Skleróza či zapomětlivost?

22.04.2010 22:51

Skleróza či zapomětlivost?
 
Stává se vám, že jdete pro něco do lednice a najednou nevíte pro co? Že vycházíte ze supermarketu a najednou netušíte, kde jste nechali zaparkované auto? Že na vás kdosi srdečně mává na ulici a vy netušíte, kdo to je? Nebo že vyjmenujete jména všech členů rodiny včetně psa a kočky, než přijde to pravé jméno? Podobné věci se stávají a dá se říci, že s věkem čím dál častěji.
 
Skleróza -
Pod pojmem skleróza máte ve slovníku cizích slov možnost nalézt například tuto definici -  chorobné ztvrdnutí tkáně, např. mozku nebo cévních stěn. Zeptáte-li se běžného člověka, většinou odpoví, že skleróza znamená, když pořád na něco zapomínáte. Název sám pochází z řeckého slova skleros, což znamená "tuhý".
 
Zapomětlivost -
Zapomětlivost je běžná lidská vlastnost. Nedá se kategoricky říci, že je jednoznačně záporná. Je pravda, že si často posteskneme, co všechno jsme již zapomněli. Známé jsou různé vtipné i méně vtipné výmluvy žáků, kteří zapomněli probranou látku ve škole. Avšak skleroza neboli zapomětlivost má i svou dobrou stránku, zapomínáme na různé životní těžkosti a pouštíme se znovu do života - bez zapomenutí bychom se v mnohém stali asi apatičtí. 
 
A co to vlastně skleróza je?
Skleroza je narušení schopnosti zapamatovat nebo vzpomenout si na zdánlivě jasné události nebo záležitosti v našem běžném životě. Jde tedy o jakési porušení paměti. Paměť je schopnost uchovávat informace a následně je používat. Dělí se na proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti. Paměť se v zásadě dělí na senzorickou, krátkodobou a dlouhodobou (podle délky doby uchovávání zapamatovaného), dále na vizuální, akustickou a sémantickou (podle principu ukládání informací) a v neposlední řadě je paměť rozdělena na mechanickou a logickou.
Pojem skleróza je laiky obvykle dáván do souvislosti s lidmi pokročilého věku, u kterých se objevují poruchy paměťových funkcí. Taková stařecká skleróza je pak považována za přirozený jev provázející proces stárnutí a její projevy jsou přijímány okolím spíše s lehkým úsměvem a pochopením. V případě roztroušené sklerózy se však jedná o vážné onemocnění, která postihuje zejména lidi v mladém a středním věku.
 
Kdy navštívit lékaře -
Dokud poruchu paměti pociťuje jen člověk sám a v malé míře, dokud porucha paměti nenarušuje schopnost vykonávat zaměstnání, různé aktivity, tak jde o normální stav. Je-li však porucha paměti takového rozsahu, že člověka trápí a znemožňuje mu dělat to, co byl zvyklý, nebo že na ni upozorňují blízcí nebo se zhoršuje, jedná se již rozhodně o důvod k vyšetření. Pravda, určité zapomínání nepodstatných věcí je ochrannou funkcí mozku. Nemůžeme si pamatovat všechny události za celý život. Když je však zapomínání nápadné rodině či okolí, nebo v případě, že se opakuje často a nějakým způsobem už vadí, je zapotřebí brát situaci vážně. 
Poruchu paměti, která ovlivňuje pracovní schopnosti a běžnou denní činnost, zhoršování paměti se často projevuje zapomínáním zcela nedávných událostí a jmen, problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů, poruchy řeči a plynulého vyjadřování, zhoršení orientace v čase a prostoru (neschopnost vybavit si data nebo nalézt známou cestu domů) horší a nebo zhoršující se schopnost úsudku, stále obtížnější rozhodování, problémy s abstraktním myšlením, ukládání věcí na jiná místa, problémy při oblékání, změny osobnosti, změny nálady a chování, ztráta zájmu o své zaměstnání, koníčky, problémy s hygienou a změny v sexuální oblasti. To už vyhledejte lékaře!!!!
 
Je obecně známo, že i mozek se musí trénovat, platí to pro mladé i starší ročníky. Luštění křížovek či sudoku nebo učení se cizímu jazyku je pro to ideální! Zapomnětlivost však lidé také rádi uvítají, když se snaží vytěsnit z paměti nepříjemné zážitky, potom ji berou jako úlevu. Ale ne vždy je ta úleva stoprocentní, dříve nebo později nám ten zážitek stejně něco připomene. Na něco se prostě zapomenout nedá.
 
A jeden vtip na závěr -
Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? 
Dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
 

Autor - jessynka

bez souhlasu autora, kopírování přísně zakázáno!!!!!