Muzeum řemesel Letohrad - Řemeslnická sobota

17.05.2010 12:57

Muzeum řemesel Letohrad - Řemeslnická sobota

 

Dne 10.07.2010 od 10:00 - 18:00 hodin můžete navštívit v Letohradě v Pardubickém kraji v okrese  Ústí nad Orlicí největší akci  živých řemesel v podhůří  Orlických hor. Je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Plochou 1650 m2 je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z období 1840 - 1930. 

 

Mimořádně v provozu historické stroje a předvádění řemesel v expozicích i v areálu muzea např. kování koně, broušení skla, umělecký kovář, řezání na katrech, výroba kartáčů, keramická dílna, soustružení, výroba šindelů, pletení pletiva, mlácení obilí na historické mlátičce, hasičské cvičení s vodou s historickou stříkačkou, výstava historických povozů, expozice řemesel ve třech patrech sýpky, unikátní pohyblivý vyřezávaný skanzen řemesel, stánky s řemeslnickými výrobky.

 

Pro děti je připraveno malování loutek a vánočních ozdob, zábavný program v historické školní třídě, staročeská pouť - houpačky, výstava vycpaných zvířat, modelování keramické hlíny, jízda na koni a jiné. Hrát vám bude živá hudba Táborští pouličníci, zahrají jarmareční písně a vichr Orlických hor a písně lidové.

 

Expozice na sýpce

Zde se seznámíte s výrobou mýdla, praním a mandlováním prádla, je zde ojedinělá expozice paramentářství, hodinář, řezbář, švec, kamnář, cihlář, kameník, holič, vlásenkář, kupec a krejčí. Nejoblíbenějším exponátem v tomto patře je unikátní vyřezávaný mechanický skanzen řemesel vyrobený speciálně pro Muzeum řemesel. Vzácná je i bruska na drahokamy z roku kolem 1800. Živnosti zabývající se výrobou potravin, ale je zde také světnice, jak se žilo před více než 100 lety. Dominantní prostor zaujímá mlynářství včetně části vodního kola, pekařství, cukrář, řezník, výroba sýra, másla, sodové vody a včelař.  Ke svezení speciální dřevěný tobogán na spouštění pytlů do nižšího patra. Vybavení vesnické hospody a hasičských technik i puškaře, četníka, železničáře, kartáčníka, tkaní látek, sedláře, výrobu provazů a lisování lněného oleje a funebráka. 

 

Mechanický skanzen řemesel

Zde si můžete prohlédnout unikátní pohyblivý skanzen řemesel s 25 vyřezávanými řemeslníky, kteří předvádějí svá řemesla. Korpus skanzenu je vyroben z borového dřeva, kulisy, stroje a figury z lipového, ozubená kola převodů z bukového dřeva. Řemeslníci předvádějí 15 řemesel.

 

Mechanické dílny

Mechanické dílny jsou tvořeny základními a nejstaršími českými řemesly. Lidé se znalostí zpracování dřeva a kovu stavěli svá obydlí, vyráběli zbraně pro svoji obranu a lov a nástroje pro hospodaření. Expozice je doplněna kompletně vybaveným obchodem smíšeným zbožím z obce Jásenná.

 

Expozice zemědělství

V expozici jsou umístěna nejstarší kravská a volská jařma, ruchadla, sečky, mlátičky, stabilní motory, povříslovač, fofry, traktor Svoboda 12, vozy, vyorávač, řezačky a další zemědělské stroje.

 

Pilnice

Zde si můžete prohlédnou nainstalované tři funkční katry doplněné expozicemi tesaře, truhláře, koláře, bednáře, bečváře a šindeláře.

 

Vozovna

Kočárovna stojí na nádvoří. Zde můžete vidět překrásně zdobený pohřební kočár, menší panské kočáry typu Victoria, které sloužili především pro dámy, ale také pro řadové panstvo. Jsou zde vystaveny i bryčky, jedna v původním stavu, druhá renovovaná. Dále krásně zrenovovaný vůz TATRA 57A který byl v roce 1935 vyroben jako černá limuzína pro J. A. Popka z Hradce Králové. Zajímavé jsou i krásné saně pro cestování v zimě. Cesty byly dříve stále zasněžené a tak se běžně jezdilo na saních ze zdejšího kraje až do Prahy. Nejmenší povozy jsou určeny dětem. Jsou to malé saně a kočárky z několika období. Nejstarší jsou čalouněné saně barokní a tříkolka.

 

Fauna ČR

Panoptikum asi 110 vycpaných zvířat, ptáků a ryb v přírodní scenérii. Uvidíte zde např. medvěda, vlka, rysa, orla a jiné. Celá expozice je ozvučena originální nahrávkou.

 

Historická školní třída

e školách se vyučovaly tyto předměty: náboženství, čtení, psaní, jazyk vyučovací, zeměpis a dějepis, přírodopis a přírodozpyt (dnešní fyzika a chemie), počtářství spolu s jednoduchým účetnictvím, geometrie a kreslení geometrické, kreslení od ruky, krasopis, zpěv, ruční práce, tělocvik. V učebně jsou umístěny národní kroje z oblasti Podorlicka, Kyjova, Hlinska a Svitav.

 

V areálu budou stánky s občerstvením, pražené ořechy, trdelník, čerstvé pečivo, grilované sele, guláš, klobásy. Otevřena zahradní restaurace na terase a Restaurace Nový dvůr na sýpce.

 

Akce se koná za každého počasí. Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí ručí rodiče. Akci pořádá Společenské centrum Nový dvůr Letohrad za podpory města Letohradu. 

 

Autor - jessynka 

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!!