbalový stadion s atletickou drahou a další.
 
Kulturní tradice v Hustopečích -
Z kulturních pravidelných akcí - mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moravie konaný každoročně v červnu až září. Ve městě se konají také pravidelné přehlídky amatérských divadelních souborů, při nichž místním ochotníkům paří vždy významná role.
Kulturní funkci má i městská pamětní síň, v níž se vedle příležitostných výtvarných výstav může návštěvník města seznámit i s minulostí tohoto významného historického jihomoravského centra obchodu a vinařství.
 
Vinařství v Hustopečích -
Místo bylo velmi vhodné pro pěstování révy vinné, takže se Hustopeče záhy staly jedním z nejvýznamnějších vinařských míst jižní Moravy a sídlil v nich odvolací soud pro ostatní vinařské horenské soudy. Ten sice zpočátku podléhal horenskému soudu v rakouském Falkenštejnu, od r. 1362 však od jeho rozhodnutí nebylo na Moravě odvolání.Na podzim v Hustopečích probíhají burčákové slavnosti.
 
Historie Hustopeč -
První písemná zmínka o městě pochází z r. 1247. Katastr Hustopečí a jejich okolí patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy a lze předpokládat, že se zde objevoval již mladopaleolitický člověk, jehož naleziště na severním úpatí Pavlovských vrchů jsou nedaleko. Od neolitu je zde osídlení prokázáno v téměř nepřetržité řadě pravěkých kultur až po latén. Za náboženské tolerance v 16. století se ve městě rozšířil protestantismus a v r. 1530 se zde usadili novokřtěnci, kteří si tu postavili svůj společný dům. Několikrát byli přepadeni a oloupeni a nakonec po bělohorské bitvě museli město opustit.
 
Vinný sklep U Krbu -
Za vstupními dveřmi procházíme krátkou chodbičkou, ve které se už rozléhá vůně připravovaných pokrmů v profesionálně zařízené kuchyni. Po pravé straně chodby míjíme dveře moderních sociálních zařízení. Přes další klenuté dveře, vyrobené ve sklepním stylu, vstupujeme do chlouby našeho sklepa, kterou je křížová klenba o rozpětí 8 × 5 m. Prostora pod touto klenbou slouží hodně krát jako taneční parket s cimbálovou kapelou, nebo populární reprodukovanou hudbou. Scházíme níž o pár schodů a po pravé straně vidíme, proč se náš sklep jmenuje U Krbu. Právě zde se nachází velký krb s šířkou topeniště 130 cm, takže o teplo po dobu posezení není nouze. Křížovou klenbu doplňuje pokračující posezení v klasické klenbě, kterou procházíme dál ke dveřím komnat nejvzácnějších. Po pravé straně, to je již jiná kategorie. Archiv plný toho nejkvalitnějšího vína Jižní Moravy.
 
Sportovní areál - koupaliště -
Sportovní areál v Hustopečích nabízí svým návštěvníkům celoroční široké vyžití pro jednotlivce i kolektivy. Letní koupaliště nabízí celou řadu vodních atrakcí: - plavecký bazén 25m - kanál s protiproudem a velkou dvojskluzavkou - soustavu masážních a relaxačních bazénů s vodotryskem, vodním hřibem, masážními tryskami a podvodním osvětlením pro relaxaci - dětský bazén s vodním hřibem a dětskou skluzavkou - tobogán 70 m a skluzavky - plochy pro odpočinek - travnaté a pískové Dále je k dispozici: - krytý plavecký bazén 25m - malý dětský bazén - posilovna - sauna - plavecká škola - masáže a masážní koupele - kosmetické služby na objednávku - hřiště pro plážový volejbal, tenisové kurty, sportovní stadion a sportovní hala.
 
