Světový den proti mozkové mrtvici

30.04.2010 14:15

 Světový den proti mozkové mrtvici

 
Dne 15. května 1999 byl poprvé vyhlášen evropskou organizací european initiative světový den proti mozkové mrtvici. European initiative je zaměřena na výzkum, prevenci, léčbu a zmírnění následků cévních mozkových příhod. Je to společný orgán tří předních evropských společností působících v oblasti neurologie a léčby pacientů s mozkovou mrtvicí. Cílem je osvěta veřejnosti.
 
Mozková mrtvice -
Je to onemocnění tepen v mozku, které zajišťují jeho prokrvení a výživu. Nejčastěji dochází k uzávěru mozkové tepny krevní sraženinou - trombem nebo vmetkem - embolem. Následuje přerušení přívodu okysličené krve do příslušné oblastli mozku. Jedná se o ischemickou formu mozkové mrtvice. Druhým typem mozkové mrtvice je krvácení - hemoragie do mozku v důsledku cévních malformací, výdutí či tumorů. Projevy mrtvice záleží na rozsahu a lokalitě postižení. Projevují se různými neurologickými příznaky: poruchami vědomí, řeči, paměti, hybnosti, ochrnutí.
 
Typické příznaky -
Náhlá slabost nebo necitlivost tváře, ruky nebo nohy zvláště na jedné straně těla. Náhlá zmatenost, potíže s mluvením nebo rozuměním dále náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích nebo potíže s chůzí, s rovnováhou, koordinací pohybů, závraťe, náhle vzniklá zničující bolest hlavy, nevolnost a zvracení, krátká porucha vědomí - mdloba, zmatenost, křeče, bezvědomí.

Rizikové faktory -
Vysoký krevní tlak, ateroskleróza - kornatění cév, cukrovka, nadměrná krevní srážlivost, onemocnění srdce, kouření a konzumace vyšších dávek alkoholu, nadváha, onemocnění cév a nádory, které hrozí vznikem mozkové embolie zejména kožní nádor melanom, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce a substituční hormonální terapie zejména v kombinaci s kouřením či jínými rizikovými faktory.
 
Jak rozpoznat mrtvici -
Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto - poprosit ho, aby se zasmál, což zřejmě nebude schopen, poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu, může mluvit nesrozumitelně a zmateně, poprosit ho, aby zvednul obě ruce, což mu nepůjde, anebo jen velmi těžko, poprosit ho, aby vyplázl jazyk, pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice 
 
Co dělat při podezření -
Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu na lince 155. K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o lécích, které nemocný užívá, a nemocech, pro které se léčí dlouhodobě a během posledních 3 měsíců. Zahájit první pomoc.
 
První pomoc -
Při podezření na mrtvici u postiženého okamžitě zavádíme protišoková opatření, na zádech, dolní končetiny zvedlé asi o 30 cm, či naklonit celé tělo o 30° hlavou dolů, pokud je to možné, ta napomáhá centralizaci krvi krve do životně důležitých orgánů. Případně se může použít autotransfúzní poloha na zádech, dolní i horní končetiny jsou zvedlé kolmo vzhůru. Pokud je při vědomí, uložíme ho do polohy při mozkolebních poraněních, poloha v leže na zádech s mírně podloženou hlavou a nataženými dolními končetinami. V bezvědomí zavádíme stabilizovanou polohu, tedy polohu na boku, která má za úkol udržet průchodné dýchací cesty a zabránit vdechnutí zvratků. Nepodáváme žádné léky, můžeme chladit hlavu postiženého. 
 
Prevence mozkové mrtvice -
Jedno z nejdůležitějších opatření, kterým můžete nebezpečí úmrtí nebo invalidity v důsledku mozkové mrtvice snížit, je boj proti rizikovým faktorům, které ji způsobují. Měřte si často svůj krevní tlak. Je-li opakovaně zvýšený (nad 140/90 mm Hg), snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o jeho snížení. Trpíte-li fibrilací síní, cukrovkou nebo máte-li vysoký cholesterol, snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o úpravu těchto stavů. Pokud kouříte, přestaňte. Pokud pijete alkohol, pijte pouze s mírou. Zařaďte do svých denních činností pravidelné cvičení.
 
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněný. Tvrdí, že problém je v tom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který může pomoci.
 
Autor - jessynka