Základní typy a chování psů

29.04.2010 12:40

 Základní typy a chování psů            

 
Pes po svých předcích, šelmách, zdědil řadu přirozených vlastností, které mu mají umožnit život ve složitých vnějších podmínkách.Tyto přirozené vlastnosti lze uměle využít, a to tím, že je výcvikem rozvineme k praktickému použití v různých druhů práce pro člověka. Rozvinutím a usměrněním vlastností pak získáváme různé schopnosti psa.
Při určování typu vyšší nervové činnosti musíme brát v úvahu, že čistý typ podle základního rozdělení se vyskytuje jen velmi zřídka. V praxi se setkáváme s různými mezitypy s větším nebo menším sklonem k některému z hlavních typů.
 
Melancholik  -  slabý typ
U těchto psů je slabý proces podráždění, s nízkou hranicí výkonnosti nervových buněk. Silné podněty vyvolávají u těchto psů útlum. Psi jsou většinou neklidní a příliš zbrklí. Kladné útlumové reflexy se vytvářejí pomalu a nepevně. Převládá pasivní obranná reakce. 
 
Flegmatik  -  vyrovnaný, pomalý typ
Tito psi mají silné procesy podráždění a útlumu, ale s pomalejší pohyblivostí. Jsou to psi pomalí, se sklony k těžkopádnosti. Reflexy se vytvářejí pomalu, a proto cvik trvá déle.
 
Sangvinik  -  vyrovnaný, pohyblivý typ
Psi mají silné procesy podráždění a útlumu, které jsou v rovnováze. Lehce přecházejí z podráždění do útlumu. Podmíněné reflexy se vytvářejí poměrně snadno a rychle. Je to nejvhodnější typ pro výcvik a službu.
 
Cholerik  - nevyrovnaný, silný, dráždivý typ
Jsou to psi se silným procesem podráždění, ale se slabým procesem útlumu. V jejich pohybu je velká hbitost a neúnavnost. Reflexy spojené s podrážděním se vypracovávají poměrně rychle. U těchto psů převládá aktivní obranná reakce.
 
Chování vrozené, instinktivní -
Patří mezi ně např. hry, sexuální chování, reprodukce, výchova štěňat, obranné, lovecké čí potravní chování.
 
Získané-naučené chování -
Psi se učí pomocí zvídavosti, vtištění impritingu, 
habituací,pes se po čase přestane bát houkání vlaku, který denně slyší, pes se učí metodou pokus-omyl, napodobuje jiného staršího a zkušeného psa. Výchovu zařazujeme před výcvik a to v období od dvou, tří, do pěti měsíců věku štěněte. V tomto období je psí jedinec nejvnímavější na podněty majitele, psovoda. Již chovatel začíná se zvykáním na jméno, čas krmení, čas venčení, místa venčení.
 
Ať už si vyberete psa jakéhokoliv, flegmatka či cholerika vždy bude milý společník, přítel a kamarád do pohody i nepohody.
Pes je důvodem ke komunikaci a může vylepšit třeba vztahy mezi lidmi. Je prokázáno, že už i pouhé návštěvy psa vedou ke zlepšení nálady a atmosféry. Pes je zdrojem mazlení a projevů oddanosti, příčinou radosti, tématem k rozhovoru a podnětem k fyzickému pohybu a hrám. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že pes je živý tvor, který potřebuje každodenní péči a pozornost. Nejdůležitější je zajištění venčení a výběhu psa, a hlavně dobré krmení. 
 
Autor - jessynka
 

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!