Kostel sv.Václava a sv.Anežky v Hustopečích -
Tento kostel patří k nejmladším u nás. Byl postaven v letech 1991-4 podle návrhů architektů Ladislava Müllera a Ludvíka Kolka. Avšak historie tohoto místa sahá hluboko do 14. století, kdy byl dřívější kostel, který zde ještě v polovině 20. století stával, postaven. Úplně sbořen byl v roce 1962. O stavbě nového kostela se přemýšlelo již záhy na počátku 70. let, uskutečnění tohoto plánu bylo možné až po roce 1989. Věž kostela je vysoká 52 m, loď je dlouhá 47 a pojme 300 lidí.
 
Městské muzeum a galerie Hustopeče -
Městské muzeum a galerie se nachází v domě ,,U Synků", který je nejzachovalejším reprezentantem měšťanské renesanční zástavby hlavního náměstí. Z průčelí fasády vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami.
 
Naučná stezka Masaryk a Hustopeče -
Naučná stezka Masaryka a Hustopeče byla otevřena 19. června 2009, v den 85. výročí návštěvy T. G. Masaryka v rodném městě jeho matky. Nově otevřená naučná stezka napomůže prohloubit náš vztah ke státníkovi, který „hledal člověka všude tam, kde ostatní viděli jen národ; který hledal pravdu, kde jiní viděli jen vlasteneckou sílu; který mluvil o mravnosti tam, kde okolí fantazírovalo o slávě a který po celý život osobní i politický neotřesitelně věřil v humanitu a demokracii a řídil se nejvyšším mravním a náboženským příkazem lásky k člověku.
Délka stezky: cca 3 km
 
Kolonie vinných sklepů -
Hustopeče představují významné vinařské centrum s dlouhou tradicí. Hustopeče se již ve 14. století staly sídlem horenského soudu a v 18. století platily za největší vinařskou obec na Moravě. V současnosti slouží hustopečským vinařům ke zpracování a skladování vína převážně kolonie sklepů ve dvou lokalitách města: v ulici Na Hradbách a pod Křížovým kopcem. Turisté mohou obdivovat nejen architekturu starobylých a moderních sklepů, ale i ochutnat jejich tekuté bohatství. V ulici Na Hradbách (nedaleko jejího vyústění do Herbenovy ulice) stojí za povšimnutí kruhová bašta - pozůstatek původního opevnění města a pekařský erb. 
 
Sovětský vojenský hřbitov -
V sousedství městského hřbitova se rozprostírá vojenský hřbitov pro sovětské vojáky, kteří padli na území bývalého hustopečského okresu nebo zemřeli v polních lazaretech. V prostých hrobech je pohřbeno 1875 vojáků, z toho 98 důstojníků. Součástí hřbitova je monumentální památník s reliéfní plastikou. 
 
Bývalý židovský hřbitov 
V Hustopečích žila vedle Němců a Čechu i významná minorita - Židé. Ti se ve městě začali ve větším počtu usazovat až po zrušení poddanství (v roce 1848) - důkazem toho je zřízení židovského hřbitova v roce 1886 a postavení synagogy o čtyři roky později. Židovská komunita v Hustopečích bohužel nepřečkala 2. světovou válku, kdy byla zlikvidována nacisty. Židovský hřbitov byl pak asanován v 60. letech 20. století a jeho existenci připomíná pouze pamětní deska.
 
Městský hřbitov -
Původní městský hřbitov, rozprostírající se kolem farního kostela sv. Václava, byl zrušen v důsledku josefínských reforem. Nový hřbitov byl zřízen na severním okraji města, kde se nachází dosud. Z doby jeho vzniku se zachovalo obvodní zdivo, centrální kříž a kaple. 
 
Kaple sv. Rocha na Křížovém kopci -
K procházkám a relaxaci vybízí lesopark na Křížovém kopci s kaplí sv. Rocha. Kaple pochází z roku 1690, v 2. polovině 18. století byla kaple přestavěna v novorománském stylu. 
 
