Jeet Kune Do

01.03.2011 11:32

Jeet Kune Do

 

Jeet Kune Do je kreativní, svobodné a individuální bojové umění, které vytvořil legendárním herec, učitel a filozof Bruce Lee. Bylo založeno v roce 1967 a jeho oficiální název je Jun Fan Jeet Kune Do, protože začátek je oficiální čínské jméno Bruce Leeho, v překladu do češtiny to znamená Bruce Leeho cesta zastavující pěsti. Hlavním cílem Jeet Kune Do je připravit člověka na stresovou situaci při napadení a vyřešit konflikt co nejrychlejší a nejúčinnější cestou.

 

Při Jeet Kune Do se naučíte několik základních technik a footwork, jako je technika střehů, postojů, chůze a přísunů. Dále mnoho reálných a osvědčených kombinací a techniky s ohledem na rychlost, přesnost, výbušnost a účinnost.  Naučíte se řešit konflikty a to jak  prekonfliktní, konfliktní tak i postkonfliktní situace a jak je co nejrychlejší a nejúčinnější cestou vyřešit. Cvičení také bude obsahovat psychologickou připravou na možné konflikty, řešení vyjednáváním, předcházení útoku nebo ochrana druhé osoby při napadení. 

 

Cvičenci Jeet Kune Do se vedou k tomu, aby konfliktům hlavně předcházeli, vyhýbali se jim, nedávali nikomu záminku k zaútočení a  aby ochraňovali své blízké a slabší. Současně by ale měli získat jak se říká zdravou agresivitu, která je pro střetný boj nutná, pokud už k němu dojde. Jeet Kune Do je systém boje, kdy se obránce musí neustále přizpůsobovat protivníkovi. Dá se tedy říci, že je to intuitivní obranný systém, kdy má obránce povoleno udělat cokoliv, aby se ubránil a vyhnul zbytečným zraněním.

 

Pokud se rozhodnete Jeet Kune Do cvičit, měli by jste si pořídit grapplingové rukavice nebo klasické boxerské rukavice, chrániče zubů a holení, chrániče kolen a loktů, boxerskou přilbu nejlépe s mřížkou, chránič hrudníku tzv. krunýř a nejlépe kovový suspenzor.  

Cvičit můžete v jakémkoliv oblečení, nějaké tričko s krátkým a dlouhým rukávem, volné kalhoty a tenisky. Sebou samozřejmě jako u každého sportu musíte mít vždy dostatek tekutin a ručník.

 

Jeet Kune Do narozdíl od jiných bojových umění neobsahuje žádné sestavy ani předem daný systém technik, je neohraničené a svobodné. Neustále se mění a obsahuje neobvyklé situace a pohyby. Je to dlouhodobý systém, který využívá tréninkové pomůcky a systematická cvičení k rozvinutí maximální rychlosti, síly, načasování, koordinaci a práci nohou. Podle Bruce Leeho nemůže žádný bojovník správně nacvičovat techniky, jestli na to není jeho mysl připravená, to znamená, že musí být čistá, prázdná a zbavená jakýchkoliv bloků a omezení. 

 

Autor - jessynka