Žáby v naší přírodě

18.06.2012 22:17

 

Žáby v naší přírodě

 
Žáby jsou obojživelníci, kteří bohužel rychle mizí z naší přírody, protože se každý rok přemisťují k vodním plochám, kde se rozmnožují a při tomto přesunu často překonávají i nebezpečné úseky silnic, kde často zbytečně hynou pod koly automobilů. Jsou to užitečná, krásná a také trochu záhadná stvoření, která rozhodně patří do každé zdravé zahrady ale bohužel jsou na seznamu ohrožených a proto legislativou chráněných živočichů. Existuje přibližně 2400 druhů žab, které se nalézají po celém světě a to již od počátku druhohor. U nás se můžete setkat s několika čeleděmi, z nichž jsou asi nejznámější skokanovití a máme asi dvanáct druhů žab. 
 
Druhy žab které žijí u nás
V přírodě se můžete setkat například s rosničkou zelenou, kuňkou obecnou, kuňkou žlutobřichou, ropuchou obecnou, ropuchou krátkonohou, skokanem hnědým, skokanem štíhlým, skokanem ostronosým, skokanem skřehotavým, skokanem zeleným a skokanem krátkonohým. Skokan skřehotavý je největší u nás žijící žábou, kdy samičky dorůstají až 17 centimetrů. 
 
Skokanovití
Například skokana hnědého můžete potkat na celém území ČR od středních poloh výše, žije převážně v lesnaté krajině. Skokan štíhlý naopak žije hlavně v nížinách, zejména ve světlých listnatých lesích a je opravdovým skokanem, dokáže skočit i přes 2 metry. To skokan ostronosý se vyskytuje jen místy, většinou v blízkosti vodních ploch nebo na podmáčených loukách a v době páření je samec nápadný dočasným modrým zbarvením. Skokan skřehotavý a skokan krátkonohý jsou zcela vázaní  na vodu, proto celoročně obývají vodní nádrže a toky v nízkých a středních polohách. Skokan zelený je křížencem těchto dvou druhů. 
 
Ostatní druhy žab
Rosničky zelené žijí v nížinách a středních polohách a konce prstů mají paličkovitě rozšířené v přísavné terčíky. Nalézt jí můžete převážně přichycenou na spodní straně listů. Kuňka obecná žije vždy blízko vody a kuňka žlutobřichá také, ale tu najdete jen ve vyšších polohách. Ropucha obecná může žít skoro všude, od nížin až po horské hřebeny a stejně jako ropucha zelená žije i daleko od vody, na loukách a na polích, ale i v zahradách a na rumištích. Dožívá se až 40 let. Ropucha krátkonohá se naopak zdržuje jen v blízkosti vodních ploch kde je písčitá půda. S obrovským štěstím můžete u nás zahlédnout také blatnici skvrnitou, která je velmi plachá a je aktivní jen v noci. Blatnice žije v nížinách, v okolí řek, kde jsou písčité půdy.
 
Potrava žab
Žáby se živí převážně živou potravou a to hmyzem a jinými bezobratlými, některé větší druhy ale i malými obratlovci a loví i myši a ještěrky. Občas se projeví i jako kanibalové a uloví pulce nebo žabky vlastního druhu. Při lovu si pomáhají dlouhým lepkavým jazykem, který vymrští po oběti. Výjimkou je čeleď vodních žab pipovitých, které potravu přijímají jen ústy. Při konzumování potravy žáby mrkají, protože dochází během polykání k zatahování očních bulv, což napomáhá posunování potravy do žaludku. Žáby nemají žádné zuby na spodní čelisti, a proto přijímají potravu v celku. 
 
Žáby jsou velice užitečné, a pokud je máte na zahradě, nemusíte se bát slimáků ani přemnožení hmyzu. Někteří zahrádkáři si úmyslně na svých zahradách hlavně ropuchy chovají. Žáby milují vlhko a stín, proto jsou pro ně vhodné lesní či stinné partie zahrady s potokem nebo jezírkem, ve kterém však nežijí ryby, protože ty se živí pulci. Ideální jsou mělké zatopené břehy jezírka, kde se žáby rozmnožují a později se tam budou moci vyvíjet pulci v mladé žabky. Jesliže ale chcete mít žabí zahrádku, nebude to tak úplně jednoduché, musíte jim vytvořit vhodné podmínky. Musíte se hlavně vyvarovat používání chemie a nechat zahradu podléhat svému přirozenému cyklu v průběhu celého roku. Například spadané listí musí zůstat ležet na zemi jako přírodní a zdravý mulč nebo jako zimní úkryt pro žáby. Žáby už někteří nadšenci chovají i v teráriích. 
 
Autor - Markéta
Tento článek je také publikován na stránkách Chytrá Žena.cz, pro které byl mnou napsán. Kopírování zakázáno!