Těšany s dějištěm dramatu bratří Mrštíků Maryša a kovárnou

03.10.2010 17:06

Těšany s dějištěm dramatu bratří Mrštíků Maryša a kovárnou

 

Těšany jsou malá obec která leží na pomezí Brněnska a Hanáckého Slovácka v úrodných rovinách jižní Moravy poblíž Ždánického lesa směr Brno - Hodonín, přibližně 25 Km od Brna. Rozkládá se mezi soutokem Borkovanského a Moutnického potoka a soutokem Moutniského a Hranečnického potoka. Těšany nejvíce proslavilo dvouleté působení mladého podučitele Aloise Mrštíka, který na místní dvoutřídce učil v létech 1886 až 1887. 

 

Mrštíci a Maryša

Těšany jsou dějištěm vesnického dramatu Maryša, které napsali bratři Alois a Vilém Mrštíkovi. Maryša se narodila v Těšanech v malém domku, který stojí na Těšanské návsi poblíž kostela. Příběh Maryša se zde skutečně odehrál ale s méně dramatickým koncem než ve hře Mrštíků. Drama mělo premiéru v roce 1894 v pražském Národním divadle. Hrob Marie Turkové - Maryši leží na starém Těšanském hřbitově. V domě, kde Maryša bydlela je dosud tmavý trámový strop, pod kterým v houfu sourozenců vyrůstala a snila svoje dívčí sny. Těšanští obyvatelé jsou na Maryšu velmi hrdí a kohokoliv místního potkáte, vám rád poví a ukáže, kde se Maryša narodila a žila. 

 

Kovárna v Těšanech

Barokní kovárna je z konce 17. století a je v ní umístěna expozice kovářství a kolářství. Kovárna je ojediněle zachovalý objekt řemeslnické dílny ve spojení s hospodářským a obytným stavením. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora z roku 1377. Současná podoba vznikla přestavbou z roku 1700. Má vzhled přízemní čtyřkřídlé budovy ve slohu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. Expozice tvoří kovářská dílna, svým vybavením a uspořádáním z druhé poloviny 19. století. Najdete zde například dvouohnišťovou výheň se dvěma původními měchy a širokým otevřeným komínem, kovadlinou a kovářským ponkem a instalované kovářské nářadí. V hospodářských budovách jsou ukázky velkých kusů kovářské práce, bran, pluhů, a částí zemědělských povozů a drobné výrobky kovářů. V kolářské dílně uvidíte základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto dnes již mizejícího řemesla.

 

Historie Těšan

První písemná zmínka o obci je z roku 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dosvědčují osídlení již dříve, před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec Brněnským dominikánům, kteří zde vybudovali koncem 17. století jako svoje letní sídlo raně barokní jednoposchoďový zámek obdélného půdorysu, který jim patřil až do zrušení kláštera v roce 1784.

 

Zámek Těšany

Bývalá rezidence dominikánů z Brna s kaplí z konce 17. století stojí asi uprostřed obce. Zámek je sice nepřístupný, ale jeho větší část sousedí s volně přístupným chodníkem. 

 

Uprostřed návsi a v okolí kovárny stojí několik barokních soch, například plastiky sv. Gotharda a sv. Dominika z roku 1773, kostel sv. Barnabáše, který byl postaven v letech 1897 - 1906 a napoleonský kříž. Těšany jsou velkou vinařskou obcí. Kolem obce jsou rozsáhlé vinice.  Východním směrem je na toku Borkovanského potoka vybudovaná zavlažovací nádrž Těšany a severovýchodně Borkovanský rybník. Křížují zde značené lokální cyklostezky s Brněnskou vinařskou stezkou. Na malém kopci nad obcí je kaple postavená v letech 1946 až 1947, kterou nechali postavit političtí vězni po návratu z koncentračního tábora. 

 

Udělejte si celodenní výlet do Těšan, pevně věřím že se Vám tam bude líbit a občerstvit se můžete v restauraci Maryša kde dobře a levně vaří. 

 

Autor - jessynka