Hrnčířský jarmark v Kunštátě

18.05.2010 15:40

Hrnčířský jarmark v Kunštátě

 

Dne 18. a 19. září 2010 se uskuteční již 18. ročník hrnčířského  jarmarku v  Kunštátě. Ve dnech jarmarku se náměstí Krále Jiřího změní v otevřené hlediště i jeviště, jeho plochu zaujmou stánky s keramickým zbožím. To vše po celé dva dny bude doplňovat bohatý kulturní program. Návštěvníkům se představí atraktivní a zajímavý umělci, kteří svým vystoupením doplní atmosféru jarmarečních dnů. Hrnčířský jarmark je velkým svátkem pro Kunštátské obyvatele, kteří se aktivně podílí na jeho přípravách.

 

V roce 1993 se město Kunštát stalo pořadatelem prvního hrnčířského jarmarku. Jarmark byl jednodenní a představilo se zde kolem 20 prodejců keramiky a jiného řemeslného zboží z nejbližšího okolí. O rok později se jarmark zahajoval už v pátek s účastí 45 prodejců a od roku 1995 Kunštát žije jarmarkem od pátku do neděle. Vymezil se i charakter jarmarku a to pouze na keramické výrobky. 

 

Jarmark je přehlídkou řemeslného umění a nabídne návštěvníkům nepřeberné množství tvarů a glazur na užitkové i dekorativní keramice.

 

Kunštát a hrnčířství

Kunštát má hrnčířskou a keramickou tradicí. Kunštát byl založen ve 13. století, o něco málo starší je zdejší hrnčířství. 

Podmínky pro rozvoj hliněného tovaru zde byly mimořádně příznivé. V městečku i okolí bylo dost vhodné tvárné hlíny a tak se v Kunštátě vyrábělo první nádobí pro denní potřeby například hrnce, hdrníčky, pekáče, bábovky, krajáče, pulcary, džbánky a další. Když bylo ve městě 10 hrnčířských mistrů, sjednotili se s dovolením vrchnosti v cech neboli bratrstvo. Jeho artikule schválil roku 1620 tehdejší držitel Kunštátského panství Štěpán Schmidt z Freyhofenu. A ze stejného roku pochází i cechovní pečeť, na které je zobrazen první keramický výrobek, a to Adam s Evou a s hadem na jabloni.

 

Nejvíce se rozvíjelo v Kunštátě hrnčířství na sklonku 19. stol. Už tenkrát bylo vyváženo do cizích zemí, stejně jako dnes. Výrobky dnešních keramických dílen proslavují Kunštát i za hranicemi států v Evropě i v Americe.

Hodně velký význam pro hrnčířství na Kunštátsku měl rok 1990, kdy vznikli další soukromé dílny a dílničky, které předváděli různé tvary výrobků a zajímavé glazury.

V roce 1993 byla navázána tradice hrnčířských jarmarků. Jarmark se zde koná každoročně, vždy 3 týden v září.

 

Náměstí Krále Jiřího rozloží svoje stánky s nejrůznější keramikou na dvěsta keramiků z celé republiky. Nákupy bude návštěvníkům zpestřovat bohatý kulturní program. Na jarmarku budou zastoupeny všechny typy a techniky výroby keramiky. Návštěvníci si také sami budou moci vyzkoušet výrobu keramiky. Hrnčířské kruhy pro zájemce budou obsluhovat studenti ze škol, ale i  malé děti si zde budou moci něco vyrobit. Kunštátský hrnčířský jarmark je zajímavý i tím, že se vymezuje pouze na jednu oblast řemeslné výroby, tedy na hrnčířství. Každý rok si keramické výrobky prohlédne kolem patnácti tisíc návštěvníků. Představí se i polští keramici, kteří předvedou výrobu raku keramiky, která se vypaluje v dřevěném uhlí a chladí pilinami a vodou. 

 

Autor - jessynka

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!