Máchův kraj - Doksy

08.08.2010 10:59

 Máchův kraj - Doksy 

 

Městečko Doksy se nacházejí v samotném srdci Máchova kraje, leží v Českolipském okrese, v Libereckém kraji a představuje jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších rekreačních středisek v Čechách. Nachází se u břehu Máchova jezera a přiláká každoročně stovky milovníků slunce a vodních radovánek. Nejen jezero je lákadlem tohoto krásného města s bohatou historií, najdete tady i krásný zámek nebo kostel, který ukrývá vzácnou kopii sošky Panny Marie Montserratské. První písemná zmínka je z r. 1293 v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia. 

 

Historie města

Město Doksy vzniklo ve druhé polovině 13. století. Významným pro celé městečko a okolí se stal rok 1367, právě tehdy založil Karel IV. Velký rybník - dnešní Máchovo jezero a Doksy prosperovaly a stávaly se stále významnějšími. V září 1666 byla do hradní kaple přenesena kopie sošky Panny Marie Monterratské a okolí se stalo vyhledávaným poutním místem. Soška prý uzdravovala a konala zázraky. Po zrušení kláštera byla soška převezena do Dokského kostela kde se nachází dodnes.

 

Velký rybník - dnešní jezero se pro turistiku otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu rybníka zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města.

 

Památník K. H. Máchy 

Památník Máchy se nachází v nejstarším domě v Doksech v tzv. Hospitálku, původně to byl chudobinec a sirotčinec a přibližuje život a dílo K. H. Máchy. Je to dům, který nechala postavit hraběnka v roce 1669 Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka (1810-1836), který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si tento kraj oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno - Máchův kraj. Také Velký rybník se přejmenoval na Máchovo jezero. V muzeu se také nachází expozice Rybářství a rybníkářství na Českolipsku.

 

Co v Doksech uvidíte

Hraběcí čekárna -

Na nádraží v Doksech uvidíte hraběcí čekárnu, která sloužila kdysi rodině Valdštejnů. V čekárně jsou nyní vystaveny obrazy Hugo Ullika z roku 1869.

Kostel svatého Bartoloměje -

Kostel pochází z roku 1638 a stojí na náměstí. Je zde uložena vzácná kopie zázračné sošky Panny Marie Montserratské (Černé Madony), která byla do kostela přemístěna roku 1786 z Bezdězu.

 

Zámek

Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, který byl upravený do dnešní podoby v 19. století. Počátky historie zámku Doksy nejsou přesně známé, předpokládá se, že první renesanční sídlo vzniklo na místě zámku v 1. polovině 16. stol. asi za Mikuláše Zajíce z Házmburku. Zámek stojí v anglickém parku a má celkem tři trakty. Postaven je do písmene U s nádvořím uprostřed. Zámek koupil v roce 1558 Adam Berka z Dubé. Původní část zámku se dodnes zachovala a tvoří západní křídlo dnešního zámku. Západní křídlo zámku má renesanční štíty v obou průčelích. Zámek se stal sídlem Valdštejnů a byl mnohokrát upravován a modernizován. Stávající zámek byl zvýšen o jedno patro a zámek byl dostavěn do dnešní podoby. Renesanční křídlo s bohatě zdobeným průčelím, střední část s opěrnými pilíři je raně barokní. Východní křídlo s dominantní věží s cibulovitou bání nese stopy úprav z doby kolem roku 1700.

Dnes zámek slouží jako učiliště a není proto přístupný veřejnosti ale můžete se projít krásnou zámeckou zahradou. Na zámek navazuje park a hospodářské budovy. 

 

Z Doks se můžete také vydat na další výlety za turistickými zajímavostmi, a to jak do nejbližšího okolí, tak i ke vzdálenějším místům. Navštívit můžete například Liberec s Ještědem, zoologickou a botanickou zahradou, zámek Lemberk, sklářská města Nový Bor a Kamenický Šenov, Panská skála u Kamenického Šenova, skalní hrad Sloup, Kokořínsko a další. V nejbližším okolí Máchovo jezero, hrad Bezděz, hrad Houska a jiné krásné památky. 

 

Autor - jessynka