Telnice u Brna

03.03.2010 14:06

Telnice
 
Telnice leží 15 km jižně od Brna. Je rozdělena na dvě části vzdálené 1 km od sebe. 
 
Vesnice Telnice je začleněna územně pod okres Brno venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. Osídlení této středně velké vesnice dosahuje zhruba počtu tisíc čtyřista obyvatel.
Podle zápisu v telnické kronice „Bitva tří císařů“ začala v časných ranních hodinách 2. 12. 1805 v Telnici a zde také odpoledne téhož dne skončila. Obec je známá mnoha památkami. Dominantou obce je farní kostel sv. Jana Křtitele. Další významné objekty jsou boží muka u Sokolnic, boží muka u silnice k nádraží, hraniční kámen s erbem z 18. století.
 
V současné době je pro příznivce sportu k dispozici rozsáhlý sportovní areál V Orlovně: posilovna, solárium, kuželna, squash, tenisový kurt, hřiště na košíkovou, volejbal, floorbal, ricochet, posilovnu, telocvičnu, ale také konferenční prostory. 
Orlovna v Telnici byla postavena roku 1995 a již od začátku svého provozu si našla své stálé návštěvníky. Nabízí široké sportovní vyžití pro všechny věkové generace.
Je zde také sokolovna, pošta, 2 obchody a především 7 hospůdek, které jsou každý den narvány lidmi.
V roce 1995 byla Telnice vyhlášena „Vesnicí roku.
Na školní docházku využívají děti v obci jednu základní školu nižšího stupně a menší děti mají k dispozci mateřskou školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.
 
Vesnice Telnice leží v průměrné výšce 195 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1244. Celková katastrání plocha obce je 600 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátdva procent.
 
V Telnici se již od pradávna hraje házená a hráči jsou opravdoví přeborníci a často někde vyhrávají.
Hřiště v Telnici je zrekonstruováno v roce 2006, hracím povrchem je REGUTEC.
Šatny pro hráče jsou v přilehlé budově sokolovny, kde je také restaurace zajišťující občerstvení diváků.
 
Telnický kostel -
Farní kostel sv. Jana Křtitele leží při východním okraji obce, při místním hřbitovu. Jeho románské základy byly položeny ve 12. stol. Dodnes se dochovala dispozice věže a apsidy. Vlastní kostel byl několikrát přestavován a dnešní vzhled je z barokních úprav z let 1726 až 1734.
 
Telnice má stabilní strukturu obyvatel s naprostou převahou starousedlíků. Blízkost Brna má vliv na pracovní příležitosti - řada ekonomicky aktivních obyvatel Telnice dojíždí za prací do Brna, nemalý je ovšem také počet těch, kdo naopak za zaměstnáním v Telnici do obce z jejího okolí přijíždějí.
 
Společenský život v obci - 
V Telnici funguje deset spolků a občanských sdružení, na jejichž činnosti se podílejí téměř dvě třetiny obyvatel. Myslivecké sdružení pořádá pravidelné střelecké soutěže, pečuje o zeleň v okolí obce a pořádá tradiční myslivecký bál. TJ Sokol se může pochlubit především oddílem házené (téměř půl století je účastníkem první nebo druhé ligy), její členové pořádají plesy, šibřinky a ve spolupráci s obcí také telnické hody. Sbor hasičů společně s TJ Orel pořádají ostatky s průvodem maškar, TJ Sokol organizuje turnaje místních spolků v odbíjené a nohejbalu, rybáři připravují každoročně soutěže v rybolovu pro mládež i pro dospělé a sezónu zakončují rybářským plesem. Jezdecký oddíl Hubička pořádá každoročně okresní soutěž koňských dvojspřeží a čtyřspřeží a účastní se obdobných soutěží v zahraničí, chovatelé drobného zvířectva pořádají výstavy v Telnici a soutěží i na výstavách okresních a celostátních. V obci existuje místní dechovka a dva pěvecké kroužky.
 
Telnice je i vinařská oblast

 

První zmínky o pěstování vinné révy v této oblasti se datují od roku 1228, i když v Brně a jeho okolí bývaly vinice odnepaměti. Brněnské vinařství mělo velký vliv na rozvoj vinařství na jižní Moravě.

 

V Telnici se i nachází jediná výrobna Čínských nudlí v ČR

 

Autor článku - Jessynka

bez souhlasu autora je kopírování zakázáno