Svatojánská noc na statku

17.05.2010 12:51

Svatojánská noc na statku

 

Dne 23. 6. 2010 se v obci Pohleď v okrese Havlíčkův Brod bude konat na Michalově statku Svatojánská noc. Na programu noci bude prohlídka statku s ukázkami výzdoby, obyčejů a osvětlení krbeček, lucerny a louče. Dále je na programu selská veselice s hudebním doprovodem dudácké kapely Sražišťan. K dispozici také bude dobové občerstvení a nálevna medoviny, a to ve sklepení statku. Před stodolou a na mlatě bude selská veselice za zvuku dudácké kapely Stražišťan z Pacova. Po setmění bude  zapálen uprostřed dvora svatojánský oheň a podle odvahy bude přítomným umožněno jeho přeskakování. Začátek ve 21 hodin, předpokládaný konec v jednu hodinu po půlnoci.

 

Skanzen Michalův statek

Návštěva Michalova statku nás seznámí s dřívějším způsobem života, ale měla by nás také přimět k zamyšlení nad dnešním způsobem života. V bývalém sadu stojí od roku 1924 nejmladší ze staveb vejminek. Celkový obraz starých časů oživuje chov hospodářských zvířat původních českých plemen. Všechno je tu takové, aby se náhodný návštěvník z doby před dvěma sty lety nemusel ničemu divit. Zemědělská usedlost štítově orientovaná k návsi, jejíž dvůr je ze všech stran uzavřený obytnými a hospodářskými stavbami. Vstup do dvora je zabezpečen dřevěnou branou s vrátky. Obytná část se skládá ze síně, světnice, černé kuchyně a komory. Hospodářskou část tvoří chlév, špejchar, kůlna na nářadí, sklepy na potraviny a brambory, studna a stodola.

 

Z historie statku

V 50. a 60. letech 20. století celou hospodářskou část statku užívalo místní zemědělské družstvo a celý objekt začal pomalu chátrat. Rod Michalů vlastnil usedlost až do roku 1997. Posledním majitelem byl Karel Michal. V roce 2000 odkoupila celý objekt obec Pohleď a začaly práce na jeho rekonsrukci. V roce 2003 byl celý objekt Michalova statku i s přilehlými pozemky prohlášen za kulturní památku. Dne 1.srpna 2004 se dočkal slavnostího otevření pro veřejnost. 

 

Kulturní památka Michalův statek v sobě uchovává stavební cítění zemědělského rolníka v období mezi koncem třicetileté války a zrušením roboty v českém království, v letech 1648 - 1848. Ukazuje také dřívější život, práci a zvyky. Rod Michalů byl na tomto statku usedlý dle zápisů v Registrech panství světelského již roku 1591. Další zmínky pocházejí ze soupisu obyvatel po třicetileté válce z roku 1651. Poté z berní ruly z roku 1654 a její revize z roku 1713. Roku 1788 vykoupil tento statek Václav Michal od vrchnosti za 195 zlatých a v roce 1798 byl rozdělen na dvě poloviny. Jeden z držitelů Matěj Michal byl v letech 1902-1926 také starostou obce. 

 

Obec Pohleď 

Obec Pohleď leží na pravém břehu řeky Sázavy mezi městečky Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Tato vesnice si do dnešních dnů zachovala typický venkovský ráz. Zdejší kraj i lid byl chudý, a tak i obydlí byla velmi skromná. Poslední dobou mizí z našich vesnic tradiční venkovský život, který býval vždy úzce spjatý se zemědělstvím. Myšlení a vkus lidí se změnil. Místům, kde ještě poměrně nedávno stával dobytek nebo bylo uskladněno obilí, seno či sláma, dávají už jenom jejich názvy tušit, k jakému účelu dříve sloužily. Naštěstí se v dnešní době najdou i tací, kteří si váží tradic našich předků a dělají něco pro jejich zachování. Důkazem toho je i Michalův statek v Pohledi.

 

Michalův statek nabízí mimo jiné návštěvníkům návrat do života lidu našeho kraje v období od konce třicetitileté války až do zrušení roboty v roce 1848. Přijeďte se podívat, jak se žilo za dob našich předků

 

Autor - jessynka 

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!