Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka

29.07.2013 12:54

Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka

 

Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka Překrásná příroda v okolí a dostatek vyžití spolu s kvalitním zázemím a ubytováním lákají do kraje Vysočina a do oblasti vodní nádrže Švihov každoročně mnoho lidí.

Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka 

 

Zruč nad Sázavou leží v okrese Kutná Hora, od které je vzdálena 30 km a od hlavního města Prahy je 57 km. V okruhu 10 kilometrů od Zruče jsou hranice okresu Kutná Hora s okresy Havlíčkův Brod a Benešov. Město se nachází v údolí vytvořeném nádherným meandrem po pravém břehu Sázavy. K městu řeka vstupuje z východu u Zručského nádraží v nadmořské výšce 330 m a opouští je na severozápadě v místě, kde se říká Na kostelíku. V tomto místě si řeka po milióny let vytvářela cestu masivem Chabeřických skal, která je velkolepým monumentem erozivní činnosti a vzácným přírodním úkazem. Sázava na území města má po svém pravém břehu dva přítoky Hodkovsko-Ostrovský a níže Pardidubský potok. Severně od města leží nejvyšší bod v jeho okolí, vrch Babka. Od severovýchodu je u města přirozený val kopec. 

 

Historie Zruče

V roce 1032 byl založen Sázavský klášter, kterým začalo osídlování Posázaví. Ve Zručském kostele Povýšení sv. Kříže byl nalezen letopočet 1150, takže je možno datovat vznik Zruče. První zachovaná písemná zmínka o Zruči pochází až z roku 1328. Prvním vlastníkem Zruče byl Heřman. V dalších letech byla Zruč prokazatelně majetkem pánů z Kolovrat. Tento rod vlastnil ještě další sídla v Posázaví např. Chřenovice, jedeu chvíli si kvůli tomu i říkali Zručští z Chřenovic. V roce 1553 koupil Zruč od Kolovratů Jiří Kalenic z Kalenic. Za Kaleniců Zruč vzkvétala tolik, že byla za vlády Ferdinanda Habsburského povýšena v roce 1561 na městečko. Rodový erb Kaleniců - stříbrné bůvolí rohy na červeném štítě byl základem pro vznik městského znaku.

 

Zámek Zruč

V letní sezóně je otevřen pro veřejnost, je zde zřízen prohlídkový okruh po několika místnostech, dále část vlastivědně - muzejní, a na to navazuje stálá expozice panenek. Vystoupat je možné až na zámeckou věž. Zámek je otevřen v sezóně denně od 10 do 16 hodin. Vstupenky si zakoupíte v nově zřízeném Informačním centru v průjezdu zámku.

Vstupné do zámku

dospělí 50,- Kč

děti, důchodci, studenti 30,- Kč

rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 120,- Kč

 

Vodní nádrž Švihov (Želivka) 

Největší vodárenská nádrž v České republice. Voda z nádrže zásobuje pitnou vodou Prahu, část okresů Benešov, Beroun, Praha - východ a Praha - západ. Tuto vodu pijí i lidé z oblasti Humpolecka, Pelhřimovska, Pacovska, Ledečska, Kladenska, Slaného, Kralup nad Vltavou, Mělníka a Havlíčkova Brodu a okolí. Vodní dílo Želivka je rozsáhlým souborem staveb. Sypaná zemní hráz byla vybudována v letech 1965 až 1972 nad soutokem Želivky se Sázavou. Hráz je vysoká 58 metrů a v má délku 850 metrů. Přehradní jezero má délku 38 kilometrů a zatopena byla plocha 1432 ha. Štolový přivaděč podchází 31 katastrálních území, 11 obcí a osad, 34 potoků, 2 řeky, 29 silnic a 2 železniční tratě. Je překlenuta silničním mostem mezi Bezděkovem a Brzoticemi. 

 

Výstavba Želívky začala v roce 1965 a trvala 10 let. Bylo nutné překonat mnohá úskalí, například i přesídlení asi 2 500 obyvatel z vesnic určených k zatopení. Byly to obce Dolní Kralovice a Zahrádka. Z poslední jmenované zbyl pouze kostel na břehu přehrady určený k občasným bohoslužbám. Vodní dílo je největší vodárenskou nádrží ve Střední Evropě, výška hráze se pohybuje kolem 58 metrů a délka je téměř 860 metrů. Vodní přivaděč vede pitnou vodu do vodojemů v Jesenici u Prahy, což je skoro 50 kilometrů. 

Architektonickou zvláštností je dvojitý most, který je součástí dálnice D1. Málokdo ví, že pod mostem přetínajícím přehradu vede ještě jedna silnice spojující obce podél nádrže. Původní most, který zde byl, nebyl dostačující pro dálnici z důvodů velkého sklonu a nutnosti hlubokého zářezu do krajiny, proto byl navrhnut výjimečný postup, při kterém se nad most vystavěly pilíře a současný dálniční most se vystavěl na ně. V provozu je po jedné straně i nadále původní silnice a skýtá zajímavý zážitek při pobytu na něm, kdy nad hlavami doslova hučí kola tisíců projíždějících aut.

 

Další zvláštností je nedokončený most z poválečného období. Rozpracovaný most nedaleko současného zastavil po válce nedostatek financí. Původně měla dálnice D1 vést tudy. Most, který začíná na břehu přehrady vede asi do vzdálenosti 300 metrů asi 2 metry nad hladinou. Výška tohoto mostu je podle hloubky dna přehrady 30 - 40 metrů. Za návštěvu určitě stojí i hráz, po které vede silnice spojující místní obce.

Bohužel na nedokončený most je z důvodu vymezení hygienického pásma vstup zakázán. 

 

 

Autor - jessynka 

 


Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka   Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka   Zruč a blízká Přehrada Vodní nádrž Želívka