Zooterapie

10.05.2010 16:56

Zooterapie
 
Zooterapie je léčba pomocí zvířat, péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace přes zvíře. Je novým oborem, který si pomalu začíná získávat své místo ve spektru léčení a pomoci lidem. Domácí zvířata chováme a pořizujeme si také proto, že podvědomě cítíme, jak nám pomáhají. Zvířata se cíleně využívají v prevenci proti lidským onemocněním a rovněž mají terapeutický účinek. V přítomnosti zvířat často zapomínáme na naše starosti, naše myšlenky se rozptylují a my se tolik nezaobíráme sami sebou. Domácí zvířata nás učí péči, pravidelnému režimu i lásce. Zvířata jsou často doporučována lidem jako prevence proti některých onemocněním. Zlepšení stavu dochází např. u celého komplexu onemocnění krevního oběhového systému a srdce.
 
Canisterapie -
Canisterapie je součástí zooterapie a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Tato terapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj. 
 
Jak canisterapie pomáhá -
Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase,
pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.
 
Hipoterapie -
Hipoterapie je léčebná metoda využívající pozitivní působení koně na tělesné, duševní i sociální zdraví člověka. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.
 
Komu hipoterapie pomáhá - 
Hipoterapie je určena pro děti s poruchami učení a chování,
děti s vadami řeči, klienti s mentálním postižením, klienti se smyslovými vadami, duševně nemocní klienti, klienti s diagnózou autismus, klienti trpící poruchami příjmu potravin, 
klienti se závislostmi na návykových látkách nebo hracích automatech, klienti kteří se obtížně sociálně začleňují atd.
 
Felinoterapiie -
Kočka se může stát aktivním léčitelem mnoha lidských neduhů. Již její přítomnost hraje velmi důležitou roli a kočka se tak pasivně podílí na léčbě psychických problémů. Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie koček. To může dokázat člověku zapomenout na bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života, odnímat pocit osamění. I prostá zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží mnohdy nemocné, postižené, staré nebo nešťastné lidi při životě. Vybrané kočky musí mít klidnou, milou a vstřícnou povahu a samozřejmostí musí být jejich stoprocentní zdraví.
 
Terapie pomocí delfínů -
Terapie za pomoci delfínů není zázrak. Zaručeným výsledkem je však pocit radosti a harmonie během léčebných sezení u dětí, jejich rodičů a terapeutického týmu. Kontakt s nejpřátelštějšími stvořeními moře a terapeutická sezení jsou pacienty chápány jako hra. Avšak právě tento kontakt je velmi důležitou částí terapeutických sezení. Proces terapie za pomoci delfínů může  obsahovat etapy psychologické přípravy pacientů, kontakt z delfínem z břehu a ve vodě, relaxační procedury po kontaktu pacienta s delfínem a podpůrnou psychoterapii, včetně rodinné terapie, po ukončení sezení zahrnuje přímý kontakt s delfínem.
 
Kdy delfíni pomáhají -
Terapie pomáhá pacientům s mozkovou obrnou, zadrháváním v řeči (koktavostí) a specializovaných fobiích. Dále pomáhá při chronické únavě, emocionálním stresu, depresi, neurasthenii. Hlavním očekávaným efektem je zlepšení zdravotní kondice. U dětí trpících mozkovou obrnou je očekávaným efektem zvýšení aktivity a schopnosti adaptace. Je užíván i u autistických dětí.
 
Domácí zvířata pomáhají osamělým lidem, starým lidem, dětem, lidem s nejrůznějším tělesným i smyslovým postižením, lidem, kteří jsou vystaveni dlouhodobě stresu apod.
 

Autor - jessynka