Ninjutsu

21.04.2011 14:09

 Ninjutsu

 

Ninjutsu je staré japonské válečné umění a jedno z neznámějších bojových stylů, ale nejedná se o  klasické bojové umění, jde spíš o dobový způsob špionáže. Kořeny ninjutsu sahají do historie až 2000 let zpět. Dřívější ninjové totiž ovládali několik druhů bojových umění, techniky se zbraněmi, různé způsoby matení nepřítele, ale také umění zneviditelnit se a dokonce i řadu řemeslných dovedností, aby se mohli při své špionáži vydávat v přestrojení za řemeslníky. Ninjutsu vzniklo během mnoha let vývoje bojových a válečných dovedností přímo v Japonsku. 

 

Název ninjutsu v překladu znamená umění být neviditelným, a původně se ninjutsu nazývalo šinobi - džucu což znamená vkrádat se dovnitř. V historii byl ninja cvičen v dokonalém využívání všech možností, k úkrytu v jakémkoli prostředí. Ninjové byli také využívání ve válkách, kde byli vysíláni na nepřátelské území s přesně vymezeným úkolem, a to získat informace o nepříteli nebo provést sabotáž. Jejich  schopnosti vytvořily dojem, že ovládají umění, jak být neviditelnými a proto vznikla řada pověstí a legend o nadpřirozených schopnostech ninjů. 

 

Tradice tohoto umění má své kořeny v bojových, náboženských, politických a kulturních dějinách Japonska. Každý ninja se snaží vytvořit protivníkovi bojové podmínky těžší než původně byly, a  využívají předkládání pravdy a klamů nepříteli s cílem jej znejistit a zmást. Na základě těchto klamů a neobyčejných vlastností získaných dlouholetým cvičením, porazí každého nepřítele. Techniky ninjutsu jsou nejasné, odkazují na téměř jakoukoliv techniku, při které se používá chakra a která umožňuje dělat něco, co by jste za jiných okolností dělat nemohli.

 

Ninjutsu obsahuje techniky boje beze zbraně, umění pohybu těla a obsahuje techniky pádů, kotoulů, chůze, postojů, skoků a jiných. Cvičící se ale hlavně učí vnímat vlastní tělo, což je později velmi důležité pro boj. Dále se vyučují měkké techniky, protože měkkost je chápána ve smyslu pružnosti mysli a těla. Také se naučíte tzv. tvrdé techniky boje a tím jsou vyprošťovací techniky, páky, hody, škrcení, bloky, údery a kopy, které způsobují šoky a ty se dělí na útoky na svaly, kosti nebo citlivé části těla. 

 

U pokročilejších cvičenců je náplní tréninků už i boj se zbraněmi a to například meč, nůž, tyč, kopí, halapartna, drápy, ale i dnešní moderní zbraně jako je pistole. Výcvik by měl začínat už v 5 až 6 letech dítěte. 

Tento výcvik se skládá hlavně z nácviků rovnováhy při překonávání obtížných překážek, skákání, běhání, plavání a šplhání. Přibližně ve 12 - 13 letech se už provádí tvrdý výcvik vytrvalosti a to pomocí velmi dlouhých běhů a už se začíná učit zacházet se zbraněmi jako jsou meče, hole, kopí, halapartny a další. Posledním stádiem výcviku je tanec, zpěv lidových písní, kreslení, výroba map, umění přestrojování a nauka některých nejčastějších řemesel. Ninjutsu je vhodné jak pro muže, tak i ženy.

 

Autor - jessynka