Pečovatelská služba

29.04.2010 12:38

 Pečovatelská služba

 
Služba se poskytuje přímo v domácnosti seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a zajistit si svoje životní potřeby nebo kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů a v prostorách domu s pečovatelskou službou. 
 
Základní činnosti pečovatelské služby -
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, např. pomoc při oblékání, podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při pohybu a prostorové orientaci.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy např. dovoz oběda, uvaření a podání stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti např. úklid, nákup, pochůzky, praní a žehlení prádla, donáška vody a topení v kamnech. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.
Pomoc při použití WC, velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovod zpět, 
doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a  doprovázení zpět. Jednoduché ošetřovatelské úkony aplikace mastí, obkladů, dohled nad podáním léků. Bandáže nohou elastickým obinadlem.
 
Komu je služba poskytována -
Seniorům, invalidním důchodcům a zdravotně postiženým občanům, kteří potřebují z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další osoby  k zajištění svých potřeb, péče o vlastní osobu, domácnost, stravování nebo kontakt se společenským prostředím a žijí ve svém přirozeném prostředí, rodinám ve kterých se  současně narodily tři a více  dětí.
 
Podání žádosti na službu -
Při vyjednávání  služby se řeší konkrétní podoba péče, která je přizpůsobena individuálním potřebám uživatele,  možnostem organizace nebo navazujících služeb. Při vyjednávání se společně stanoví osobní cíl uživatele, je sestaven individuální plán péče, k jehož naplnění pomáhá sjednaná pečovatelská služba.
 
Posláním pečovatelské služby je podporovat soběstačnost uživatelů tak, aby mohli žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí. Je jim poskytována taková míra podpory, která v maximálním možném rozsahu zachovává či rozvíjí schopnosti uživatele. Podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
 
Autor - jessynka

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!