Landštejn

Landštejn

Zřícenina hradu -
Jedna z nejrozsáhlejších českých hradních zřícenin dokumentuje vývoj obranného hradního systému od románské doby až po renesanci.Landštejn leží v lesnaté krajině České Kanady při hranici s Rakouskem, 25 km jihovýchodně od Jindřichova Hradce směrem na Novou Bystřici. Hrad byl založen ve 13.století jako vojenská opora panovníka.Od pol. 13. století do pol. 14.století patřil Vítkovcům. V období husitských válek byl Landštejn vypálen Janem Žižkou. Po husitských válkách byl hrad rozšířen a znovu zpevněn. Po požáru v roce 1771 byl opuštěn a postupně se z něj stala zřícenina. V podhradí v lesích se nachází vojenské bunkry z 2. světové války,které jsou přes letní sezónu zpřístupněny veřejnosti. Bunkry jsou vybaveny vším, co naši vojáci potřebovali k obraně státní hranice.

Hrad byl vybudován na žulovém vrchu ve výšce 665 m nad mořem asi 10 km východně od Nové Bystřice poblíž místa, kde se setkávají hranice Čech, Moravy a Rakouska. Jak už název a také lokalita napovídá byl pomezní pevností na neklidné českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska.

Dnešní Landštejn -
Landštejn je jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Jádrem hradu je románská stavba z počátku 13. století, tvořená dvěma hradními věžemi a obytným palácem mezi nimi. Vyšší hlavní věž s malými okny a s vchodem vysoko nad úrovní terénu měla obrannou úlohu. V druhé věži se dodnes dochovala románská hradní kaple. Pozdější dostavba gotického opevnění s obytnou věží donjonem rozšířila hrad o další nádvoří. Vznosný čtyřpatrový palác Krajířů z Krajku s renesančním opevněním a barokní dělostřelecké bašty pak uzavírají průřez stavebními styly čtyř vývojových etap.

Historie Landštejna - 
Založení hradu se datuje do 13. století. Původně Landštejn jako královský hrad spadal pod správu moravských Přemyslovců. Kdy a jak získali hrad a panství Vítkovci, kteří jsou doloženi jako jeho majitelé roku 1259, není známo. Prvním majitelem Landštejna byl Oldřich, pocházející nejspíše z třeboňské větve Vítkovců. Vítkovci, píšící se podle hradu jako páni z Landštejna, si získávali stále větší politický vliv v království a své panství postupně rozšiřovali. O Třeboň, Lomnici, Nové Hrady a Novou Bystřici. Největšího vlivu dosáhli za vlády Jana Lucemburského, kdy se Vilém z Landštejna stal jeho rádcem a zemským hejtmanem a vliv si udržel i za vlády Karla IV., který jej jmenoval purkrabím pražského hradu. Karel IV. se dokonce stal Vilémovým zastáncem v krvavém sporu s bojovným příbuzným Jindřichem z Hradce. Šlo o to, že hrad měl důležitou strategickou pozici, protože hlídal významnou zemskou obchodní stezku z Itálie přes Rakousko do českého vnitrozemí a dále na sever k polským sousedům. Pro panství z toho plynuly značné finanční příjmy, proto se páni z Hradce snažili tuto stezku odklonit na své panství kolem Jindřichova Hradce, což se jim nakonec podařilo. Tato okolnost měla vliv na hospodaření Viléma z Landštejna, který zaznamenal značnou finanční ztrátu. Vilémovi dědici byli bezdětní, proto po jejich smrti připadl Landštejn královské koruně.
Ke zkáze tohoto hradu velkou měrou přispěl požár roku 1771, kdy zcela vyhořel a již nebyl obnoven. Okolní obyvatelé k devastaci přispěli rozebíráním kamene na stavby svých příbytků.

V Ladštejně se nachází 
u Starého města pod Ladštejnem je lanový park 
Bizoní farma - stádo bizonů amerických
Židovský hřbitov
Cyklokamp pod Landštejnem

Obec - 
Počátky historie obce jsou zahaleny tajemstvím. Obec byla založena asi kolem r.1170pány z Tierny, což byl ministerský rod hrabat z Raabsu. Starobylé sídliště, zvané původně prostě Landštejn, se ve 14.století rozrůstá na trhovou ves, příslušnou k hradu Landštejnu (landštejnskému panství). Snad koncem 15.století byla povýšena na městečko a asi teprve pak přezvána na Staré Město. R.1848 byla obec hlavním místem panství Landštejn. Správně patřila pod kraj Táborský. V latinských textech nazývána Lantsteine; v německých Altstadt. Název Staré Město pod Landštejnem nese obec od roku 1952.

 

Dřívější názvy obce:

1495 - Alte Stadt (Staré Město)
1568 - Alt Landstein (Starý Landštejn)

Obec se rozkládá na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska, v oblasti Novobystřické vrchoviny Jižních Čech. V místech, pro svou drsnou krásu a neporušenost přírody, právem nazývaných Českou Kanadou. Jižní část správního území obce hraničí s Rakouskem. Je orientována především na zemědělskou a lesnickou činnost a turistický ruch. V okolí se nachází značná síť turistického značení, cyklostezek, zimních běžeckých tras a hrad Landštejn. Středem Starého Města pod Landštejnem je malé náměstí, při jehož okraji stojí dominanta obce- kostel.

 

Autor - jessynka