Kendo

01.03.2011 11:31

Kendo

 

Kendo je moderní japonské bojové umění boje s mečem. Vzniklo přibližně ve 12. století, kdy v Japonsku byla kata bojovníků samurajů, syntézou z několika starých škol boje s mečem. Tehdy samurajové cvičili od ranného dětství po celý svůj život a vyučovalo se ve formě kata, to znamená sestavy soubojů s předem stanovenými pohyby. Samurajové tehdy cvičili s dřevěnými nebo skutečnými meči, trénink byl dost nebezpečný a neumožňoval vedení seku nebo bodu na plný kontakt. 

 

Cílem tohoto bojového umění je formování lidského charakteru prostřednictvím aplikace principů katana, tedy japonského meče. Pomáhá formovat jak mysl tak i tělo, zušlechťovat silného ducha

a správným a přesným cvičením usilovat o zdokonalení se v tomhle umění, ctít lidskou laskavost a čest, stýkat se s ostatními s upřímností a vždy usilovat o zušlechtění sebe sama. Také rozvíjí člověka po fyzické a mentální stránce v duchu filosofie a tradice budó. 

 

Kendo je atraktivní bojové umění, kde se kloubí staré s novým, jde jak o tradiční bojové umění tak i disciplínu se soutěžemi. Kendo se dělí do dvou oblastí. Jako první je šinaj kendo, kde jde o cvičení boje s pomocí ochranné výstroje a cvičným mečem. Dalo by se říci že šinaj je komplexní systém různých cvičení, kde se cvičí hlavně kihon, suburi, různé tréninkové plnokontaktní drily, různé útoky a techniky, jak útočné tak obranné, volný zapas, turnaje a další. Druhou oblastí je kendo kata, kde jde o nácvik pomocí simulovaného předepsaného souboje s pravými meči, nebo také dřevěnými cvičnými bokkeny. Obě tyto oblasti na sebe přirozeně navazují a tvoří ucelený systém boje.

 

Moderní kendo obsahuje spoustu různých technik seků a bodů, také postojů, jsou zde různé druhy práce nohou a různé útočné techniky, obranné protitechniky a jiné. Cvičí se vzdálenost, načasování a spoustu dalších konceptů a metod, které si postupně osvojíte pomocí různých druhů cvičení a budete se zlepšovat a zdokonalovat. Výcvik bývá komplexní a budete se v něm postupně posouvat od základních prvků k těm pokročilejším, kde trénink těla je provázán s mentálním tréninkem.

 

Kendo není jen bojové umění, ale je hlavně součást tradiční kultury s historickými kořeny. Součástí každého výcviku jsou tedy i prvky ohledně morálky, filosofie a etikety. Kendo člověka vychovává, protože u něj jde především o cvičení těla a mysli. Tréninky jsou dlouhodobé a často trvají po celý život. Harmonicky rozvíjí člověka jak po fyzické, tak hlavně po mentální stránce v duchu filosofie. V Japonsku jedno staré přísloví praví - chceš-li býti dobrým šermířem, musíš být dobrým člověkem. V tomto starém Japonském moudru je obsažen hlavní důvod, proč v dnešní době, kdy k používání mečů není žádný důvod, se kendo stále cvičí.

 

Autor - jessynka