Hrabě Monte Christo na hradě Šternberk

24.05.2010 21:33

Hrabě Monte Christo na hradě Šternberk

 

Ve dnech 4. a 5. července 2010 se na hradě Šternberk u Olomouce uskuteční divadelní a šermířské představení společnosti Exulis Hrabě Monte Christo.  Legendární příběh o lásce, zradě a pomstě znovu ožívá.  Na motivy románu Alexandra Dumase. 

 

Hrabě Monte Christo

Na začátku je beznadějná láska mezi hlavním hrdinou Edmondem Dantesem prostým namořníkem a slečnou Mercedes dívkou urozeného a starobylého rodu. Dva lidé z různých společenských vrstev, kteří se hluboce milují, ale jimž osud nedopřál šťastný život. A jsou odloučeni na 15 let.

Emond Dantes se stává kapitánem Faraona a má se oženit s Mercedes. Na jejich oslavu před svatbou však vtrhnou vojáci a odvedou Emonda k zástupci královského prokurátora. Ten ho i přes jeho nevinu odsoudí, ale Edmont o ničem neví. 28. února 1815 vstoupil Emond do pevnosti If. Když byl v pevnosti If 10 rokem seznámil se z abbém Fariou - Šíleným knězem. Abbé ho učil dobrému chování a všem jeho znalostem. Ukázal jednoho dne abbé Edmondovi mapu s pokladem na ostrově Monte Christo. Po smrti abbého se Edmondovy naskytla možnost utéci z pevnosti If. Po útěku se dostal k pašerákům se kterými se pak plavil po moři. Pak se Edmond dostal na ostrov Monte Christo, kde našel poklad, jak mu abbé ukázal. Potom opustil piráty a přejmenoval se a odjel se pomstít zástupci prokurátora Villefortovi, Danglarsovi a Fernandovi. Jednoho dne abbé Faria sdělí Edmondovi, že je nemocen a že umírá. Předá mu plánek ostrova Monte Cristo, na kterém se údajně skrývá poklad. Když abbé Faria umře, Edmond se zašije do pytle místo něho. Vhodí ho jako mrtvého do moře , on se rozváže a uplave. Vyčerpaného ho vytáhnou na palubu své lodi dva mladíci, dají ho do pořádku a odvezou ho na ostrov Monte Cristo. Edmond poklad opravdu objeví a stane se z něj boháč. Jako Hrabě Monte Cristo se postupně pomstí všem svým nepřátelům.

 

Hrad Šternberk

Z původně gotického hradu se dochovaly zbytky opevnění a válcová věž, její zdivo je 4 metry silné a v dobách ohrožení tvořila centrum obrany hradu. Ten byl později často přestavován, rozšiřován a upravován. Bohatý interiér hradu  zaujme uměleckou výzdobou ze 14 - 19. století a díly Nizozemského, Italského, Německého a Českého umění. Ozdobou pokojů a rozlehlých sálů je řada kleneb či dřevěné trámové a kazetové stropy. Vzácná je sbírka původních renesančních a barokních kachlových kamen a v hradní kapli  nejcennější památka hradu i města tzv. Šternberská madona. Hrad byl založen ve 13. století pány ze Šternberka. Poslední úprava proběhla v 19 století, kdy hrad získal romantickou podobu, kterou umocňuje hradní park. Součástí expozice je muzeum hodin, sbírky původního rodového muzea Lichtenštejnů a také se zde nachází sbírka mobiliáře přivezeného z nepřístupných severomoravských hradů. Stavitelem a také jeho prvním majitelem byl Zdeslav ze Šternberka, který vlastnil stejnojmenný hrad také v Čechách. Území, na kterém nechal hrad zbudovat dostal od krále Václava I. za jeho služby. 

 

Šternberský hrad nabízí také unikátní soubor italské a severské raně renesanční malby i ukázky holandského a vlámského barokního malířství. Originály některých vystavených děl jsou obdivovány i ve světových galeriích, Petrohradské Ermitáži nebo Pařížském Louvru. Také uvidíte vzácnou kolekci gotických a renesančních dřevěných plastik, reliéf Utrpení sv. Kunhuty která je jednou z nejstarších dochovaných renesančních dřevořezeb na Moravě. Soubory zlacených kožených tapet a kachlových kamen i nábytkové vybavení od gotiky po empír které představují jedinečným způsobem šlechtické interiéry minulých století. Pohled do života moderní šlechty počátku 20. století je zastoupen horkovzdušným vytápěním, koupelnami či jídelním výtahem. Neočekávanou památkou z tohoto období je i secesní osobní výtah.

 

Spojte divadlo s návštěvou hradu a navštivte divadelní a šermířské představení Hrabě Monte Christo na hradě Šternberk.

 

Autor - jessynka