Výcvik psa - 2 část

09.04.2010 17:05

 Výcvik psa - 2 část

 
Ve druhé části výcviku Vás naučím zvládat povely zůstaň, čekej a běž na místo. Tyto tři povely jsou celkem dost náročné, ale pevně věřím že to se svým čtyřnohým miláčkem zvládnete. Na naučení to není zas tak těžké, a pejsek si to dobře zapamatuje, ale hlavně Vám přeji pevné nervy a výdrž. Jsou to dost důležité povely, které budete často potřebovat.
 
Povel zůstaň! -
Cvik je nezbytný například při odložení psa v bytě, když dojde návštěva, nebo při nákupu, nebo kdykoliv budete potřebovat aby někde zůstal. Samotný cvik jde snadno naučit i u sebedivočejších, temperamentních psů. Cvik lze nacvičovat společně se cvikem lehni. Cvik lehni cvičíme nejen na pamlsek, ale i přinucením. Jakmile pes začíná chápat cvik lehni, postupujeme následovně. Psu velíme lehni, cukáme vodítkem šikmo k zemi. Pokud si nelehne, pak sedícího psa uchopíme za přední nohy, nadzvedneme je a natahujeme dopředu před psa. Pomáháme si i kolenem levé nohy, které mu klademe šikmo přes záda, pokud nám to velikost psa dovoluje. Psa přidržujeme a velíme lehni, zůstaň! Postupně přestáváme psa přidržovat, a chválíme že leží. Ták je hodný!! Lehni, zůstaň! Pomalu se vztyčujeme a stále opakujeme povel lehni, zůstaň! Nespěcháme. Uvědomte si, že při správném učení  i u sebetemperantnějšího můžeme po deseti opakováních od psa udělat krok dopředu. Psovi neustále velíme a ukazujeme roztaženou dlaň namířenou proti jeho nosu. Vzdálenost od psa postupně zvětšujeme. Při častém opakování a to znamená minimálně třikrát ráno a třikrát večer, po deseti dnech docílíme kýžených deseti metrů. Ani při této vzdálenosti nespouštíme psa z očí. Stále na něj mluvíme pochvalným i rozkazovačným tonem a ukazujeme dlaň pravé ruky. Postupně psa můžeme ve větších obloucích obcházet a vracet se k němu. Nezapomínáme na pamlsky. Pokud si budeme dostatečně věřit, docílíme postupně, za nějaké dva až tři týdny, že se mu částečně schováváme za překážky a později na chvíli i úplně. Využíváme keřů a stromů, kde nás může částečně vidět. Občas se za kmen schováme úplně. Psovi říkáme lehni, zůstaň, ták je hodný a to i na dálku. Nikdy psa neodvoláváme z odložení!  Psa zvedáme z tohoto cviku, až po svém návratu, když se postavíme tak, aby pes opět ležel u naší levé nohy. Psa odměníme a velíme sedni, současně plácneme levou dlaní do stehna levé nohy. Tento cvik můžeme učinit náročnější tím, že budeme prodlužovat vzdálenost a čas doby odložení. Můžeme se také na stále delší časový úsek schovávat a pozorovat chování psa zpoza úkrytu.

Povel hodný, čekej -
Tento cvik by měl zvládnou každý pes. Často vidíme někde obchodem štěkající psíky, ale někdy třeba i dobrmana či ovčáka. Tento problém může vadit nejen nám. Pro odstranění tohoto zlozvyku, kdy si psík vynucuje náš návrat, postupujeme následovně. Jako u jiných cviků tak ani zde se problémům nevyhýbáme, ale naopak je vyhledáváme. Proto psa budeme uvazovat často, a to v nerušeném prostředí, kde mu budeme velet lehni, zůstaň! Jde o brzdící povely, které mu brání v bujném štěkání. Ke psovi se po chvilce vracíme, následuje pochvala a pes je odvázán. Vše musíme mnohokrát opakovat, až dojde k úplnému útlumu. Druhý den již můžeme jít například k již zmíněnému obchodu, kde postupujeme stejně. Snažíme se, aby pes zůstal ležet. Z obchodu často vycházíme a psa buď pokáráme nebo odměníme. Často musíme opět upravit jeho polohu. Dobu, kdy mu mizíme z očí, jen pozvolna prodlužujeme. Tento cvik neprovádějte u štěkajícího psa tehdy, když potřebujete skutečně nakupovat a víte, že na trpělivou a poctivou nápravu jeho nevhodného chování nebudete mít čas. Pak je lépe psa nechat doma. Na správný výcvik je třeba mít klid a mít možnost z obchodu často vycházet. Po jednom týdnu skutečně intenzivního výcviku máte po problému. Nejnáročnějším způsobem, jak můžete řešit problém s nakupováním je výše uvedený cvik dlouhodobého odložení, kdy správně vycvičeného pejska nezvedne po povelu zůstaň ani háravá fenka.
 
Povel běž na místo! -
Tento cvik využíváme kdykoli, kdy psa nechceme izolovat, a právě nám přišla návštěva. Případně můžeme tento povel využít, kdykoli nám pes překáží, motá se blízko motorové pily nebo nám kouká do talíře. A to mí pejsci dělají často, a nikdy neodolám a část svého talíře jim dám. 
Prostě určíme svému pejskovi místo, napřiklad v rohu pokoje, kde má svůj pelíšek. Po povelu místo! psa odvedeme na jeho pelíšek a velíme povel místo! lehni, zůstaň! Po chvíli se k pejskovi vracíme, odměníme ho a dáváme povel volno! Tento cvik, jako kterýkoli jiný několikrát po sobě opakujeme. Časem stačí zavelet jen místo! a pes odbíhá do svého pelíšku. Dobu odložení opět postupně prodlužujeme. Nezapomínáme psa kontrolovat a zpočátku jej nespouštíme z očí. 
 
Autor - jessynka