Hradní fotoarchiv 1918 - 1933

29.01.2010 18:43

 První výstava v nově zrekonstruovaném Národním památníku na Vítkově prezentuje ojedinělý fotoarchiv vzniklý z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady v letech 1918 až 1933. Fotoarchiv sloužil pro reportážní a dokumentární účely a Archivu Národního muzea se jej podařilo zachránit v roce 1972.

Hradní fotoarchiv obsahuje téměř deset tisíc autentických fotografických zobrazení (jak v negativech tak v pozitivech) které zachycují 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. Pozornost byla věnována nejen oficiálním událostem, ale také mnoha osobním chvílím v prezidentově životě. Mimo snímky věnované přímo či nepřímo Masarykovy je archiv rovněž velmi podrobným obrazovým svědectvím o mnohých dalších aspektech kulturních dějin 1. republiky.
Fond významně rozšiřuje poznání vizuálních dějin meziválečného Československa a to i díky velkému množství dosud nepublikovaných snímků. Výstava je realizována na základě odborného zpracování, digitalizace a vydání stejnojmenné fotografické knihy, finančně podpořených programovým projektem Grantové agentury ČR „Před objektivem T. G. Masaryk a jeho doba. Hradní fotoarchiv 1918–1933“ řešeným pracovníky Archivu Národního muzea v letech 2006 až 2008.

Kdy se akce koná:

28.10.2009 - 9.5.2010

 

Kde se akce koná:

Národní památník na Vítkově

Pořadatel:

Národní muzeum - Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900
130 00 Praha 3
+420 222 781 676