První pomoc u psů - 1 část

27.04.2010 19:30

První pomoc u psů - 1 část
 
Důležitá je prevence a předcházení potencionálního nebezpečí. Důsledná výchova často odvrátí nejeden úraz. Povaze svého psa bychom měli přizpůsobit venčení a také chod domácnosti
 
Tržné rány - 
Příčina - střepy, drátěné překážky, křoví, rvačky, poranění.
Příznaky - Porušení souvislosti kůže nebo ztráta části kůže, porušení hlouběji uložených orgánů, krvácení.
První pomoc - Vymýt desinfekčním roztokem, zásyp, obvaz. Při krvácení přiložit tlakový obvaz nebo škrtidlo. Škrtidlo ponechat maximálně 2 hodiny. Při větším poranění ihned k veterináři. 
 
Zlomeniny - 
Příčina - uhození, pád, střela
Příznaky - žalostné zavytí, je-li zlomená kost končetiny, pak abnormální pohyblivost, kulhání
První pomoc - zamezit pohybu, napravit polohu zlomků, zajistit obvazem. Vždy je třeba dát do obvazu celou končetinu, obvaz dobře vystlat. Neutahovat obvaz. Vždy zavolat veterináře.
 
Střelné rány - 
Příčina - poranění střelou nebo střepinou
Příznaky - zaúpění, při vážnějším zranění trupu zhroucení, jsou li zasaženy končetiny kulhání, nebo krvácející rána v kůži
První pomoc - ostříhat srst v okolí rány, nesahat do otvoru způsobeného střelou, najodovat, přiložit obvaz. Jen povrchní rány vymýt roztokem peroxidu vodíku. Povrch rány vyčistit, rány se nedotýkat prsty a předměty, zamezit znečištění, zavolat veterináře.
 
Zánět zevního zvukovodu - 
Příčina - vniknutí vody do ucha, dráždění nečistotou, mazem ušním
Příznaky - pokládání ucha, třesení hlavou, škrábání ucha, mlaskavý zvuk při stisknutí zvukovodu
První pomoc - pravidelné šetrné čištění uší. Vodu vždy vysušit, včas léčit. 
 
Opaření, spálení, omrzliny - 
Příčina - opaření horkou vodou nebo jinou tekutinou, popálení žiravinou. Nízká teplota při vlhké kůži
Příznaky - zrudnutí kůže, bolest, ztráta srsti, puchýře, strupy, mokvající místa, kůže oteklá, zmodralá, v teple silné svědění.
První pomoc - namazat bílkem, mlékem, mastí a obvázat. Oteklá místa jen lehce chránit sterilním obvazem.
 
Vyrážky, zánět kůže - 
Příčina - poruchy zažívání nebo některé vnitřní choroby, nečistota
Příznaky - rozmanité změny na kůži, zrudnutí, ztrátasrsti, pupínky, stroupky, puchýřkyzbytnění kůže, vrásčitost, olupování nebo mokvání
První pomoc - při podezření z přenosné nemoci izolace, případně ostříhání srsti. Nutná návštěva veterináře, léčba.
 
Otrava masem - 
Příčina - zkažené maso
Příznaky - malátnost, dávení, průjem, bolesti břicha
První pomoc - projímadla, živočišné uhlí, v horším případě návštěva veterináře.
 
Otrava chemickými látkami -
Příčina - požití chemických látek, spadnutí do jam, zamořených chemickými látkami, třeba u nějakých skládek
Příznaky - slzení, otok víček, kašel, obtížné dýchání, výtok pěny z nozder, malátnost, křeče, nechutenství, zvracení, zánět kůže
První pomoc - nasadit masku, ale na vycházku běžně masku nikdo nenosí, tak použijeme dlaně, opatrně odvést psa ze zamořeného místa, úplný klid, čistý vzduch. Co nejdříve odvézt psa k veterináři.
 
Při všech akutních stavech je důležité zachovat klidnou hlavu, zasáhnout včas a efektivně a zajistit rychlý převoz zvířete k veterinárnímu lékaři. Pokud máme možnost, je vždy lepší během cesty telefonicky upozornit veterinární pracoviště na příjezd akutního pacienta, aby bylo vše připraveno pro pohotový zásah. Každý chovatel by měl mít stále při sobě telefonní kontakt na pracoviště poskytující nonstop veterinární služby. Platí, že vždy je lepší přijet 3x zbytečně, než jednou pozdě, proto při pochybnostech, zda zvíře potřebuje ošetřit či ne, využijeme alespoň telefonické konzultace.
 

Autor - jessynka

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!