Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

02.09.2010 13:37

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

 
Dne 21. září si od roku 1994 připomínáme jako den Mezinárodní Alzheimerovy nemoci. Česká Mezinárodní alzheimerovská asociace (Alzheimer´s Disease International) se k této tradici připojila krátce po svém vzniku v roce 1997. Od roku 2001 si tento den lidé připomínají jako Pomerančový den. Během Pomerančového dne se ve městech distribuují informační materiály a pořádají různé akce, které mají o této nemoci informovat veřejnost. 
 
Celosvětová organizace Alzheimer Disease International v tento den upozorňuje, že mnoho lidí s demencí zjistí svou diagnózu příliš pozdě. Určení správné diagnózy je důležitou podmínkou pro zahájení včasné a správné léčby. Včasná diagnóza má velký vliv na úspěšnost léčby a pozdější kvalitu života nemocných. 

Nepodceňujte příznaky Alzheimerovy choroby a včas běžte k lékaři.

Jako první příznak Alzheimerovy nemoci je problém s pamětí. Zapomínání ve stáří je ale často považováno za normální, a proto mu není věnována taková pozornost a diagnóza pak bývá určena příliš pozdě.

 

Plíživý, pomalý začátek nemoci

Zapomnětlivost i emocionální změny chování jsou někdy bohužel připisovány jinému původu. Problémem je, že většinou postižený člověk, který se domnívá, že by mohl Alzheimerovou chorobou trpět, se stydí o svých obavách s kýmkoliv mluvit. Neléčená nemoc se ale postupem času stále zhoršuje a nakonec se stejně stane zřejmá pro blízké okolí, rodinné příslušníky a přátele. Proto je lepší, při sebemenším podezření, ihned navštívit odborníky a nemoc začít včas léčit.
Příčina onemocnění se většinou přičítá nedostatečnému přísunu živin do mozku, především vitamínům skupiny B, zinku, antioxidačním vitamínům A, E a také karotenoidům, které souvisí se špatným vnitřním střevním prostředím a sníženou vstřebávací schopností.
 

Bezplatné vyšetření

Nechte si udělat důkladné vyšetření paměti za pomoci sady testů. Bezplatné vyšetření trvá přibližně hodinu a nabízí jej zájemcům na 23 místech republiky. 
 

Tři stádia Alzheimerovy choroby 

1. stádium - Mírná forma, které trvá přibližně 2 - 4 roky. Pacienti se často opakují, ztrácí a zapomínají své věci, obtížně hledájí slova a bloudí na místech, která dobře znají. 
2. stádium - Středně těžká forma, která trvá přibližně 2 - 10 let. Projevuje se zhoršováním mentálních funkcí, které jsou spojené s poruchami chování. Většinou jsou to halucinace, bludy, nesnášenlivost, zmatenost a pohybová indispozice. 
3. stádium - Těžká forma, která trvá 1 - 3 roky. Nemocný není schopen vnímat mluvenou řeč, nepoznává ani členy své rodiny, nepozná ani sám sebe v zrcadle. Necítí žádné hygienické potřeby, nerozezná den od noci a není schopen se sám o sebe postarat. Takový pacient je zcela závislý na celodenní péči. 
 
Příznaky nemoci se vyvíjejí od mírné formy přes středně těžkou až k těžké - masivní, ale u každého pacienta probíhá vývoj různě rychle a příznaky jednotlivých fází se mohou navzájem prolínat. Správná diagnóza a rozpoznání příčin problémů s pamětí, je nezbytným krokem pro zahájení včasné léčby, která může přinést pozitivní výsledky.
 

Autor - jessynka