Iaido

01.03.2011 11:33

Iaido

 

Iaido je tradiční japonské bojové umění tasení meče. V Japonsku bylo jedno z nejdůležitějších bojových umění, která byla součástí vzdělání klasických samurajů. Předchůdcem iaido bylo iaijutsu, které vzniklo z nutnosti okamžitě reagovat bojovou akcí během denního života samuraje. Mělo spíše obranný než útočný charakter. Tohle Japonské umění vzniklo už někdy v 15 až 16 století a cílem bylo zabít protivníka jedním úderem, sekem meče ihned po vytažení z pochvy. Postupně se ale cíle měnily a metody zabíjení se změnily v metody seberozvoje, sebezdokonalování a v úsilí pomoci v tomto snažení co neširší veřejnosti. 

 

Dnes se iaido cvičí hlavně formou kata, tedy boje proti jednomu nebo více imaginárním soupeřům. Jako první se cvičí s dřevěným mečem bokkuto, později se přechází na kovový meč a nakonec se může přejít na ostrý meč. Součástí jsou čtyři po sobě jdoucí prvky a to vytažení meče, provedení seku, odstranění krve z čepele a uložení meče zpět do pochvy, které se mohou nacvičovat i samostatně. Je  třeba mít vždy na paměti, že katana je opravdu velmi ostrá. Vždy je rozhodující akcí sek, který musí být podrobně studován jak ve vztahu k cíli který má zasáhnout, tak směru kterým je prováděn. Klade se velký důraz na reálné seznámení se s principy používání meče vzhledem k osobě, která meč používá.

 

Iaido je cesta rozvoje mysli a ducha, přes fyzické cvičení vlastního těla a mysli a techniky meče. Je proto potřeba věnovat mnoho času a mentálního i fyzického úsilí k dosažení cíle. Vždy se požaduje nejvyšší koncentrace, protože toto mentální úsilí vyčerpává, proto cvičení většinou  trvá jen 20 - 30 minut. Dovednost s mečem je jen vnější cíl iaido, vnitřní cíle jsou harmonie a sebezlepšení. Iaido je prostředkem duševního rozvoje a harmonie. Iaido se například od Kenda liší tím, že v Kendo je meč již vytasený, zatímco v iaido jde o meč uložený v pochvě. 

 

Hlavní předností iaido je boj vedený spíše obranně než útočně a výcvik se věnuje tasení meče, které musí být přesné, rychlé a efektivní pro další boj s nepřítelem. Jde také o posilování ducha a charakteru, cvičení technik, soustředění, způsob dýchání, ovládání těla, boků a tandenu, trpělivosti, udržení si pozornosti, klidu a rozvahy v situacích ohrožení života. Iaido obsahuje 10 základních

kat, a klade se důraz na obřadnost a hodnoty ducha, tedy výchovný aspekt. 

 

Začátečníci se učí správné držení a pohyby s mečem vsedě i vestoje, překračování, posuny nohou, obraty a ovládání mysli. Vše se provádí pomalu, bez použití síly a rychlosti. Síla i rychlost následuje postupnou formu a klade se důraz na pomalé provádění technik. Cvičenci se snaží postupně vyčistit techniku od všech pohybů, které při provedení nemají být, a tím se postupně sama technika zrychlí. V rychlém pohybu seku totiž už nejste schopni vnímat detail techniky a při rychlém tasení a seku se provádí pohyb opravdu tak, jak jste se ho naučili a to i se zažitými chybami. Proto je vhodné velmi pomalé cvičení, a hluboké soustředění na každý detail. V budoucnu může rozhodnout o celkovém úspěchu cvičence. Iaido mohou cvičit jak muži, ženy tak i děti. 

 

Autor - jessynka