Královský hrad Zvíkov

08.08.2010 21:26

Královský hrad Zvíkov

 

Královský hrad naleznete nad soutokem dvou řek Vltavy a Otavy nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Mohutný hrad byl založený ve 13. století rodem Přemyslovců, byl renesančně upraven a od 17. stol. využíván jako hospodářský objekt. Na začátku 19. století je Zvíkov považován za zříceninu. Od roku 1840 byl postupně zrekonstruován rodem Schwarzenbergů.

 

Vstup do hradu vede přes kamenný most z 18. století Píseckou branou. Příkop byl uměle vytesán do skály již v 15. století a byl postupně upravován. Pak byl postaven most kamenný, který byl původně opatřen padacím mostem. Na mostě stojí kaplička Sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

 

Historie hradu

Dominantou a nejstarší dochovanou stavbou hradního areálu je masivní čtverhranná věž která se nazývá Hlízová a je vyrobená z bosovaných kvádrů. Věž kdysi plnila funkci nárožního objektu, a k němu se z obou stran měla přimykat palácová křídla. Za krále Václava I. bylo postaveno křídlo pod kaplí, a za vlády Přemysla Otakara II byl postaven Královský palác. Zvíkov se stal nepravidelným palácovým komplexem, ze všech stran obestavěným přízemními křídly s množstvím nádherných místností. Všechny stavby byli propojeny monumentálními klenutými arkádovými ochozy. Na severu i na západě byly obytné místnosti, na východní straně stál reprezentační sál se šesti poli křížových kleneb. Na jižní straně hradu stojí hradní kaple sv. Václava, které jsou nejkrásnějšími prostory české rané gotiky. Na jižní straně stojí mohutná útočištní věž bergfrit, kde na straně očekávaného útoku byla protažena v mohutný břit.

 

Expozice a prohlídka hradu

Hradem si procházíte sami bez průvodce, všude jsou šipky po kterých se jde a dostanete knížečku, kde se vše dozvíte a také jsou všude texty jak v češtině, tak i v jiných jazycích a můžete se vydat na prohlídkový okruh.

Královský palác - 

V přízemí jsou ve vitrinách vystaveny archeologické nálezy a na maketě hradu lze sledovat fortifikační systém areálu. Můžete vystoupit na arkádový obnovený ochoz. Na stěnách ochozu se nacházejí zbytky původních maleb.

Královské ložnice - 

Ložnice byly po sesutí zdiva upraveny jen jako terasy, z nichž můžete sledovat údolní kotlinu, zatopenou přehradou.

Služební místnost - 

Tato místnost byla původně spojena s královskými ložnicemi.

Jídelna - 

Vstup do Erbovní světnice která částečně představuje zařízení středověkého interiéru. Místnost je renesančně upravena a nad jedním z oken je vytesaný letopočet 1561.

Rytířská síň - 

Tento sál je jeden z největších hradních prostor a byl upraven do původní gotické podoby. Nábytek dotváří podobu interiérů. Síň sloužila k slavnostnímu přijímání význačných hostů.

Přípravna - 

Přípravna byla kdysi obložena dřevem. Je to místnost s valenou klenbou a byla zařízena jako místo, kde se upravovalo jídlo před vnesením do Rytířského sálu. 

Taneční síň -

Tato místnost je zdobena freskami s výjevem zasedání čtyř kurfiřtů.

Korunní síň - 

V této místnosti byly prý před dostavbou Karlštejna ukryty české korunovační klenoty. Dnes je zde instalován skříňový pozdně gotický oltář.

Kaple sv. Václava - 

Na kamenné gotické menze je umístěn fragment pozdně gotického oltáře s řezným reliéfem Oplakávání Krista od Mistra Zvíkovského Oplakávání. Patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům na Zvíkově.

Hlízová věž - 

Vrchol věže je přístupný. Je to ideální vyhlídka na areál, obě řeky a zalesněné okolí hradu. 

Zbrojnice -

Tři místnosti a předsíň patří k nejstarším na hradě a vznikly asi ve 40. letech 13.století.

 

Areál hradu je přes den volně přístupný, průchozí k přístavišti. Přímo pod hradem je přístaviště lodí, odkud se můžete vydat buď na okružní plavbu nebo až na zámek Orlík. 

 

Vstupné do hradu

Dospělý - 70 kč

Děti, studenti a ZTP - 40 kč

Důchodci - 50 kč

Rodinné vstupné 180 kč

 

Hradní pověst

Vypráví se, že hrad dostal jméno Zvíkov díky řekám, které tečou dole pod ním. Zvučení jejich vln bylo prý slyšet až na hradě, a protože se ve staročeštině slovo zvuk vyslovilo jako zwiek, tak byl hrad pojmenován jako Zwiekov, proto se dnes jmenuje Zvíkov.

 

Hrad Zvíkov je národní kulturní památkou. Je přístupný z parkoviště u Zvíkovského Podhradí, cestou uvidíte krásný výhled na hrad a na Orlickou přehradu. 

 

Autor - jessynka