hrad Bítov

04.03.2010 16:51

Bítov
 
Loni v létě jsem už po několikáté navštívila hrad Bítov. Je to dle mého nejkrásnější hrad v České republice a ráda se tam vracím. Nemám to daleko, tak tam jezdíme skoro každým rokem. K hradu patří i mini zoologická zahrada.
 
Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů u nás. Hrad se nachází na Znojemsku v Jihomoravském kraji.
 
Něco o hradě - historie
Hrad tvoří rozlehlý opevněný komplex na širokém skalnatém ostrohu nad údolím Vranovské přehrady. Vznikl za knížete Břetislava a byl jednou z pevností chránící hranice českého státu. První zmínky o něm pocházejí z 11. století a mnohokrát změnil majitele. Za svou dlouhou dobu existence prošel všemi možnými úpravami a jeho románské období se teprve odhaluje archeologickým výzkumem.
Konečný ráz dostal v 19. století romantickými úpravami. Z této doby pochází kostel na nádvoří. Interiér hradního paláce má v přízemí a v prvním patře novogotické úpravy. Obytné prostory jsou vyzdobeny zajímavými iluzivními malbami. Druhé patro je ve znamení přírodovědných sbírek, které zde nashromáždil poslední majitel Jiří Haas.
Na hradě Bítov se dá vidět spousta vycpaných zvířat, strašidla ve sklepení hradu a hradní zoo, po přehradě se dá plout lodí.
Hrad byl vybudován na výrazném skalním ostrohu, ze tří stran obtékaném řekou Želetavkou, dnes hladinou přehradní nádrže. Původně dřevěný hrad byl později nahrazen kamennou pevností, střežící jižní hranici země. Z počátku 13. století se dochovala západní břitová věž. Původně Přemyslovský hrad se dostává po roce 1307 do rukou rodu Lichtemburků. Ti hrad upravují a dávají vzniknout hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie a v základě i dnešnímu hradnímu paláci. Již pustnoucí hrad získává rod Daunů a mezi lety 1811-1863, za hrabat Františka a jeho syna Jindřicha, je upraven do dnešní, převážně novogotické podoby. Hrad je přístupný v několika okruzích. Nejdelší okruh přibližuje interiéry hradních paláců s jedinečnou kolekcí romantických iluzivních maleb, novogotickým mobiliářem, kolekcí padesáti vycpaných psů nejrůznějších ras (největší svého druhu na světě) a početnou sbírkou zoopreparátů, která je upomínkou na sběratelskou činnost posledního majitele, Jiřího, barona Haase (+1945) a jeho slavnou bítovskou zoologickou zahradu. Další okruh přibližuje Bítovskou zbrojnici s jedinečnou sbírkou zbraní a bojových pomůcek. Přístupná je také hradní zahrada, ZOO barona Haase, navazující na původní zoologickou zahradu.
 
Camp Bítov - 
Camp Bítov má velmi příjemnou polohu. Obepíná jednu ze zátok Vranovské přehrady ve 100m hlubokém údolí. Kolem jsou listnaté lesy, které jsou nejkrásnější právě na začátku sezóny a snad ještě krásnější na podzim. V campu je možnost nákupu zboží všeho druhu, je zde restaurace a další tři mimo camp. Díky tomu jsou ceny a kvalita jídel na velmi dobré úrovni. Chatky mají el. přípojky, ledničky a povlečení. Camp má pěkné kuchyňky vybavené el. vařiči, mikrovlnou troubou, dřezy s teplou vodou a prádelnou.
 
Kousek od hradu je i zřícenina hradu Corštejn - 
Cornštejn tvoří jednu z nejrozsáhlejších hradních zřícenin u nás. Postaven byl Raimundem z Lichtenburka ve 20. letech 14. století na kopcovitém výběžku, ze tří stran obtékaném řekou Dyjí. Hrad měl sloužit pro posílení rodového Bítova a k ochraně cesty na Vranov. Roku 1422 byl hrad dobyt husity. Po husitských válkách přistavěli Lichtenburkové k severní straně nový palác se sálem ve II. patře a hrad opevnili. V roce 1464 byl hrad téměř rok obléhán a nakonec dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad.
Z hradu je krásný výhled do údolí Vranovské přehrady a v letních měsících jsou zde pořádány četné akce s ukázkou historického šermu.
 
Bítov se nachází u Vranovské přehrady
Vranovská přehrada byla postavena v letech 1930-1934. Hlavním záměrem tehdy bylo chránit města a obce v povodí řeky Dyje před ničivými záplavami. Postupně se stala Vranovská přehrada vyhledávaným rekreačním místem s množstvím turistických lákadel, rekreačních zařízení a samozřejmě řadou pláží pro slunění a pobyt u vody.
 
Co uvidíte při návštěvě Bítova - 
Největší sbírku vycpaných psů (ale i koček a dalších zvířat)na světě.
Kdo má raději zvířata živá, určitě navštíví místní ZOO s množstvím drobných savců a ptáků.
Nejen kluky nepochybně zaujme zbrojnice, která svým romantickým uspořádáním navozuje iluzi rytířských síní středověkých hradů.
V dalším okruhu na vás čeká hladomorna, uvidíte vězeňské kobky a jednu z mála mučíren u nás, vybavenou replikami nástrojů, které si může návštěvník vyzkoušet.
Pro nejmenší návštěvníky je připravena expozice lesních a vodních strašidel, která se nachází v hradním sklepení někdejšího bítovského pivovaru.
Budete-li mít štěstí na větrné počasí, můžete zaslechnout i podivné zvuky ze střechy hradního paláce. Nachází se zde devět Aiolových harf. Jedná se o možná poslední originální nástroje svého druhu v Evropě.
 
Vesnice Bítov - 
Vesnice Bítov leží v průměrné výšce 428 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1046.
Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.

 

Bohužel vesnice pomalu ale jistě vymírá. Zdejší starosta zná neveselou statistiku nazpaměť. "Celkově má 151 obyvatel – z toho je necelých 50 procent nad 60 let, takže stárnoucí vesnice neboli vesnice důchodců.  

 

Autor článku - Jessynka

bez souhlasu autora je kopírování zakázáno