Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada

21.07.2010 12:08

 

 Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada významné rekreační středisko v tomto regionu Pilská přehrada. Leží v příjemném prostředí uprostřed přírody ohraničené lesem. Přehrada je ideální ke koupání, ale také i k rybaření.

 

 Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada

 
Žďár nad Sázavou je okresním městem, které leží na pomezí Čech a Moravy v malebné krajině Českomoravské vrchoviny uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jeho historie je spjata s rozvojem Žďárského cisterciánského kláštera a sahá až do poloviny 13. století. Obec Žďár byla povýšena na město roku 1607, kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Dnešní podobu získal klášter při rozsáhlých přestavbách za opata Václava Vejmluvy v první polovině 18. století. Přestavby navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichel,  vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře.
 
 Na přelomu století procházel Žďár většími stavebními změnami. Byla postavena železnice, vznikli četné průmyslové podniky. V roce 1949 bylo Město Žďár sloučeno s obcí Zámek Žďár, a poté přejmenováno na Žďár nad Sázavou. Ve stejném roce se stal okresním městem a významným průmyslovým centrem po výstavbě Žďárských strojíren a sléváren. Tímto bylo navázáno na tradici zdejší železářství, jeho počátky jsou zaznamenány už na přelomu 14. a 15. století, kdy byl založen klášterní hamr. 
 

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek vznikl na základech bývalého cisterciáckého kláštera po roce 1784. Na zámku Kinských vznikla reprezentativní expozice s názvem Barokní malířství a sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze. Založení zámku inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka jeho myšlenku uskutečnili. Za tímto účelem pozvali v roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků. V areálu zámku se také nachází konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola v regionu, muzeum místního hasičského sboru, kavárna a čajovna, barokně obnovený J. B. Santinim. Slavného architekta připomíná jedna z expozic, v interiérech dále sídlí muzeum klavíru, Galerie Kinských a Muzeum knihy, stálá expozice Knihovny Národního muzea v Praze. 
 

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Kostel postavil barokní stavitel Jan Blažej Santini-Aichel a je to unikátní dílo barokní gotiky. Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého byl pro svou jedinečnost zařazen v roce 1994 mezi památky zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Kostel je postavený na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, které skýtají poutníkům ochranu před nepřízní počasí. Nejen samotný kostel, ale i tento prstenec ambitů svým architektonickým řešením jasně dokládá Santiniho obrovskou architektonickou a tvůrčí schopnost. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám.

 

Pilská přehrada

Na horním toku Sázavy ve vodárenské soustavě Želivka se nachází významné rekreační středisko v tomto regionu Pilská přehrada. Leží v příjemném prostředí uprostřed přírody ohraničené lesem. Přehrada je ideální ke koupání, ale také i k rybaření. Hlavní pláž je travnatá a do vody se vstupuje po jemném písku. Okolní příroda láká turisty, cyklisty, ale i houbaře. Ubytování je možné ve dvou kempech, například v kempu Pilák, kde najdete hřiště na plážový volejbal, půjčovnu jízdních kol, loděk, sportovního náčiní, převlékárny, lavičky, půjčovna šlapadel nebo fotbalové hřiště. Občerstvit se můžete na hrázi Pilské nádrže, parkoviště jsou na obou koncích přehrady. 
 
Možnost stanování ve 2 vybavených kempech. Je zde možné využít WC, venkovní sprchy nebo se občerstvit u stánků.
 
Hráz byla postavena v letech 1959 - 1962 na místě původního rybníka. Rozloha je 59 ha a nabízí velké možnosti využití co se týče vodních sportů, například windsurfingu, jachtingu a dalších. Možné je i koupání. Okolo nádrže byla nově vybudována krásná stezka pro cyklisty a bruslaře. Je zde také mnoho klidných zákoutí pro rybolov. 
 
Autor - jessynka

 Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada    Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada    Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada    Žďár nad Sázavou a blízká Pilská přehrada