Povolání pečovatel-ka

29.04.2010 12:39

Povolání pečovatel-ka
 
Úkolem pečovatelky je provádět péči o osoby, které tuto péči potřebují. Pečovatelka pracuje zpravidla jako pečovatelka v domácnosti nebo jako pečovatelka v určité instituci ústavy, sanatoria a jiné nebo jako pečovatelka o děti. Pečovatelky a pečovatele, kteří poskytují péči lidem oslabeným, dlouhodobě nemocným, postiženým úrazem či lidem s celoživotním handicapem. Pečovatelky a pečovatelé pomáhají klientům s nákupy, úklidem, osobní hygienou a další nezbytnou péčí, zprostředkovávají také kontakt se světem a veškeré úsilí směrují ke zkvalitnění života svých klientů.
 
Pracovní činnosti -Pečovatelka v domácnostech -
 Pomoc starým nebo nepohyblivým lidem ve zvládání jejich domácích prací, úklid, příprava jídel, praní, žehlení, výměna ložního prádla a jiné popř. s prováděním jejich osobní hygieny, převlékáním, podávání předepsaných léků, obstarávání nákupů příp. dalších pochůzek na poštu, do čistírny, do lékárny apod. Povolání je vykonáváno většinou v prostředí pokojů s ležícími lidmi nebo domácností, také však venku vycházky s lidmi na invalidních vozíkách, nebo s pomocí pečovatelky. 
 
Pečovatelka v ústavech, sanatoriích, domovech důchodců - 
Péče o zabezpečování základních životních potřeb starých, nemocných nebo nepohyblivých lidí (úklid, výměna prádla, pomoc s osobní hygienou, ohřívání a dolévání čaje, příp. krmení, převlékání a podávání předepsaných léků. 
 
Pečovatelka o děti (v domácnostech) - 
Příprava jídla pro děti, jejich případné krmení - mytí dětí, jejich převlékání, pomáhání jim v převlékání, u malých dětí jejich přebalování, hraní si s dětmi, čtení dětem pohádek, vyprávění, zpívání, přeříkávání říkanek, básniček, dávání dětem léků nebo mazání jejich pokožky mastičkami pokud to potřebují nebo to mají lékařsky předepsáno, zajišťování bezpečnosti dětí, neustálé dohlížení nad jejich činností, případné chození s dětmi na vycházky.
 
Pracovní den v ústavech - 
Přichystání snídaně a pomoc při jídle, krmení. Podávání léků, píchání inzulínů, převazy, ošetření dekubitů, přebalování a pod. Hygiena, u ležících přímo na lůžku, u schopnějších v koupelně, buď sami s dohledem nebo na vozíčku. Dopolední zábava nebo když je venku pěkně vycházka se schopnými samostatné chůze nebo na vozíčku ven. Chystání a příprava oběda, pomoc při jídle, léky.  Odpolední program, hry, malování, zpěv, vycházky atd, to se přiznám, už nevím co vymýšlet, ale vždy je nějak zabavím. Příprava večeře, krmení, pomoc s převlékáním, ukládání ke spánku.
 
Předpokladem pro výkon povolání je především vztah k lidem, umění jednat s nimi, spolehlivost, trpělivost. 
Je to povolání, které bude vždy potřebné, které však může dělat jen ten, kdo chce opravdu pomáhat lidem a ne ten, kdo chodí do zaměstnání jen proto, aby si vydělal peníze. I když samozřejmě jsou potřeba. Já tuto práci dělám moc ráda, moc mě to baví. Starám se o 17 klientů převážně s alzhaimerovou a parkinsonovou chorobou. Pracuji jako pečovatelka a zdravotní sestra v jednom. I když nemám školu na sestřičku, tak jsem sesterskou prací pověřena po špatné zkušenosti s kvalifikovanou zdravotní sestrou. Tu byla naše paní ředitelka nucena propustit, protože neuměla ani to, co já, přesto, že nemám patřičné vzdělání. Sesterskou prací se rozumí chystání léků, píchání inzulínů, převazy, ošetření dekubitů a jiné. Je sice pravda, že ze začátku jsem se píchání injekcí moc bála, ale po pár píchnutích mi to už ani nepřišlo a dnes mi to vůbec nevadí. Dále tuto práci může vykonávat jen ten, komu nevadí, jak se lidově říká vytírání zadků starým lidem, protože převážně tito lidé jsou inkontinentní. 
 
Všem, kdo potřebuje, nebo někdy bude potřebovat přeji hodnou, ochotnou a hlavně trpělivou pečovatelku.
 
Autor - jessynka 

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!