Týn nad Bečvou

30.08.2010 14:34

Týn nad Bečvou

 
Obec Týn nad Bečvou leží v okrese Přerov, v Olomouckém kraji, která je Moravskou bránou Střední Moravy, mezi Hostýnskými vrchy a Oderskými vrchy. Obec má přibližně 900 obyvatel. Týn nad Bečvou je z části obklopen lesy, z části poli a leží na levém břehu vodního toku řeky Bečvy. Nad obcí se nachází zřícenina hradu Helfštýn, který patří k nejrozsáhlejším hradům ve střední Evropě. Týn nad Bečvou žije akcemi na hradě Helftýn a obec funguje jako předhradí.
 

Cvičné horolezecké skály

Pod hradem jsou skalní útvary, využívané jako cvičné stěny pro horolezce. Skály jsou tvořeny vrstevními polohami karbonských hornin, odolných erozi.
 

Bedřich Smetana

V obci se nachází dům, ve kterém přebýval v roce 1852 a 1854 skladatel Bedřich Smetana. Nachází se zde i hrob Gabrielky, dcerky Bedřicha Smetany. Tento hrob se nachází na starém hřbitově vedle kostela Panny Marie. Bedřich Smetana do obce přijel poprvé v roce 1852 ke své sestře a švagrovi Matějkovým. Poté se zde spřátelil s varhaníkem a správcem místní školy Josefem Barbířem. Smetana zde také navštívil svého bratra Antonína, sládka v Hranicích. Znovu sem přijel na smutnou návštěvu v roce 1854, kdy mu zde v červenci zemřela dvouletá dcera Gabriela na tuberkulózu. Stejnou nemocí onemocněla i druhá dcera Bedřiška a zemřela následující rok a poté i její matka Kateřina.
 

Historie Týna nad Bečvou

První zmínka o obci je z roku 1447. Obec byla majetkem Helfštýnského panství. Život v blízkosti Týna byl už v období lužické kultury, to dokumentují nálezy žárových hrobů, a lidé zde přebývali už i v mladší době kamenné, o tom svědčí nálezy předmětů z tohoto období jako například pazourková sekyra, obuch z hadce, popelnice s kostmi a jiné. V roce 1530 za Pernštejnů  bylo v Týně 22 usedlostí, nechyběl zde mlýn ani rychta. Páni z Ludanic tady v polovině 16. století postavěli dvůr a pivovar. 
 

Zajímavosti Týna 

Krásný kostel Panny Marie který je z roku 1733, s bývalým hřbitovem a památníkem Gabriely Smetanové. Pod Helfštýnem jsou krásné horolezecké skály. Také se zde nachází socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1778 a ulice Svobody. Najít tady můžete také kříž z roku 1879 a pomník obětem I. a II. světové války, který je na návsi. Projděte se také lesní stezkou, která se jmenuje po dcerce Bedřicha Smetany - Gabrielka a vede z Týna po vrstevnici Maleníku. Ve vesnici je stále budova bývalého revíru a pamětní deska na domě, kde byl B. Smetana. A největším lákadlem je samozřejmě hrad Helfštýn.
 
Tuto vesnici jsme navštívili čistě náhodou při výletu na hrad Helfštýn. Protože už bylo dávno po poledni a naše posádka auta měla obrovský hlad, tak jsme se rozhodli, že někde zastavíme a dáme si oběd v nějaké restauraci. Když jsme projížděli vesnicemi směrem z Olomouce, nikde se nám nic nelíbilo, až jsme uviděli tuto krásnou vesnici, hned jsme se domluvili, že tady zastavíme. Od místních jsme zjistili, že jsou zde 4 restaurace, kde se dá najíst. Zastavili jsme u první, ale tam bohužel nevařili, poslali nás jinam. Když jsme bloudili vesnicí, a hledali další, viděli jsme plno zajímavostí, které nás donutili zastavit. Když jsme pěšky procházeli vesničku křížem krážem, zastavili nás místní domorodci, kteří nám o vesnici vše důkladně popsali, kde se co nachází, jaké památky a hlavně nám ukázali dům, kde pobýval B. Smetana. Po prohlídce vesnice jsme šli konečně na zmíněný oběd. Tam si k našemu velkému stolu přisedli starší manželé a když slyšeli náš rozhovor o jejich vesnici, hned přidali další zajímavosti. Tuto vesničku všem doporučuji, protože zde žijí moc milí a ochotní lidé a je opravdu moc pěkná. Můžete se sem stavit, při návštěvě hradu Helfštýn a budete mít nezapomenutelný výlet.
 

Autor - jessynka