Brněnská muzejní noc

10.05.2010 16:53

Brněnská muzejní noc 
 
Brněnská muzejní noc se letos koná už pošesté v sobotu 15. května 2010 od 18:00 do 24:00. Čeká na vás více než třicet zdarma otevřených budov galerií, muzeí, ale i knihoven, kostelů a hrad Špilberk.
Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.
 
Výběr pár památek, které můžete o muzejní noci zdarma navštívit -
 
Hrad Špilberk - 
Pro návštěvníky budou otevřeny stálé expozice a vybrané aktuální výstavy. Přesně o půlnoci začne vystoupení Tančící oheň REX. V kasematech se návštěvníci potkají s vojáky hradní posádky z doby Marie Terezie a budou si moci prohlédnout jejich zbraně, výstroj a další předměty z doby Sedmileté války. Jihozápadní bastion hradu Špilberku se promění v astronomickou pozorovatelnu vybavenou moderními hvězdářskými dalekohledy z Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka s velkolepým pohledem na oblohu muzejní noci nad Brnem. Z hradní věže zazní věžní hudba v podání souboru Moravské žestě. Na západní kurtině mohou děti jezdit na koních a ponících. Na všech nádvořích bude probíhat jarmark s historickým zbožím, řemesly a bohatým občerstvením v tavernách a v hradní vinárně bude ochutnávka vín z moravských vinic, kterou připravila Moravská banka vín. Velké hradní nádvoří komponovaný program připravený Agenturou REX zaměřený na připravovanou výstavu Dámská volenka tanec, šerm a kostýmy od 14. do 20. století. 
 
Technické muzeum Brno - 
Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana,
parní motory, historická vozidla, historická stereovize, nožířství,
kovolitectví, železářství, salon mechanické hudby, od tamtamu
k internetu, letecká historie a plastikové modelářství, ulička řemesel, kultura nevidomých, čas nad námi a kolem nás a nově otevřený kabinet elektronové mikroskopie.
 
Moravské zemské muzeum -
Výstava Moravský kras známý i neznámý, která seznamuje s historií objevování a zpřístupňování krasového podzemí, s prohlídkovými trasami, ale i s tím, jak je zajištěna bezpečnost návštěvníků. Samostatná kapitola se zaměřuje na živou přírodu této krasové oblasti - faunu i flóru a zvláštní pozornost je také věnována místům, která nejsou návštěvníkům přístupná, ale která hrála významnou roli v historii pravěkého osídlení, jako např. jeskyně Býčí skála. Výstava Dora Müller – brněnská Němka, příběhy věcí kolem nás (výstava Dětského muzea).
 
Pavilon Anthropos -
Svět lovců a sběračů z období nejstaršího, leč nejdéle trvajícího období lidských dějin – starší doby kamenné (paleolitu).
Výstavy: skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografiích Pavla Lisého, jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici.
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka -
Dny bez nocí. Premiérový pořad pod umělou oblohou velkého
planetária o tom, jak nám byla ukradena noc. Připraveno speciálně pro muzejní noc. Začátek každou půlhodinu.
Experimentální show – nebudete věřit vlastním očím. Začátek každou celou hodinu.
Mystická fontána – prezentace jednoho z nejúžasnějších vesmírných záběrů všech dob.
Za jasného počasí možnost po celou muzejní noc pozorování oblohy, především pak planety Venuše, Mars a Saturn, astronomické pořady pro malé i velké v malém planetáriu, výstava astronomických plakátů,malování na obličej.
 
Památník Mohyla Míru Prace -
Za slavnostního osvětlení areálu bude návštěvníky v kapli památníku s vynikající akustikou očekávat studentský komorní orchestr Musica Nova, který provede skladby české i světové klasické hudby
19.00–23.30 Volná prohlídka stěžejních částí multimediální expozice Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805.
 
Dále budou otevřeny pro návštěvníky -
Moravská galerie - S tálá expozice: Moderní a současné umění
Výstavy: Viktor Pivovarov. Oni, Jiří Thýn. Fotografie 
 
Umělecko průmyslové muzeum - Stálá expozice: Užité umění a design. Výstavy: Thonet-Mundus a ti druzí. Ohýbaný nábytek v 1. polovině20. století, Úniky a návraty. Československá fotografie a surrealismus, Krása antických gem, Šperkovnice jako šperk.
 
Měnínská brána - Výstava: Loutkový svět Radosti. Každou hodinu Loutková pohádka Kašpárek a žába Kuňka z divadelního představení Jen počkej, hlemýždi aneb Pohádky z muzea.
 
Památník Leoše Janáčka - Audiovizuální sál, výstava věnovaná skladatelovým vrcholným dílům a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.
 
Památník Bible Kralické - Kralice nad Oslavou - Stálá expozice: Dílo tiskařů jednoty bratrské. Výstava: Labyrint života Jana Amose Komenského.
 
Starý zámek v Jevišovicích - Slavnostní otevření sezóny na zámku: opravené nádvoří, expozice Umění skalních maleb, sklepní prostory zámku, hudební program, velký sál zámku a nádvoří.
 
Palác šlechtičen - Výstavy: Rok v lidových obyčejích a slavnostech, Josef Šíma – sběratel, kreslíř, fotograf, Moravští Charváti objektivem Othmara Ruzicky
Výstavy pro muzejní noc: Marie Jirásková: Pink, JAMU: Molitany, výstava objektů.
 
Dům umění města Brna - Výstava: Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu 1948–1978.
 
Dům pánů z Kunštátu Výstavy: Václav Boštík – Robert Hliněnský a jiné. Artjarmark - Tradiční, leč ojedinělý Artjarmark na nádvoří, podpořený hudebními a divadelními vystoupeními v podvečer.
 
Mendelovo muzeum - Vstup do expozice, na výstavu i do včelína. Stálá expozice: Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec. Výstava: Včela brněnská.
 
Dále Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Galerie Sklepení - NPÚ ú.o.p. Brno, Galerie HaDivadla, Brněnské kulturní centrum, Červený kostel, Wannieck Gallery, Diecézní muzeum, Muzeum Brněnska (Předklášteří, Rajhrad, Prace) a plno dalších muzeí, výstav, knihoven a památek. 
Více informací o muzejní noci najdete zde - https://www.brnenskamuzejninoc.cz/
 

Autor - jessynka