Darujte krev, krev je dar života

05.05.2010 18:08

Darujte krev, krev je dar života
 
Mnoho lidí má z dárcovství krve obavy. Zbytečně. Odebrání krve je stejně bolestivé jako každý jiný vpich jehlou do žíly. Darování krve je hlubokým projevem lidské solidarity, snahou pomoci druhým. Dárce přivádí do krevního centra ušlechtilý cíl - darovat nenahraditelnou tekutinu. Ta se v mnoha případech podílí na záchraně lidského života. Navíc zachraňuje život nejen příjemcům, ale i samotným dárcům. Finští vědci zjistili, že srdeční infarkt postihuje dárce krve daleko v menší míře než ostatní populaci. Dokazují to výsledky statistických průzkumů. U dárců krve se infarkt vyskytuje jen v 0,7 procenta, u ostatního obyvatelstva je to 12 procent. Předpokládá se, že jedním z důvodů může být u dárců snížený obsah železa v krvi.
 
Podmínky dárcovství - 
Pokud se rozhodnete darovat krev, musíte splňovat podmínky - věk 18 - 60 let, minimální hmotnost 50 kg pro ženy, 60 kg pro muže, dobrý zdravotní stav, žádné dlouhodobé onemocnění ani záchvatovité stavy, netrpíte onemocněním srdce a cév, neproděli jste žloutenku, dlouhodobé onemocnění ledvin, tuberkulózu, revma, onemocnění nervového systému, pohlavní nemoci kapavka, syfilis, nejste nositelem viru HIV, dále se za rizikové faktory považuje pobyt v nápravném zařízení v posledním roce, promiskuitní způsob života a užívání drog, 
 
Průběh dárcovství -
Před každým odběrem potvrdíte svým podpisem, že se nepovažujete za osobu rizikovou a že krev darovat můžete.  Darování krve je bezplatné, ale může vám přesto přinést určitá zvýhodnění. Každoročně máte nárok na snížení daně z příjmů o 2 000 Kč, v den odběru máte nárok na placené volno. Dárce krve rovněž zvýhodňují zdravotní pojišťovny. Pokud vytrváte, můžete od Červeného kříže dostat Medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 10 odběrů bronzová, za 20 stříbrná, za 40 zlatá, za 80, 120 a 160 odběrů se uděluje Zlatý kříž. 
Na místě se nejprve zaregistrujete, je vám otestována krev a moč a absolvujete krátkou lékařskou prohlídku. Samotný odběr trvá asi 10 minut a je při něm odebráno 450 ml krve.Provádí se v polohovacím křesle za asistence sestřičky. Po odběru dostanete malé občerstvení. Po zbytek dne byste se měly vyhýbat větší tělesné námaze. Celkem v nemocnici strávíte 1-3 hodiny. Odměnou za tento čas pro vás může být dobrý pocit z toho, že vaše krev pomůže zachránit někomu jinému to nejcennější - život. S sebou budete potřebovat občanský průkaz. Neměli byste přijít nalačno, ale před odběrem není vhodné konzumovat mastná či tučná jídal a alkohol. Měli byste mít naopak dostatečný příjem tekutin.
 
Jak často darovat krev -
Krev mohou darovat muži 4 x ročně a ženy 3 x do roka, ale interval mezi dvěma po sobě jdoucími odběry musí být alespoň 2 měsíce.Červené krvinky se totiž doplňují během 3 týdnů. Pokud by se časový odstup nedodržel, mohlo by dojít k vyčerpání zásob železa, které je nezbytné pro tvorbu činnost červených krvinek.
 
Pro koho krev je -
Krev zachraňuje zdraví i životy po těžkých úrazech, při řadě operací zejména plicních, cévních,ortopedických, transplantačních, při léčení otrav, nádorových onemocnění, pro lidi s nemocemi krve. Dále se z krve vyrábějí nezbytné léky
pro nemocné s poruchami srážlivosti např. hemofiliky,
k léčení poruch obranyschopnosti i popálenin.
 
Prvodárcům doporučujeme, aby se k odběru krve dostavili v ranních hodinách a dostatečně odpočatí. Kuřáci nesmí nejméně 3 hodiny před dárcovstvím kouřit. Je vhodné dietně posnídat  například rohlík s džemem, medem, čaj. 
 
U příležitosti Dne dárců krve, který každoročně vzpomínáme 14.června, chceme hlavně poděkovat všem dárcům krve, těm obětavým, nezištným a humanitně smýšlejícím lidem. Právě jim patří dík největší! Vždyť máme-li dostatek zdravých lidí, kteří ochotně dávají to nejcennější, svoji krev, máme i vyhlídky, že mnoho nemocných, zraněných a postižených pacientů se může brzy vrátit do řad zdravých lidí a možná se také stát novými dárci.
 

Autor - jessynka