Taekwon-do

07.03.2011 10:32

Taekwon-do

 

Taekwon-do je korejské bojové umění založené na principech moderní fyziky. Založil jej generál Choi-Hong-Hi v roce 1955. Slovo Taekwon-do se dá přeložit jako tae práce a techniky nohama, což jsou pohyby, výskoky a kopy, kwon znamená technika rukama a to jsou různé bloky, úchopy a údery, koncové slovo do znamená způsob myšlení a cesta životem. Bylo vytvořeno jako prostředek sebeobrany s posláním bránit mír a spravedlnost na světě. 

 

Taekwon-do se v České republice poprvé objevilo až v roce 1990 a v roce 1995 bylo přijato za člena Českého olympijského výboru. Tento sport se skládá ze 3200 přesně popsaných pohybů, kopů, úderů, podmetů, pádů a úhybů. V dnešní době je to jedno z nejlepších bojových umění vůbec. Skládá se z pěti základních částí a to základní pohyby, vzory, nácvik boje, sebeobrana a trénink. Nejdříve se musíte naučit základní pohyby, které jsou následně spojeny dopředepsaných sestav, které slouží k procvičování jednotlivých technik rukou a nohou, a až potom můžete přejít k praktickému procvičování v simulované boji. Nakonec se naučíte sebeobraně, tedy reálnému boji. 

 

Každý, kdo bude taekwon-do pravidelně cvičit, bude se postupně zdokonalovat a přesto se učit neustále něco nového. K úspěchu v boji musí být tělo cvičence náležitě zoceleno tvrdým a pravidelným tréninkem, proto je neustálé procvičování základních pohybů. Začátečníci nosí žákovský oděv s barevným páskem, mistři mají pásek černý a podle jejich další úrovně i více černého lemování. Trénink technik se provádí většinou do vzduchu a zároveň dynamicky do kopacích terčů a nebo ve dvojicích či skupinách. 

 

Taekwon-do se vyznačuje lehkostí, rychlostí, uvolněností, energií a elegancí pohybu. Při tréninku je nejdůležitější píle, vlastní disciplína a vzájemná úcta. Součástí tréninku je vždy zahřátí, rozcvička, protahování, techniky a fyzička, nakonec je zařazeno uklidnění a meditace. Děti se učí orientaci v prostoru, koordinaci těla, rychlosti, hbitosti, vnímavosti, projevení se, prosazení se a to vše formou  zábavy. Každé cvičení probíhá nenásilnou formou her a soutěží. 

 

Tohle bojové umění je určeno pro každého, kdo chce něco udělat pro sebe, chce se naučit bránit a kdo má čisté myšlenky. U taekwon-do nezáleží na věku a pohlaví, cvičí dokonce i tělesně postižení a dosahují dobrých výsledků. Jde o univerzální sport, který může provozovat každý človek bez ohledu na svůj věk a je vhodný i pro děti jakéhokoliv věku i starší důchodce, vždy je pro každou věkovou skupinu trénink upraven odpovídajícím způsobem. Nejvíce je ale oblíben právě u dětí, protože jsou stále v pohybu a vše je formou hry.

 

Autor - jessynka