Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad

12.07.2010 14:37

 

 Lipnice nad Sázavou - Lipnice hradNavštivte tento krásný hrad a dozvíte se celou historii, určitě nebudete litovat, hrad je moc krásný, rozlehlý a navíc si ho můžete prohlížet jak dlouho budete chtít, zaplatíte vstupné, poté vám průvodce řekne k hradu vše potřebné a dále si už chodíte po hradě sami. Ideální výlet s dětmi.

 

 Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad

 

Městečko Lipnice nad Sázavou leží 12 km západně od Havlíčkova Brodu, v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. V můžete navštívit Památník Jaroslava Haška, spisovatele a autora světoznámé knihy Osudy dobrého vojáka Švejka a hostinec U české koruny, kde bydlel a psal své dílo. Jaroslav Hašek je pohřben na starém Lipnickém hřbitově. Nad hřbitovem je zřícenina opevnění hradu Bílé věže. V okolních lesích jsou zatopené lomy s velkými skalními reliéfy sochaře R. Dvořáka - Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči.
 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, ta se týká původní historické Lipnice, dnešního Dolního Města. Horní Lipnice byla založena až s hradem na počátku 14. století. V roce 1370 se stala Lipnice městem s poměrně významným opevněným sídlem. Historie města byla spjata s hradem, také proto bylo město velmi poničeno za třicetileté války, kdy byl hrad v roce 1646 dobýván. Později význam města upadal a v roce 1869 společně s hradem městečko vyhořelo. Dnes je Lipnice nad Sázavou významným turistickým cílem.
 

V Lipnici najdete

Hrad s částečnou zříceninou, dále je tu hospoda U české koruny, památník - dům Jaroslava Haška, hrob Jaroslava Haška, socha Jaroslava Haška, hrob padlých z 1. světové války, kostel svatého Víta na náměstí, socha svatého Jana Nepomuckého a socha Imaculaty na náměstí, zřícenina Bílé věže, torzo Dolní (Humpolecké) brány, zvonice, socha svatého Floriána na Floriánku a kaplička svatého Antonína na Bílé věži
 

Hrad Lipnice nad Sázavou

Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, který byl založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka. Rozsáhlý hrad, který měl sloužit jak sídelním, tak obranným účelům Lipnice. Často byl hrad prodáván a mnohokrát změnil majitele. Mezi významné vlastníky patřili i Jan Lucemburský, páni z Lipé, Karel IV., Čeněk z Vartenberka nebo Trčkové z Lípy. Trčkové hrad přestavěli do pozdně gotické podoby s náznaky renesance. Během třicetileté války byl hrad obléhán ale nebyl dobyt, byl jen z velké části poničen. Po válce nebyl zcela opuštěn, ale stále více chátral a po požáru v roce 1869 se stal zříceninou. V roce 1925 hrad od posledních majitelů Trautmansdorfů získal za symbolickou 1 korunu Klub českých turistů, který začal pomalu pracovat na obnově hradu. V polovině 20. století byl hrad zestátněn a začala rozsáhlá rekonstrukce, která trvá až dodnes.
 

Prohlídka hradu

Návštěvníci při prohlídce hradu mohou vidět zbrojnici, výstavu kachlí z 15. a 16. století, krásnou hradní kapli či rozsáhlé sklepní prostory s bývalou hodovní síní a 30 metrů hlubokou studnou s rumpálem. Při výstupu na velkou věž se mohou kochat krásným pohledem po okolí. Volná prohlídka Lipnického hradu nabízí procházku monumentální středověkou architekturou.  Se vstupenkou návštěvníci dostanou tištěného průvodce s plánkem hradu a k orientaci v prostoru i historii jim pomůže vstupní průvodcovský výklad a informační tabule rozmístěné po celé průvodcovské trase.
 

Expozice

Hradní zbrojnice - Ve zbrojnici si může prohlédnout množství středověkých zbraní i zbroje.
Archeologická expozice - Proslulá sbírka gotických kamnových kachlů z 15. a 16.století. Tyto kachle byly nalezeny přímo na Lipnickém hradě a z jejich kopií byla v roce 2000 postavena v této místnosti krásná kamna - sál v 1. patře.
Středověký záchod - V menší místnosti je zachovaný středověký záchod prevít.
Hradní kaple - Je složena ze starého gotického presbyteria zasvěceného sv. Vavřinci a barokního zasvěceného sv. Josefovi. Starší gotické kněžiště s částečně zachovanou původní výzdobou ze 14.století.
Hradní sklepení - S velkolepou starou klenutou hodovní síní, vězením, mučírnou, lednicí a hlubokou ve skále vylámanou studnou. Nad studnou je zachovalý starý rumpál.
Hradní galerie ve věži Samsonu.
 
 

Vstupné

Plné vstupné 70,- Kč
Snížené vstupné I. 50,- Kč - děti od 6 do 15 let, senioři od 65 let, ZTP, studenti do 26 let.     
Snížené vstupné II. 30,- Kč - organizované skupiny předškolní mládeže.
Rodinné vstupné 180,- Kč - 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let.
Natáčení na kameru, fotografování bez stativu zdarma
 
Výjimečnost hradu je ve velikosti zástavby hradního areálu v krátkém období před rokem 1316 a potom v průběhu 14. století. O mohutnosti hradu svědčí torzo velké věže. Na přístupové cestě tvořila druhou zábranu první věž a k ní přimknutá první brána, která stála vysunuta na plošině nad městečkem. Před vstupem do hradu bylo nutné překonat hradní příkop překlenutý padacím mostem u druhé brány. Následovalo malé vnitřní předdvoří, tady se nacházelo purkrabství, zbrojnice, psinec a prostory pro posádku. 
Chcete vědět víc? Navštivte tento krásný hrad a dozvíte se celou historii, určitě nebudete litovat, hrad je moc krásný, rozlehlý a navíc si ho můžete prohlížet jak dlouho budete chtít, zaplatíte vstupné, poté vám průvodce řekne k hradu vše potřebné a dále si už chodíte po hradě sami. Ideální výlet s dětmi. 
 
Autor - jessynka

 


 Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad   Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad   Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad   Lipnice nad Sázavou - Lipnice hrad