T. G. Masaryk a Hustopeče -
Hustopeče jsou osudově spojeny s osobou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie. 
Tomáš Masaryk navštěvoval v letech 1861 - 1963 hustopečskou piaristickou reálku (v současnosti SOU a U na Masarykově náměstí). Po dobu svých studií ve městě bydlel v domě v dnešní Dobrovského ulici, což připomíná pamětní deska. 
V neposlední řadě se do Hustopečí na sklonku svých životů vrátili prezidentovi rodiče a zdejší městský hřbitov je místem jejich odpočinku. 
 
Kostel sv. Václava a sv. Anežky České -
Tento kostel, vysvěcený v roce 1994, stojí přibližně na místě původního pozdně gotického chrámu, který byl v roce 1962 odstřelen. Moderní dvoupodlažní stavba kostela s půdorysem spirály byla postavena podle projektu Ludvíka Kolka. V kryptě kostela se nacházejí náhrobky hustopečských měšťanů. 
 
Radnice -
Nejvýraznější stavbou na západní straně náměstí je novorenesanční radnice z let 1905 - 1906, dnes sídlo Městského úřadu. Jde o třípatrovou budovu s mohutnou věží, postavenou podle projektu Ferdinanda Hracha. 
 
Morový sloup -
Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zdobí horní část náměstí od roku 1736. Podnětem k jeho výstavbě, stejně jako k výstavbě kaple sv. Rocha, byly morové pohromy, které sužovaly obyvatele města. Bohatá sochařská výzdoba sloupu pochází z dílny Jana Kristiána Pröbsla z Brna.
 
Kašna -
Renesanční kamenná kašna lidově zvaná "Žumberák" byla postavena na náměstí v roce 1595. Po staletí byla jedním z mála zdrojů pitné vody pro obyvatele města. Dominantou kašny je sloup se sochou bůžka Tritona, který tak dodnes prozrazuje antickou inspiraci renesančních tvůrců. 
 
Dům U Synků -
Dům U Synků je nejzachovalejším reprezentantem původní měšťanské renesanční zástavby náměstí. Z průčelí fasády vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. V současnosti v domě sídlí Městské muzeum a galerie. Muzeum disponuje, kromě galerijních prostor, dvěma stálými expozicemi a turistickým informačním centrem. Expozice dějin města je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí. Vinařská expozice (SVE), umístěna v historických - tzv. mokrých sklepích, seznamuje návštěvníky s historií a současností pěstování vinné révy a výroby vína. Kromě toho si zde můžete zakoupit vína od vinařů ze zdejší Velkopavlovické vinařské oblasti. 
Od 3. Května 2007 zdobí zadní část nádvoří domu U Synků pískovcová zvětšenina kvasinky vinné, jejíž obvod činí 167 cm. „Kamenná“ kvasinka je tedy 69 230 x větší než její reálně existující živá předloha. Město Hustopeče získalo za největší zvětšeninu živého organismu český rekord. Autorem návrhu je Mgr. J. Milotová, jeho realizátorem T. Wech. 
 
Ostatní památky -
Pod tímto označením se skrývají plastiky a reliéfy jako jsou boží muka, sochy světců, erby na stěnách domů. Kamenná pozdně gotická boží muka stojí na konci Nádražní ulice, barokní soch sv. Jana Nepomuckého z roku 1749 zdobí Masarykovo náměstí. 
V Mrštíkově ulici se na budově České spořitelny nachází erb proslulého horenského soudu, na domě č. 13 (který na přelomu 16. a 17. století patřil tehdejšímu purkmistrovi Kryštofu Wissintgerovi z Vizovic) pak nad vstupními dveřmi bohatě zdobený reliéf. Reliéf, zhotovený ve stylu vlašské renesance, představuje dva lvy nesoucí erb města. 
Na rohu Mrštíkovy a Jiráskovy ulice si můžete prohlédnout erb rodu Lichtenštejnů - tento rod vlastnil Hustopeče od roku 1599 až do zániku vrchnostenské správy v roce 1848.

Autor - jessynka              bez souhlasu autora kopírování zakázáno