Musado

24.03.2011 11:04

 Musado

 

Musado je moderní způsob bojového umění pro sebeobranu, který se prezentuje více jako životní styl, který učí přemáhat strach i těžkosti života a pomáhá hledat vnitřní krásu a energii. Musado se dělí na dvě části, a to tradiční, které je určené pro civilní osoby a military pro výcvik armády a policie. V předkladu slovo musado znamená cesta válečníka. Kombinuje techniky starých korejských bojových umění a zakladatelem je Herbert Grudzenski z Německa, který dvacet let musado studoval.

 

V musadu se vyučují techniky pro boj, a to prázdné ruky proti prázdné ruce, prázdné ruky proti ozbrojené ruce a  ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce. Při výcviku se naučíte správné techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie. Dále jsou zařazovány techniky pro meditaci, rozvoj myšlenkových pochodů, k rozšíření teoretických vědomostí a také k pochopení duševních hodnot. A v neposlední řadě také techniky pro rozvoj boje se zbraněmi. 

 

Musado military pro výcvik armádních nebo policejních složek je zaměřen na základní boj zblízka, bojové techniky s holí, obrana proti bojovému noži a boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé. Musado pochází z tradičních korejských válečných umění a jeho kořeny sahají až k počátku našeho letopočtu, vzniklo přibližně v roce 1968. Tímto výcvikem povinně prochází všichni vojáci základní služby armád České republiky. Používá se pro výcvik armády, policie a jiných bezpečnostních složek, speciálních jednotek, jednotek hloubkového průzkumu, letectva, brigád rychlého nasazení a brigád OSN od roku 1993. 

 

Při tomto bojovém umění se naučíte základní techniky pák, obranu proti napadení, a to jak holou rukou tak zbraní a základní techniky boje na zemi. Cvičenci se učí modelování nebezpečných situací, při kterých poznají svou psychickou odolnost a seznámí se s tím, jak se vyrovnat se strachem a stresem, které tyto situace doprovází. Naučíte se také některé prvky z karate a to postoje, kryty, kopy a údery, v boji na krátkou vzdálenost jsou zase prvky z juda a jiu-jitsu a to třeba páky, škrcení, přehozy a podmety. 

 

Musado také rozvíjí fyzickou a duševní kondici člověka, naučíte se lidskosti, sebeovládání. sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání. Cvičí se v černých plátěných kalhotech a bílém kimonu. Stupně se skládájí z tradiční formy různě dlouhých bojových sestav. Začíná se s bílým páskem a končí černým. Ze zbraní se pro boj používají dlouhé, střední a krátké tyče, nože a pokročilejší i meče, oštěp, polní lopatku, boxer, tonfu, luky, praky, foukačky, palné zbraně a mnoho dalších moderních zbraní. Cílem musado je ukázat jednu z cest, jak najít životní rovnováhu, důvěru ve své schopnosti a posílit zdravé sebevědomí.

 

Autor - jessynka