Savate

14.04.2011 19:55

Savate

 

Savate je neozbrojené úpolové bojové umění, které vzniklo ve Francii. Tenhle bojový sport patří do skupiny street fighting, neboli styly zameřené na pouliční boje. V překladu slovo savate znamená starý opotřebovaný pantofel, ale podstata je úplně jiná a vzniklo z původního bojového umění Chausson. Typické jsou pro toto umění kopy neboli boj nohama, styl kopání. Mimo kopů sem patří také kryty, úhyby a údery. Savate vzniklo v roce 1825, kdy byla otevřena první oficiální škola Savate pod vedením Michaela Pisseuxe, který tento sport založil, ale předchůdce lze nalézt už ve středověku.

 

Zakladatel Michel Pisseux byl z Francie, a při tvoření této bojové techniky se nechal ovlivnit svým starým onošeným pantoflem. Savate vychází ze středověkých bojových technik, kde jde o kombinaci boje pěstí, nohou, obranných úderů a další styly. Mezi nejznámější mistry tohoto umění patří Carpentier, který se nejdříve věnoval boxu, ale nakonec se stal výborným bojovníkem savate. Tento sport se skládá z precizních kombinací technik pěstí, nohou a také obranných úderů proti technikám soupeře, kdy protivníci jsou oblečení do dresu, mají lehkou obuv a rukavice, které jsou delší a lehčí než rukavice boxerské. Pěstní techniky jsou dost podobné boxu. 

 

V Savate se klade velký důraz na elegantnost prováděných technik, pořádají se soutěže, které probíhají na více kol a mají své rozdělení do hmotnostních kategorií. Trvají většinou pouze 2 minuty jedno kolo. V roce 1924 byly soutěže v savate dokonce součástí Pařížské olympiády a  Francouzská federace savate existuje už od roku 1965. Nejvyšším titulem, který bojovníci můžou získat je tzv. stříbrná rukavice. Jediné, co je u savate přísně zakázáno jsou hody, údery kolenem či loktem, údery na krk a do genitálií. 

 

Jednou z nejdůležitějších technik dolních končetin u savate jsou kop do holeně soupeře, jednoduchý kop stranou, kop stranou s krokem, švihový polokruhový kop a úder patou. Také se klade zvláštní důraz na elegantní pohyby a intenzivní gymnastický výcvik. Můžeme rozlišovat tři základní cvičební soutěžní formy a to technický souboj, při kterém není dovolen žádný kontakt, souboj s lehkým kontaktem a polnokontaktní souboj s ukončením KO. Cvičenci savate si také osvojují několik základních postojů a tréninky se soupeřem. 

 

V savate existují čtyři jednoduché a dva dvojnásobné vertikální seky a dvě horizontální techniky úderů, které jsou prováděny vždy za příslušného speciálního pohybu paže. Zásahovými plochami jsou většinou hlava, trup a dolní končetiny. Savate se také může cvičit s použitím tyče, kdy šerm tyčí vychovává cvičícího ke správnému držení těla a elegantním pohybům, které harmonicky doplňují trénink. Boj s tyčí dosáhne své plné účinnosti, pokud se do pohybu zapojí všechno svalstvo ramene, paže i zápěstí a účinnost úderu se zvyšuje velikostí nápřahu, neboli ohebností útočicího. Mimo útočných technik se naučíte také obranné údery a úhybné pohyby. Savate je vhodné jak pro muže, tak i ženy a starší děti. 

 

Autor - jessynka