Podrobná pravidla

06.12.2010 19:17


Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky, osoby mladší 18-ti let se mohou soutěže zúčastnit v zastoupení svých zákonných zástupců, tj. zejména rodičůVšichni účastníci soutěže se zavazují bezvýhradně dodržovat pravidla soutěží. V opačném případě budou ze soutěže vyloučeni.

Každý soutěžící se může zúčastnit každé soutěže jen jedenkrát.

Odesláním soutěžního e-mailu dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v e-mailu za účelem předání ceny v soutěži, pro marketingové účely https://jessynka1.webnode.cz/ a pořadatele soutěže.

V případě výhry dává soutěžící odesláním soutěžního e-mailu souhlas se zveřejněním v rubrice Výherci, na těchto stránkách ve formátu Jméno - případně Příjmení - Město a dále může být jejich jméno a adresa předána pořadateli soutěže za účelem zaslání výhry.

 

Z důvodů zvýšení cen poštovného neodesíláme výhry na Slovensko ani do jiných zahraničních států. V případě výhry bude výherce kontaktován a výhra mu bude zaslána na udanou adresu v ČR. 

 

Abychom docílili spravedlivého vyhodnocení soutěží, je nastaven tento systém, jak zjistit výherce: 

Celkový počet soutěžících, kteří odpověděli správně, vydělíme počtem výher, ke kterým jsme přidali +1 (toto číslo je nutné přidat, aby nevyhrávali soutěžící na prvních a posledních místech). Získáme tak číslo, které zaokrouhlíme směrem dolů tak, aby končilo číslem 5 nebo 0. Potom vyhrává násobek tohoto čísla až do výše počtu výher. Celý tento systém výpočtu zajišťuje počítačový program, aby nebylo možné výsledky jakkoli ovlivňovat. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případěže mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Dále má právo kdykoliv změnit pravidla soutěží, tj. i včetně jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, popř. zcela zrušit.

Výherce bude o své výhře vyrozuměn e-mailem a bude požádán o zaslání korespondenční adresy pro zaslání výhry (pokud již nebude uvedeno v soutěžním e-mailu). Pokud svoji adresu neoznámí do 14 dní od zaslání upozornění, jeho výhra propadá.

Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoliv na straně pořadatele, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, či mu výhru doručit na oznámenou adresu, propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu změny adresy bydliště výherce, pokud tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena.

 

Dále pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodu spočívajících na straně držitele poštovní licence (popř. kurýrní služby), pověřeného doručením výhry. V případě, že se cena vrátí zpět na adresu odesílatele jako nedoručená, propadne ve prospěch pořadatele nebo partnera soutěže.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti, vymáhat právní cestou a pořadatel soutěže nenese odpovědnost za kvalitu (jakost) výhry, případně vady, resp. nedostatky, výher zapříčiněné třetím subjektem, tj. jejich dodavatelem.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) v souvislosti s realizací výher.

K účasti není potřeba se registrovat.

Výhra není právně vymahatelná.

Tipující dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna pouze na tomto webu. Hlasováním souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem informování o marketingových akcích organizátora či nabízení produktů a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Souhlas platí až do písemného odvolání účastníka.

Výhercům zašlu výhru nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže.