Historické památky

18.01.2010 13:19

Hrad Špilberk

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století na nevysokém, ale poměrně příkrém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města. 

Katedrála sv.Petra a Pavla

Návrší s chrámem sv. Petra a Pavla v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po jeho zániku už samostatná románská bazilika přestavěná ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století, barokizován v 18. století. Současná novogotická úprava z přelomu 19. a 20. století.

Krypta Kapucínů

Vyhledávaným místem turistů je barokní krypta v podzemí kostela klášteru kapucínů. Ojedinělý systém cirkulace vzduchu umožnil zachování mumií příslušníků kapucínského řádu, mecenášů a dalších významných osob, kteří tam byli pohřbíváni od 2. poloviny 17. století.

Vila Tugendhat

Perlou brněnské moderny a stěžejním dílem světové funkcionalistické architektury je vila Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vybudovaná v letech 1929-1930. Od roku 2001 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Slavná vila manželů Tugendhat bude znovuotevřena pro návštěvníky 31.5. 2007

Zelný trh

Zelný trh, kde lze obdivovat barokní kašnu Parnas zhotovenou v roce 1695 vídeňským architektem Janem Demardem Fischerem z Erlachu.

Náměstí Svobody

Náměstí Svobody je jednoho z nejvýznačnějších náměstí historické části Brna. Nazývalo se v minulosti Dolní rynek a ve středověku jej lemovaly domy význačných brněnských měšťanů i moravských šlechticů, kteří si zde budovali paláce pro dny, které trávili v Brně.

Stará radnice

Nejstarší světská stavba v Brně, v níž sídlila do roku 1935 městská správa.

Židovský hřbitov

Hřbitov byl založen roku 1852, rozšiřován v letech 1911 a 1936. Na autentických hrobech převládají náhrobky z 19. a 20. století.

Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je právem označována klenotem gotické architektury na Moravě. Gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie vyniká z ostatních stavebních památek své doby nejen složitou a u nás ojedinělou půdorysnou skladbou, ale také v našich zemích neobvyklou stavební technikou jako architektura z režného, neomítnutého cihelného zdiva, kde se střídmě uplatňuje tesaný kámen.

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo projektovali vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1848-1916) a Hermann Hellner (1849-1919) v letech 1881-1882. Stojí na místech bývalých městských hradeb. Divadlo zahájilo provoz 14. listopadu 1882 a k jeho zajímavostem patřilo Edisonovo elektrické osvětlen

Janáčkovo divadlo

Budova Janáčkova divadla byla postavena v letech 1960-1965 (Je sídlem souboru opery a baletu, hlediště pojme 1380 diváků, jevištní a osvětlovací techniku dodali světový výrobci v daném oboru.

Divadlo Reduta

Budova Reduty na Zelném trhu vznikla postupnými přestavbami v místě středověké zástavby měšťanských domů, je nejstarší divadelní budovou ve městě Brně a vůbec jednou z nejstarších divadelních budov na Moravě.