Asistenční psi

27.04.2010 19:27

Asistenční psi
 
Asistenční psi jsou u nás, na rozdíl od některých jiných států, poměrně novou formou pomoci tělesně postiženým. Asistenční psi vykonávají pro svého člověka podobnou práci, jako vodicí pes pro nevidomého a jsou pro něj stejně nepostradatelní. K asistenční práci jsou používána prakticky stejná plemena psů jako pro vodicí práci, výcvik je stejně náročný a v mnoha ohledech se s výcvikem vodicích psů prolíná, podobná je i zodpovědnost psa za svého člověka.
 
Kdo potřebuje asistenčního psa?
Služba je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy např. v oblastech osobní péče, používání veřejných míst, péče o domácnost, kontaktu s rodinou a širší společností. Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se apod., je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele. Cílem poskytovaných služeb je zajištění soběstačnosti uživatele nebo podpora rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu. 
 
V čem asistenční pes pomáhá?
Asistenční pes pomáhá právě se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, pracuje v přirozeném prostředí daného člověka, v bytě, ale zpravidla ho také všude doprovází. Psi jsou cvičeni a připravováni podle konkrétních potřeb žadatele a výrazně zvyšují jeho soběstačnost při jeho setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.
 
Jak asistenční pes pomáhá?
Pomoc při oblékání nebo svlékání, přinesení připraveného ošacení a obuvi, pomoc při svlékání rukávů, rukavic, nohavic a bot, důležité např. u paretických, hemiparetických nebo podobně postižených osob se sníženou schopností manipulovat rukama s oblečením a obuví.
Doprovod při všech cestách, pomoc při vstávání, ukládání a přesunech i mimo domov, otvírání dveří, důležité opět např. u paretických nebo hemiparetických osob.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti, asistence při nákupech, možnost nosit menší nákupy ve speciálních brašnách, podání peněženky pokladní, převzetí peněženky a odevzdání klientovi, pomoc s vynášením nádoby na odpadky. Pomoc při udržování pořádku v domácnosti, pes podá klientovi předměty, ležící na zemi i předměty, které klientovi na zem spadnou.
Pomoc při nouzových a havarijních situacích, přinesení a podání léků, mobilního telefonu, hole, přitažení mechanického vozíku, poskytnutí opory při vstávání, pomoc při vstávání, v krajním případě přivolání pomoci ze sousedství štěkáním.
 
Vhodný asistenční pes -
Asistenční pes musí mít nejen výborný zdravotní stav ale i vhodné povahové vlastnosti, nesmí být za žádných okolností agresivní, musí mít výborný vztah k lidem, musí být výborně ovladatelný, mít chuť k práci a dokázat se na práci také plně koncentrovat. V průběhu výcviku se musí naučit dobře chovat v nejrůznějších situacích a v různorodém prostředí, musí zachovat pevné nervy stejně dobře u veterináře, jako ve škole či parku plném dětí a psů, v zoologické zahradě či na vísce, plné domácích i hospodářských zvířat, v nákupním centru či v divadle nebo na rockovém koncertě.
 
Vhodná plemena psů -
Jsou to labradorský retriever a zlatý retriever pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k přinášení a podávání předmětů. U těchto plemen je nejdůležitější jejich počáteční výběr, protože se jedná o lovecké plemeno a je nutné vybírat pouze jedince s atypickými vlastnostmi, kteří v sobě nemají vrozený silný lovecký pud. Dále se pro tento druh výcviku jeví jako vhodné plemeno border collie, je to velmi temperamentní plemeno s velikou chutí do práce, které může mít pouze aktivní a sportovně založený majitel, skotský ovčák, kolie, švýcarský bílý ovčák – plemeno klidné, neagresivní, pudl velký královský – plemeno lehce aristokratické, výborně učenlivé, velmi empatické, bezmezně milující svého pána, německý ovčák – ve světě i u nás pracovní pes číslo jedna, který ale potřebuje důsledného pána. Stejně jako u psů vodících, i zde lze využít některé jedince plemen belgických ovčáků – krátkosrsté malinoise či dlouhosrsté tervuereny – temperamentní aktivní psy, kteří musí mít stejně aktivní majitele Jako balanční psy lze využít jedince velkých plemen, kteří jsou vhodní pro svou výšku a pevnou stavbu kostry. Mezi těmito plemeny je vhodný např. novofundlandský pes pro svou klidnou, vyrovnanou povahu a chuť přinášet předměty. Z malých plemen se jeví nejvhodnější zástupci plemen malý knírač a střední pudl, pro svou výbornou učenlivost a chuť do přinášení, často i předmětů téměř stejné hmotnosti, jakou sami mají.
 
Pes samozřejmě není schopen zvládnout všechny úkony. Tam, kde je hlavním problémem vaření, úklid, mytí nádobí, žehlení a podobné úkony, asistenční pes pomoci nemůže. Pokud ale má dotyčná osoba tyto záležitosti vyřešeny pomocí někoho ze sousedství, příbuzných, známých nebo klasické pečovatelské služby a zbývají drobnosti např. pomoc s oblékáním nebo svlékáním, pomoc při přesunu na vozík nebo z vozíku, podávání spadlých předmětů, podávání předmětů v rámci bytu, otvírání dveří apod, tam může mít asistence speciálně cvičeného psa stejný efekt, jako asistence lidská a navíc na rozdíl od asistence lidské je k dispozici 24 hodin denně.
Nezanedbatelný je rovněž efekt asistenčního psa jako prostředníka k navazování nových sociálních kontaktů a k překonávání psychických bariér mezi vozíčkáři a chodícími osobami. Asistenční pes motivuje vozíčkáře k aktivnějšímu způsobu života, častější pohyb venku, dává mu i náplň každodenní činnosti péče o psa, venčení  a hlavně společnost, člověk není v bytě sám.
 

Autor - jessynka 

bez souhlasu autora kopírování přísně zakázáno!!!!