Ponorková nemoc

24.11.2011 14:16

 

Ponorková nemoc

 
Ponorkovou nemocí se nazývá stav, do kterého se dostávají lidé v úzce omezeném kolektivu, často závislí jeden na druhém, a také tehdy, pokud nemohou z takové situace uniknout. Dlouhodobá izolace člověka od okolního světa přináší obecně extrémní psychickou zátěž a také velkou únavu. Název ponorková nemoc je odvozen od doby, kdy se prvně objevil v posádkách německých ponorek, kde muži byli podráždění, unavení, naštvaní a rozčílení bez většího důvodu. Jestliže  jste zavřeni v jedné malé místnosti, se stejnou skupinou osob dostatečně dlouho a nikdo jiný k vám němůže přijít, projeví se symtomy ponorkové nemoci.
 
Ponorková nemoc může nastat například ve vztahu, kdy jste dlouhodobě se svým partnerem, třeba i spolu pracujete a vídáte se 24 hodin denně, nebo dlouhodobě pečujete o své příbuzné, třeba rodiče a nemůžete je nechat o samotě a tudíž se nikam nedostanete a tím jste izolovaní od okolního světa. Nemáte čas na své koníčky, kamarády a nemůžete jít za svojí zábavou. Jiný příklad ponorkové nemoci je třeba ve vězení, kdy vězeň je zbaven možnosti pohybu, přirozeného denního světla, bez možnosti komunikace s druhými, třeba vězni na samotkách, ti dokonce často psychicky onemocní. 
 
Dříve se také často ponorková nemoc objevovala na vojně, kde mladí vojáci těžce snášeli dlouhodobé odloučení od blizkých osob a to u nich vyvolávalo mnoho problémů, kvůli kterým třeba i riskovali útěk přes plot. Také se může ponorková nemoc objevit pokud ležíte delší čas v nemocnicích, domovech důchodců a jiných zařízeních, kde trávíte na pokoji buď sami nebo třeba jen s jednou další osobou. Ale i doma pokud jste delší čas nemocní a nemůžete vyjít ven, tak to některé osoby dost těžce nesou a mohou se u nich objevit psychické problémy. Nejhorší je, pokud tento čas trávíte doma úplně sami a máte třeba nakažlivou chorobu, kdy si ani nemůžete pozvat návštěvu. 
 
I děti zažívají ponorkovou nemoc a to například na táborech, kde mnohdy tráví 3 - 4 týdny se stejnými lidmi - dětmi, horší to je, když je to třeba tábor někde vzdálený v lese, horách od civilizace. Některé děti po 14 dnech takového pobytu mohou trpět depresemi, které se projeví tím, že chtějí domů. Dospělí zase mohou trpět ponorkovou nemocí v zaměstnání, protože třeba otevřené kanceláře, kde je životní prostor zaměstnance ohraničen velkým proskleným oknem, bariérami, stolem, židlí, popřípadě malou pojízdnou skříňkou a odpadkovým košem, k tomu jen klepání do klávesnice počítačů, zvoněním telefonů, to všechno může narušit schopnost člověka soustředit se a tím ovlivnit i kvalitu odvedené práce.
 
K hlavním příznakům ponorkové nemoci patří časté hádky, zvýšená popudlivost a také agresivita. Později i deprese a sklony k násilí nebo sebepoškozování. Takže pokud máte stereotypní život, žádné rozptýlení, moře nejrůznějších starostí, může vás také potkat, poznáte jí nejdříve tím, že vás začínají štvát maličkosti a rozčílíte se i pro hloupost, která by vás jindy nechala naprosto klidnou. Ponorkovou nemocí netrpí jen lidé, ale mohou jí trpět dokonce i zvířata, která zavřete do těsné klece. Takže pokud to bude jen trošku možné, tak jednou za týden vyražte za zábavou. 
 
Autor - jessynka